Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ko Je Narucio Ubistvo Zorana Djindjica

Ko Je Narucio Ubistvo Zorana Djindjica

Ratings: (0)|Views: 202|Likes:
Published by Ljiljana Tatic
Zoran Djindjic, ubistvo, nalogodavci, izvrsioci
Zoran Djindjic, ubistvo, nalogodavci, izvrsioci

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ljiljana Tatic on Oct 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

 

Napisao necenzurirano.com
č
etvrtak, 12 avgust 2010 17:52
Autor: Istraživa
č

Politi
č
ke promjene u Beogradu, dolaskom na vlast Vlade premijera Zorana
Đ
in
đ
i
ć
a, ozbiljno suugrozile tranzicijski poredak mo
ć
i na Balkanu, dogovoren prije svega tajnim sporazumima elitau Zagrebu i Beogradu tijekom 1990.-ih godina. Ubojstvo srbijanskog premijera bilo je dogovorpripadnika hrvatske i srbijanske politi
č
ke i financijske elite, uz logisti
č
ku i organizacijsku podrškupoliti
č
kog, obavještajnog i kriminalnog podzemlja u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i naKosovu. Me
đ
utim, sama likvidacija srbijanskog premijera naru
č
ena je i organizirana iz Hrvatske.Iako nije znao, svojim je postupcima
Đ
in
đ
i
ć
ozbiljno ugrozio financijsko poslovne operacijetranzicijske elite u Hrvatskoj i doveo u pitanje njihove pozicije ekonomske mo
ć
i, zbog
č
ega sudonijeli odluku: „Riješiti se Zorana!. 

Nedavno „otkri
ć
e kako su se odbjegli pripadnici tzv. „Zemunskog klana koji su sudjelovali uubojstvu srbijanskog premijera Zorana
Đ
in
đ
i
ć
a skrivali u Hrvatskoj, ponovno je otvorilo raspravuo okolnostima, ali i naru
č
iteljima i organizatorima
Đ
in
đ
i
ć
evog ubojstva.Me
đ
utim, još važnija je
č
injenica kako je uhi
ć
enje Sretka Kalini
ć
a u Hrvatskoj otkrilo godinamaskrivane
č
injenice o atentatu na srbijanskog premijera.Iako se godinama na ubojstvo Zorana
Đ
in
đ
i
ć
a gledalo kao na unutarnji problem Srbije, odnosnoisklju
č
ivo kao na atentat s kojim je povezano srbijansko kriminalno podzemlje, uhi
ć
enjesudionika atentata na
Đ
in
đ
i
ć
a otvorilo je „Pandorinu kutiju slu
č
aja
Đ
in
đ
i
ć
i otkrilo mu
č
nu
č
injenicu: ubojstvo srbijanskog premijera stvar je regionalnog kriminalnog dogovora balkanskogpoliti
č
kog, obavještajnog i kriminalnog podzemlja, te politi
č
kih elita
č
ije je interese
Đ
in
đ
i
ć
ugrozio preuzimanjem vlasti u Srbiji.

Pozadina
Đ
in
đ
i
ć
evog ubojstva i dokumenti u posjedu Necenzurirano.com ukazuju na mrežunaru
č
itelja, organizatora i izvršitelja ovog atentata iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, tesa Kosova.To
č
nije, do sada nepoznati detalji o stvarnom motivu ubojstva premijera
Đ
in
đ
i
ć
a otkrivaju kako je
Đ
in
đ
i
ć
evo ubojstvo naru
č
eno i organizirano iz Hrvatske, a izvedeno je u Srbiji, izme
đ
u ostalih,
1 / 52
 

Napisao necenzurirano.com
č
etvrtak, 12 avgust 2010 17:52
uz pomo
ć
pripadnika dijela srbijanskog kriminalnog podzemlja, i to onog dijela koje je najužeorganizacijski, poslovno i financijski povezano kako s kriminalnim podzemljem u Hrvatskoj, takoi s hrvatskim obavještajno sigurnosnim službama, ali i vrlo dobro organiziranim obavještajnimpodzemljem u Hrvatskoj, koje u cijelosti kontrolira vrh ratnih kriminalnih struktura hrvatskepoliti
č
ke i financijske elite.

Iako je srbijanska istraga i kasniji sudski proces, možda, identificirala dio izvršitelja ubojstvapremijera Zorana
Đ
in
đ
i
ć
a, stvarni motivi ubojstva, kao i naru
č
itelji i organizatori ubojstva, tefondovi iz kojih je financiran atentat na srbijanskog premijera, nikada nisu u cijelosti razotkriveni.Pogotovo motiv i naru
č
itelji ubojstva, koji su do danas ostali u cijelosti nepoznati.To je prije svega zbog izuzetno dobro izvedene kriminalne operacije, u kojoj su naru
č
itelji,organizatori, financijeri ubojstva Zorana
Đ
in
đ
i
ć
a bili potpuno razdvojeni od izvršitelja ubojstva,pa ih se tijekom istrage nakon provedene Operacije „Sablja nije moglo niti identificirati nidovesti u vezu s ubojstvom srbijanskog premijera.

Osim toga, zbog trenutka u kojem je
Đ
in
đ
i
ć
ubijen i okolnostima pod kojim je ubijen, kao glavnimotivi njegovog ubojstva razmatrani su otvaranje Srbije punoj suradnji s Haaškim tribunalom, tesukob srbijanskog premijera s duhanskom mafijom, što je u biti bio potpuno pogrešan trag, koji je srbijanskim istražiteljima onemogu
ć
io dolazak do stvarnih naru
č
itelja ubojstva Zorana
Đ
in
đ
i
ć
a.Obzirom na kriminalno, policijsko, obavještajne, paraobavještajne strukture u Srbiji koje su o
č
itobile umiješane u samo izvršenje ubojstva, logi
č
an prvi zaklju
č
ak o motivu atentata bio jesuradnja
Đ
in
đ
i
ć
eve Vlade s Haaškim tribunalom, što se s vremenom pokazalo kao klju
č
nazabluda srbijanske istrage, s kojom su stvarni naru
č
itelji i organizatori
Đ
in
đ
i
ć
evog ubojstva ira
č
unali, kako trag istrage ne bi doveo do njih.

Me
đ
utim, da se malo detaljnije istražilo organizacijske veze tih struktura sa strukturamaobavještajnog podzemlja na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, bilo bi potpuno jasno kakoubojstvo srbijanskog premijera krije puno širu pri
č
u, od internog obra
č
una srbijanskogpodzemlja sa Zoranom
Đ
in
đ
i
ć
em.Naime, upravo je u Bosni i Hercegovini bio oficir za vezu izme
đ
u izvršitelja atentata na Zorana
Đ
in
đ
i
ć
a i stvarnih naru
č
itelja i organizatora ubojstva u Hrvatskoj.

2 / 52
 

Napisao necenzurirano.com
č
etvrtak, 12 avgust 2010 17:52
O toj vezi
Đ
in
đ
i
ć
evih ubojica i naru
č
itelja i organizatora ubojstva
č
uo sam neposredno nakon
Đ
in
đ
i
ć
evog ubojstva, kada me skupina iskusnih, dugogodišnjih operativaca tadašnjeProtuobavještajne agencije kontaktirala vezano za sve okolnosti beogradskog atentata.Tijekom operativne obrade nevezane za atentat na
Đ
in
đ
i
ć
a, operativci tadašnje POA-e presrelisu komunikaciju izvjesnog Milana Damjanovi
ć
a, koji danas živi u Slatini pokraj Banja Luke, snekada visokopozicioniranim državnim dužnosnicima Hrvatske, predsjednikom Uprave jedneposlovne banke u Hrvatskoj i predsjednikom Uprave jednog hrvatskog koncerna, u kojojkomunikaciji se spominjalo „rješavanje Zorana.Istovremeno uhva
ć
ena je Damjanovi
ć
eva komunikacija s pojedinim fizi
č
kim osobama u Srbiji,koje su bile povezane sa sada ve
ć
osu
đ
enim izvršiteljima
Đ
in
đ
i
ć
evog ubojstva, kao i drugimpripadnicima tzv. „Zemunskog klana, odnosno onoga što je do toga klana ostalo.

Pritom je dodatno važna i
č
injenica kako je Milan Damjanovi
ć
održavao operativne veze spripadnicima obavještajnog podzemlja u Hrvatskoj, kao i visokopozicioniranim djelatnicimaHrvatskih sigurnosno obavještajnih službi, posebno s visokopozicioniranim dužnosnicimatadašnje POA-e i Lon
č
ari
ć
eve OA-e.Ukratko, izbor Damjanovi
ć
a, anonimnog umirovljenika sa srbijanskim i BiH državljanstvom,nekada visokopozicioniranog obavještajnog oficira saveznih, jugoslavenskih obavještajnosigurnosnih služba, koji je i u vrijeme rata bio oficir za vezu srbijanskih i hrvatskih obavještajnihslužbi, bio je idealan izbor za koordinatora i oficira za vezu za izvo
đ
enje ovakveparaobavještajne, kriminalne operacije.

Iste operativne linije komunikacije izme
đ
u srbijanskih i hrvatskih obavještajnih službi, tekriminalnih organizacija u Srbiji i Hrvatskoj, korištene su i tijekom 1990.-ih godina, kada su ihuspostavili internim dogovorima Franjo Greguri
ć
, kao ratni premijer hrvatske Vlade u dogovoru stadašnjim HDZ-ovim državnim vrhom i Slobodan Miloševi
ć
, tadašnji srbijanski šef države.Upravo su tim kanalima dogovarani multimilijunski poslovi me
đ
unarodnog krijum
č
arenja oružja,narkotika, cigareta i nuklearnih materijala preko Hrvatske i Srbije, a crni prihodi takvih poslovazavršavali su u zajedni
č
kim financijskim operacijama hrvatske i srbijanske politi
č
ke, financijske ikriminalne elite, preko tajnih ra
č
una na Cipru, u Njema
č
koj, Austriji, Velikoj Britaniji, Francuskoj,ali i samoj Hrvatskoj.

Istovremeno milijarde ameri
č
kih dolara koje su pripadnici hrvatske i srbijanske tranzicijske eliteiznosili iz Hrvatske i Srbije, završavali su tako
đ
er u zajedni
č
kim financijskim operacijama ubankama u zajedni
č
kom tajnom suvlasništvu u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Austriji.
3 / 52

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
milandamjanic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->