Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
88Activity

Table Of Contents

1. Úvod do hospodárskej politiky
1.1 Definícia a predmet hospodárskej politiky
1.2 Nositelia hospodárskej politiky
1.3 Ciele hospodárskej politiky
1.3.1 Všeobecné a tradičné ciele
1.3.2 Racionalita cieľov, hierarchia cieľov a vzťahy medzi cieľmi
1.4 Nástroje hospodárskej politiky
1.5 Vzťah medzi cieľmi a nástrojmi hospodárskej politiky
1.6 Typy hospodárskej politiky
1.6.1 Makroekonomická a mikroekonomická hospodárska politika
1.6.2 Systémotvorná a regulatívna hospodárska politika
1.6.3 Dopytovo orientovaná a ponukovo orientovaná hospodárska politika
1.7 Inštitucionálne podmienky realizácie hospodárskej politiky
1.8 Hranice hospodárskej politiky
1.9 Hospodársko-politické rozhodovanie
1.9.1 Informácie pre hospodársku politiku
2. Vývoj hospodárskej politiky
2.1 Prehľad vývoja hospodárskej politiky
2.1.1 Zrod hospodárskej politiky
2.1.2 Zdroje formovania hospodárskej politiky
2.1.3 Formovanie hospodárskej politiky
2.1.4 Reakcie na keynesiánsku hospodársku politiku
2.1.5 Súčasný vývoj hospodárskej politiky
2.2 Koncepcie hospodárskej politiky
2.2.1 Liberálna hospodárska politika
2.2.2 Intervencionistická hospodárska politika
3.1 Stabilita a rovnováha
3.2 Ekonomický cyklus
3.2.1 Súvislosti politicko-ekonomického cyklu
3.3 Stabilizačná politika ako nástroj stabilizácie ekonomiky
3.3.1 Ciele stabilizačnej politiky
3.3.2 Nástroje stabilizačnej politiky
3.3.3 Časové oneskorenia v stabilizačnej politike
3.3.4 Koncepcie stabilizačnej politiky
3.4 Prorastovo orientovaná hospodárska politika
4.1 Fiškálna a rozpočtová politika
4.2 Ciele fiškálnej politiky
4.3 Nástroje fiškálnej politiky
4.3.1 Vládne výdavky
4.3.2 Zmeny daní
4.3.3 Vzťah medzi výdavkovým a daňovým multiplikátorom
4.3.4 Vplyv daňových zmien a vládnych výdavkov na agregátnu ponuku
4.4 Typy fiškálnej politiky
4.4.1 Vplyv expanzívnej fiškálnej politiky na ekonomiku
4.4.2 Vplyv reštriktívnej fiškálnej politiky na ekonomiku
4.5 Štátny rozpočet – základný nástroj fiškálnej politiky
4.5.1 Rozpočtový schodok
4.5.2 Financovanie schodku štátneho rozpočtu
4.6 Daňová reforma
4.7 Problémy a komplikácie fiškálnej politiky
4.7.1 Problémy načasovania
4.7.2 Problém politického cyklu a náchylnosť k expanzii
4.7.3 Efekt vytesnenia
4.7.4 Fiškálna politika v otvorenej ekonomike
4.7.5 Dvojité deficity v malých otvorených ekonomikách
5. Menová politika
5.1 Vzájomný vzťah monetárnej a menovej politiky
5.2 Ciele menovej politiky a menové kritériá
5.2.1 Vzájomný vzťah medzi cieľmi menovej politiky a hospodárskej politiky
5.3 Nástroje menovej politiky
5.3.1 Priame nástroje menovej politiky
5.3.2 Nepriame nástroje menovej politiky
5.3.3 Súčasnosť nástrojov menovej politiky
5.4 Typy menovej politiky
5.4.1 Vplyv expanzívnej menovej politiky na ekonomiku
5.4.2 Vplyv reštriktívnej menovej politiky na ekonomiku
5.4.3 Dilema centrálnej banky
5.5 Vzájomný vzťah fiškálnej a menovej politiky
5.5.1 Súbežné pôsobenie a dôsledky kombinácií fiškálnej a menovej politiky
6.1 Vymedzenie vonkajšej hospodárskej politiky
6.1.1 Segmenty vonkajších ekonomických vzťahov
6.2 Ciele a nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
6.2.1 Autonómne nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
6.2.2 Zmluvné nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
6.3 Platobná bilancia
6.4 Devízový kurz
6.5 Vyrovnávacie procesy
6.5.1 Automatické vyrovnávacie mechanizmy
6.5.2 Vyrovnávacie mechanizmy hospodársko-politických rozhodnutí
6.6 Teoréma lokomotívy a princíp importovanej inflácie
6.6.1 Teoréma lokomotívy
6.6.2 Princíp importovanej inflácie
7. Štruktúrna politika
7.1 Východiska štruktúrnej politiky
7.1.1 Štruktúra ekonomiky
7.1.2 Štruktúrne zmeny
7.1.3 Konkurencieschopnosť
7.2 Vymedzenie štruktúrnej politiky
7.3 Ciele a nástroje štruktúrnej politiky
7.3.1 Ciele štruktúrnej politiky
7.3.2 Nástroje štruktúrnej politiky
7.4.1 Tradičná štruktúrna politika
7.4.2 Nový (liberálny) smer štruktúrnej politiky
7.5 Druhy štruktúrnej politiky
7.6 Ukazovatele merania stavu a vývoja štruktúry ekonomiky
7.7 Úspešnosť štruktúrnej politiky
8.1 Východiská politiky hospodárskej súťaže
8.2 Vývoj teoretickej a praktickej politiky ochrany hospodárskej súťaže
8.3 Ciele a nástroje politiky hospodárskej súťaže
8.4 Relevantný trh
8.5 Formy obmedzovania konkurencie
8.5.1 Dohody a formy dohodnutého správania sa trhových subjektov
8.5.4 Štátny zásah alebo regulácia
8.6 Ukazovatele štruktúry odvetvia
8.6.1 Stupeň koncentrácie
8.6.2 Herfindahl-Hirschmanov index
8.6.3 Larnerov index
8.7 Úspešnosť uplatnenia politiky ochrany hospodárskej súťaže
9.1 Východiská politiky rozdeľovania a dôchodkovej politiky
9.2 Meranie nerovnosti
9.2.1 Lorenzová krivka
Graf 9.1 Lorenzová krivka
9.2.2 Giniho koeficient
9.3 Ciele a nástroje prerozdeľovacej a dôchodkovej politiky
9.4 Makroekonomická výkonnosť a prerozdeľovanie
10. Sociálna politika a politika zamestnanosti
10.1 Sociálna politika
10.1.1 Východiská sociálnej politiky a jej vymedzenie
10.1.2 Vymedzenie sociálnej politiky
10.1.3 Vzťah sociálnej politiky a hospodárskej politiky
10.1.4 Princípy sociálnej politiky
10.1.5 Funkcie sociálnej politiky
10.1.6 Ciele a nástroje sociálnej politiky
10.2 Politika zamestnanosti
10.2.1 Východiská existencie politiky zamestnanosti
10.2.2 Vymedzenie politiky zamestnanosti
10.2.3 Ciele a nástroje politiky zamestnanosti
10.2.4 Miera nezamestnanosti a jej meranie
10.2.5 Náklady spojené s existenciou nezamestnanosti
10.2.6 Dôsledky existencie nezamestnanosti
11. Environmentálna politika
11.1 Východiská environmentálnej politiky
11.1.1 Životné prostredie a ekológia
11.2 Ciele a nástroje environmentálnej politiky
11.4 Ekonomicky optimálne množstvo znečistenia
12. Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky
12.1 Spôsoby hodnotenia výsledkov hospodárskej politiky
12.1.1 Tempo ekonomického rastu
12.1.2 Magický n-uholník
12.1.4 Rating
13. Makroekonomický vývoj Slovenska
13.1 Stručný prehľad makroekonomického vývoja Slovenska
13.1.1 Východiskový stav (do roku 1989)
13.1.2 I. etapa – Etapa počiatočnej stabilizácie (1990 – 1992)
13.1.3 II. etapa – Etapa oživenia ekonomiky (1993 – 1995)
13.1.4 III. etapa – Etapa nerovnovážneho rastu (1996 – 1998)
13.1.5 IV. etapa – Etapa obnovenia rovnováhy (1998 – 2002)
13.1.6 V. etapa – Etapa napredovania (2002 – 2006)
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hp_kniha

hp_kniha

Ratings:
(0)
|Views: 20,689|Likes:
Published by Martin Bodnar

More info:

Published by: Martin Bodnar on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 75 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 79 to 95 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 99 to 107 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 111 to 132 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 136 to 160 are not shown in this preview.

Activity (88)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vrq liked this
Marián Lažebop liked this
Peter Dorička liked this
Jana Mišenková liked this
Radka Smugalová liked this
Katarína Dubělčíková liked this
Beata Pristachova liked this
Ľubica Pitoňaková liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->