Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
30Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analiza economico-financiara

Analiza economico-financiara

Ratings: (0)|Views: 1,840 |Likes:
Published by Hambaras Corina

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Hambaras Corina on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
5
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMI
Ş
OARA
FACULTATEA DE ECONOMIE
Ş
I DE ADMINISTRARE AAFACERILOR
DEPARTAMENTUL DE EDUCA
ł
IE CONTINU
Ă
 
Ş
I ÎNV
ĂłĂ
MÂNTDESCHIS LA DISTAN
łĂ
 Prof.univ.dr. Petru
Ş
TEFEA Conf.univ.dr. Marius IoanPANTEAAsist.univ.drd. Daniel BRÎNDESCU - OLARIU
ANALIZ
Ă
ECONOMICO –FINANCIAR
Ă
 
MANUAL DIDACTICANUL III, MANAGEMENT
 
6CUPRINSPARTEA TEORETIC
Ă
 CAPITOLUL I. BAZELE METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE.................................................................................................................8
 
1.1. Scopul
ş
i obiectivele analizei economico - financiare
.....................................10
 
1.2. Func
Ń
iile analizei economico -financiare
.........................................................11
 
1.3. Tipologia analizei
...............................................................................................12
 
1.4. Beneficiarii analizei economico - financiare
....................................................13
 
1.5. No
Ń
iuni utilizate în analiza economico - financiar
ă
........................................14
 
1.6. Metodologia analizei economico - financiare
..................................................15
 
1.6.1. Diviziunea
....................................................................................................16
 
1.6.2. Compara
Ń
ia
.................................................................................................17
 
1.6.3. Metoda substitu
Ń
iilor în lan
Ń
......................................................................20
 
1.6.4. Metoda ratelor financiare
..........................................................................21
 
1.6.5. Metoda scorurilor
.......................................................................................21
 
CAPITOLUL II. INSTRUMENTELE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE..22
 
2.1. Principalele surse informa
Ń
ionale ale analizei econimico-financiare
............22
 
2.2. Bilan
Ń
ul contabil
................................................................................................23
 
2.2.1. Activul bilan
Ń
ului contabil
.........................................................................24
 
2.2.2. Pasivul bilan
Ń
ului contabil
.........................................................................29
 
2.3. Bilan
Ń
ul financiar
...............................................................................................32
 
2.3.1. Bilan
Ń
ul financiar - scop, utilitate, structur
ă
...........................................32
 
2.3.2. Construc
Ń
ia bilan
Ń
ului financiar
................................................................33
 
2.4. Contul de profit
ş
i pierdere
..............................................................................34
 
2.5. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune
...................................................36
 
CAPITOLUL III. ANALIZA POZI
ł
IEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII.........40
 
3.1. Analiza structurii financiar-patrimoniale a întreprinderii
............................42
 
3.1.1. Analiza structurii pasivului (structura financiar
ă
)
.................................42
 
3.1. 2. Analiza structurii activului (structura patrimonial
ă
)
............................45
 
3.2. Analiza bonit
ăŃ
ii financiare a întreprinderii
...................................................50
 
3.2.1. Analiza lichidit
ăŃ
ii
......................................................................................50
 
3.2.2. Analiza solvabilit
ăŃ
ii
...................................................................................51
 
3.3. Analiza echilibrului financiar al întreprinderii
..............................................53
 
3.3.1. Considera
Ń
ii generale privind echilibrul financiar
..................................53
 
3.3.1. Analiza activului net contabil
....................................................................55
 
3.3.3. Analiza echilibrului financiar pe termen lung
.........................................56
 
3.3.4. Analiza echilibrului financiar curent
.......................................................60
 
3.3.5. Analiza echilibrului global
........................................................................62
 
3.4. Analiza gestiunii resurselor financiare
............................................................63
 
3.4.1. Cadrul general al gestiunii resurselor financiare
....................................63
 
3.4.2. Analiza gestiunii generale a activelor
.......................................................66
 
3.4.3. Analiza gestiunii stocurilor
.......................................................................67
 
3.4.4. Analiza gestiunii crean
Ń
elor-clien
Ń
i
ş
i a datoriilor-furnizori
..................69
 
CAPITOLUL IV. ANALIZA PERFORMEN
ł
ELOR ECONOMICO-FINANCIAREALE ÎNTREPRINDERII................................................................................................73
 
4.1. Analiza indicatorilor de rezultate ai întreprinderii
........................................73
 
4.1.1. Clasificarea rezultatelor
.............................................................................74
 
4.1.2. Analiza rezultatelor care exprim
ă
volumul activit
ăŃ
ii
.............................76
 
 
7
4.1.2.1 Analiza cifrei de afaceri
.......................................................................76
 
4.1.2.2 Analiza valorii ad
ă
ugate
......................................................................84
 
4.1.3. Analiza rezultatelor care exprim
ă
profitabilitatea activit
ăŃ
ii
.................90
 
4.1.3.1 Analiza rezultatului brut al exploat
ă
rii (RBE)
..................................90
 
4.1.3.2 Analiza rezultatului exploat
ă
rii (RE)
.................................................92
 
4.2. Analiza principalilor indicatori valorici ai consumului de resurse
...............95
 
4.2.1. Considera
Ń
ii generale
.................................................................................95
 
4.2.2. Analiza indicatorilor valorici ai consumului de resurse ce au baza decalcul în volumul fizic al produc
Ń
iei
....................................................................99
 
4.2.3. Analiza indicatorilor valorici ai consumului de resurse care nu au bazade calcul în volumul fizic al produc
Ń
ie
..............................................................110
 
4.3. Analiza rentabilit
ăŃ
ii întreprinderii
...............................................................112
 
4.3.1. Analiza rentabilit
ăŃ
ii economice
..............................................................113
 
4.3.2. Analiza rentabilit
ăŃ
ii financiare
..............................................................118
 
4.4.Analiza riscurilor întreprinderii
.....................................................................120
 
4.4.1. Riscul de exploatare
.................................................................................121
 
4.4.2. Riscul financiar
.........................................................................................124
 
4.4.3. Riscul de faliment (insolvabilitate)
..........................................................128
 
PARTEA PRACTIC
Ă
 1.
 
ANALIZA POZI
ł
IEI FINANCIARE..................................................................130
 
1.1. Analiza structurii financiar - patrimoniale
...................................................130
 
1.2. Analiza bonit
ăŃ
ii financiare a întreprinderii
.................................................142
 
1.3. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII
.........146
 
1.4. Analiza gestiunii resurselor financiare ale întreprinderii
............................156
 
2. ANALIZA PERFORMAN
ł
ELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALEÎNTREPRINDERII......................................................................................................161
 
2.1. Analiza cifrei de afaceri
..................................................................................161
 
2.2. Analiza valorii ad
ă
ugate
.................................................................................169
 
2.3. Analiza profitului
............................................................................................172
 
2.4. Analiza costurilor variabile la 1000 lei cifr
ă
de afaceri
................................177
 
2.5. Analiza costurilor fixe la 1000 lei cifr
ă
de afaceri
........................................183
 
2.6. Analiza rentabilit
ăŃ
ii
.......................................................................................188
 
2.7. Analiza riscurilor
.............................................................................................192
 
ANEXEContribu
Ń
ii la realizarea capitolelor:PARTEA TEORETIC
Ă
 Capitolul I:
 
conf.univ.dr. Marius PANTEA
 
prof.univ.dr. Petru
Ş
TEFEACapitolul II:
 
conf.univ.dr. Marius PANTEA
 
prof.univ.dr. Petru
Ş
TEFEACapitolul III:
 
conf.univ.dr. Marius PANTEACapitolul IV:
 
prof.univ.dr. Petru
Ş
TEFEA: 4.1.; 4.3.; 4.4.
 
conf.univ.dr. Marius PANTEA: 4.2.PARTEA PRACTIC
Ă
 
 
asist.univ.drd. Daniel BRÎNDESCU - OLARIU

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bianca Havei liked this
Nastiona Mushak liked this
Aurelia Postica liked this
DANA1992 liked this
erbiis liked this
Cușnir Lilian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->