Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Upravljanje komunalnim otpadom - seminarski rad

Upravljanje komunalnim otpadom - seminarski rad

Ratings: (0)|Views: 7,944|Likes:
Published by nikdemark

More info:

Published by: nikdemark on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2015

pdf

text

original

 
УНИВЕРЗИТЕТ
 
У
 
БЕОГРАДУ
 
ТЕХНИЧКИ
 
ФАКУЛТЕТ
 
У
 
БОРУ
 
РУДАРСКИ
 
ОСЕК
 
СТУДИЈСКИ
 
ПРОГРАМ
 
РЕЦИКЛАЖНЕ
 
ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
И
 
ОДРЖИВИ
 
РАЗВОЈ
 
СЕМИНАРСКИ
 
РАД
 
УПРАВЉАЊЕ
 
КОМУНАЛНИМ
 
ЧВРСТИМ
 
ОТПАДОМ
 
КАНДИДАТ
 
МЕНТОР
 
Никола
 
Марковић
 
Проф
.
др
 
Родољуб
 
Станојловић
 
БОР
,
маја
2007.
године
 
 
1
 
САДРЖАЈ
 
 
2
УВОД
 
 Човек
 
 је
 
 једино
 
биће
 
на
 
планети
 
који
 
ствара
 
отпад
.
Због
 
све
 
већих
 
количина
 
и
 
штетности
 
по
 
околину
,
отпад
 
се
 
сматра
 
 једним
 
од
 
најзнајнијих
 
еколошких
 
проблема
 
савременог
 
света
.
 Човек
 
 је
 
својим
 
активностима
 
одлучујући
 
чинилац
 
у
 
промени
 
животне
 
средине
.
Те
 
су
 
актвности
 
повезане
 
са
 
задовољавањем
 
животних
 
потреба
.
Велики
 
део
 
потреба
 
 је
 
створен
 
вештачки
 
и
 
питање
 
да
 
ли
 
нам
 
 је
 
потребан
 
толики
 
број
 
 различитих
 
производа
,
који
 
ће
 
након
 
употребе
 
постати
 
отпад
.
Наша
 
цивилизација
 
производи
 
све
 
више
 
отпада
 
и
 
ништа
 
не
 
указује
 
на
 
скоре
 
промене
 
овог
 
тренда
.
Ипак
,
захваљујући
 
технолошком
 
напретку
 
и
 
 развоју
 
еколошке
 
свести
,
борба
 
против
 
отпада
 
постаје
 
много
 
успешнија
.
Настајање
 
отпада
 
 је
 
 резултат
 
укупне
 
економске
 
активности
 
сваке
 
државе
,
и
 
као
 
такво
 
у
 
директној
 
корелацији
je
са
 
националном
 
економијом
.
Према
 
пореклу
,
чврсти
 
отпад
 
се
 
дели
 
на
 
комунални
,
комерцијални
 
и
 
безопасни
 
индустријски
 
отпад
.
Уобичајено
 
 је
 
да
 
се
 
отпад
 
урбаних
 
средина
 
и
 
комерцијални
 
отпад
 
 једним
 
именом
 
назива
 
комунални
(
општински
)
чврсти
 
отпад
.
Комунални
 
чврсти
 
отпад
 
по
 
дефиницији
 
укључује
 
отпад
 
из
 
домаћинства
,
као
 
и
 
други
 
отпад
 
који
 
 је
 
због
 
своје
 
природе
 
и
 
састава
 
сличан
 
отпаду
 
из
 
домаћинства
:
неопасни
 
отпад
 
из
 
индустријских
,
комерцијалних
 
установа
(
укључујући
 
болнице
)
и
 
институција
,
административних
 
установа
,
занатских
 
 радњи
,
грађевински
 
отпад
(
шут
,
земља
,
мешовити
 
отпад
 
са
 
градилишта
),
пијачни
 
отпад
,
баштенски
 
отпад
,
зелени
 
отпад
 
из
 
паркова
 
и
 
гробља
 
и
 
остатке
 
од
 
чишћења
 
улица
.
Управљање
 
комуналним
 
отпадом
 
обухвата
 
функције
 
сакупљања
,
транспорта
,
 рециклаже
,
поновне
 
употребе
,
третмана
 
и
 
одлагања
 
комуналног
 
чврстог
 
отпада
/1, 2/.
Настајање
 
комуналног
 
отпада
 
зависи
 
од
 
степена
 
индустријског
 
 развоја
,
животног
 
стандарда
,
начина
 
живота
,
социјалног
 
окружења
,
потрошње
 
и
 
др
.
За
 
управљање
 
чврстим
 
комуналним
 
отпадом
 
главну
 
одговорност
 
има
 
локална
 
власт
.
То
 
 је
 
комплексан
 
задатак
,
који
 
захтева
 
одговарајуће
 
организационе
 
капацитете
 
и
 
сарадњу
 
између
 
бројних
 
заинтересованих
 
страна
 
у
 
приватном
 
и
 
 јавном
 
сектору
/1/.
Приликом
 
израде
 
плана
 
управљања
 
комуналним
 
отпадом
 
потребно
 
 је
 
обезбедити
 
активно
 
учешће
 
 јавности
 
у
 
свим
 
фазама
 
доношења
 
одлука
 
и
 
у
 
процесу
 
усвајања
 
докумената
,
сагласно
 
приниципима
 
Архуске
 
конвенције
/2, 3/.
Локални
 
план
 
управљања
 
отпадом
 
мора
 
бити
 
усаглашен
 
са
 
Националном
 
стратегијом
 
управљања
 
отпадом
 
Републике
 
Србије
.
Архуска
 
конвенција
 
односи
 
се
 
на
 
доступност
 
информација
,
учешће
 
 јавности
 
у
 
доношењу
 
одлука
 
и
 
доступност
 
правосуђа
 
у
 
вези
 
са
 
питањима
 
која
 
се
 
тичу
 
животне
 
средине
,
и
 
усвојена
 
 је
25.
 јуна
1998.
године
 
на
 
четвртој
 
министарској
 
конференцији
 
Животна
 
средина
 
за
 
Европу
“,
одржаној
 
у
 
граду
 
Архусу
,
под
 
покровитељством
 
Економске
 
комисије
 
Уједињених
 
нација
 
за
 
Европу
(UN / ECE).
Конвенција
 
 је
 
ступила
 
на
 
снагу
30.
октобра
2001.
године
.
Већина
 
земаља
 
у
 
 региону
 
 је
 
потписала
 
или
 
 ратификовала
 
Архуску
 
конвенцију
/3/.
Проблем
 
комуналног
 
отпада
 
 је
 
изражен
 
у
 
свим
 
градовима
 
наше
 
планете
,
а
 
цена
 
његовог
 
 решења
 
износи
 
много
 
милијарди
 
долара
/4/
1.
ПРИКАЗ
 
ПРОБЛЕМА
 
Амерички
 
еколози
 
су
 
изнели
 
податак
 
да
 
само
 
град
 
Њујорк
 
дневно
 
избацује
 24.000
тона
 
 различитог
 
смећа
/4/.
Та
 
смеша
 
се
 
састоји
 
од
 
 различите
 
старудије
,
која
 
садржи
 
вредне
 
метале
,
стаклене
 
амбалаже
,
погодне
 
за
 
даље
 
коришћење
,
старог
 
папира
,
пластике
,
остатака
 
хране
,
незаменљивих
 
за
 
ђубрење
 
земљишта
.
Упоредо
 
са
 
овим
,
у
 
тој
 

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
Marija Petrovic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Milica Colic liked this
Jelena Zlatic liked this
Oliver Stosic liked this
Marina Removic liked this
Marina Removic liked this
trgoviste liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->