Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vietile Sfintilor Ortodoxiei 11 Sinaxarul Lunii Noiembrie

Vietile Sfintilor Ortodoxiei 11 Sinaxarul Lunii Noiembrie

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by Cristian Popescu

More info:

Published by: Cristian Popescu on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2011

pdf

text

original

 
LUNA NOIEMBRIESINAXAR
1 Noiembrie
În aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfintilor si facatorilorde minuni fara de arginti Cosma si Damian, fiii Teodotei celeidin Asia.
SfinŃii Făcători de Minuni şi Doctori fără ArginŃi Cosma şi Damian
  împreună cu mama lor Teodota erau din AsiaMică (după unii, din Mesopotamia). Tatăl lorcare era necredincios a murit când ei erau încăcopii. Mama i-a crescut în evlavia creştină.Prin exemplul vieŃii ei şi prin citirea cărŃilorsfinte, Sf. Teodota a păstrat puritatea vieŃiicopiilor ei prin respectarea poruncilor luiDumnezeu, ajutîndu-i să devină bărbaŃivirtuoşi şi drepŃi. EducaŃi şi formaŃi ca doctori,ei au primit în dar harul vindecării trupurilor şisufletelor bolnave prin puterea rugăciunii. Eivindecau chiar şi animale. Din iubire curatăfaŃă de Domnul şi faŃă de semeni ei nu luauniciodată plată pentru serviciile lor, respectîndporunca Mântuitorului Nostru Iisus Hristoscare a spus: "În dar aŃi luat, în dar să daŃi"(Mt. 10:8). Faima Sf. Cosma şi Damian s-arăspândit în toată regiunea şi oamenii i-aunumit doctori fără de arginŃi.Odată, sfinŃii au fost chemaŃi la căpătâiul unei femei foarte grav bolnave, penume Paladia, care nu a mai găsit vindecare la nici un doctor. Cei doi sfinŃi,numai prin credinŃă şi puterea rugăciunii au reuşit să o vindece pe Paladia,care s-a sculat perfect sănătoasă şi a dat slavă lui Dumnezeu. Dorind să-irăsplătească pentru binele făcut, Paladia s-a îndreptat spre Damian,arătîndu-i trei ouă şi zicînd: "Ia acest dar în numele Sfintei Treimi Dătătoarede ViaŃă, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt." Auzind numele Sf. Treimi doctorul fărăde arginŃi nu a îndrăznit să refuze. Când a auzit Cosma întâmplarea, s-a întristat crezînd că făcînd aceasta fratele său a încălcat porunca.Pe patul de moarte, el a cerut ca fratele său să nu fie înmormântat lângă el.Sf. Damian s-a stins şi el din viaŃă la scurt timp şi toŃi se întrebau unde va fi îngropat. Dar Dumnezeu a făcut o minune printr-o cămilă, pe care "doctorii"au vindecat-o şi care glăsuind cu voce omenească le-a spus să nu se îndoiască şi să-l pună pe Damian lângă Cosma pentru că Damian nu aacceptat ouăle de la femeie drept plată ci din respect pentru numele luiDumnezeu. Sfintele trupuri ale doctorilor fără arginŃi au fost îngropate împreună în Thereman (Mesopotamia). După moartea lor s-au înfăptuit multeminuni.
 
În Thereman, aproape de biserica SfinŃilor Cosma şi Damian, trăia un om penume Malchus. Într-o zi el a plecat în călătorie, lăsîndu-şi femeia singurăpentru o perioadă destul de lungă de timp. Înainte să plece el s-a rugat labiserica "doctorilor fără de arginŃi" să aibă grijă de nevasta lui. Dar vrăjmaşulomului a luat chipul prietenului lui Malchus uneltind uciderea femeii. El i s-aarătat femeii spunîndu-i că l-a trimis bărbatul ei să o ia şi să o ducă acolounde era el. Crezîndu-l, ea s-a dus cu el şi când au ajuns într-un loc pustiuvrajmaşul a vrut să o omoare. Văzînd pericolul care o păştea, femeia s-arugat fierbinte lui Dumnezeu să o ajute.Atunci au apărut doi bărbaŃi înfricoşători care l-au alungat pe diavol şi acestaa căzut de pe o stâncă. Cei doi au condus-o pe femeie acasă unde ajungîndei, ea s-a închinat şi i-a întrebat cum le este numele ca să le poată mulŃumitoată viaŃa. Ei au răspuns că sunt slujitorii lui Dumnezeu, Cosma şi Damian,după care s-au făcut nevăzuŃi.Tremurînd de uimire şi bucurie, ea a povestit la toată lumea minunea şi amers la icoana binefăcătorilor ei rugîndu-se şi mulŃumind lui Dumnezeu. Deatunci, cei doi sfinŃi sunt consideraŃi protectori ai sfinŃeniei căsniciilorcreştine, precum şi dătătorii de armonie în viaŃa soŃilor. Sărbătorirea lor seface până şi în Rusia din vremuri străvechi.SfinŃii Doctori fără ArginŃi Cosma şi Damian din Asia Mică nu trebuieconfundaŃi cu SfinŃii Cosma şi Damian din Roma (prăznuiŃi la1 iulie) sau cuSfinŃii fără de ArginŃi din Arabia (prăznuiŃi la17 octombrie).
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintelor Mucenite femei Chirienasi Iuliana.
Acestea au patimit pe vremea împaratului Maximian. Si era Chiriena de laTars, din eparhia Ciliciei, iar Iuliana era din cetatea rosonilor. Deci fiindprinse si constrânse de guvernatorul Marchian, nu s-au lepadat de Hristos.Pentru aceea Chirienei i-au ras capul si ostasii fara de omenie o purtaudespuiata prin cetatea Tarsului, înconjurând-o de patru ori. Si aducând-o lacetatea rosonilor, au aruncat-o în foc cu Sfânta Iuliana. Si asa si-au savârsitmucenicia lor.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici Chesarie, Dasiesi a altor cinci.
Acesti sfinti fiind prinsi la Damasc si cercetati cu felurite chinuri, mai pe urmasi-au primit moartea prin sabie.
Tot în aceasta zi, Sfintii sfintitii Mucenici Ioan episcopul siIacov preotul.
Acestia au fost pe vremea lui Savorie împaratul persilor, învatând cuvântulcredintei si îndemnând pe multi la dreapta credinta. Au fost prinsi de slugile împaratului si, chinuindu-i cu multe feluri de chinuri, si-au luat sfârsitul prinsabie, dându-si sufletele lui Dumnezeu.
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Erminingheld.
Acesta s-a nascut din tata ce se chema Liuvingheld, regele gotilor celor maidinlauntru, care cu tot neamul lui era arian. Deci învatându-se dreaptacredinta de la Leandru episcop ortodox si mâniindu-se tatal sau pentru
 
aceasta, îl lua si cu bine si cu rau în toate zilele, iar sfântul era neschimbat sinebiruit. Pentru care lucru întâi l-a lipsit tatal sau de mostenirea împarateasca si, legându-i mâinile si picioarele, l-a închis într-o temnita întunecata. Deci fiind Praznicul Pastilor, a trimis tatal sau pe popa celarienesc sa-l ispiteasca sa se plece sa-l cuminece cu tainele arienesti; dar elnu s-a plecat, ci, scârbindu-se, l-a gonit. Fiind înstiintat de aceastaLiuvingheld, tatal lui cel mai înrautatit decât fiarele, a poruncit sa-i taie capulacolo în temnita, unde se afla legat. Si dupa ce i-au taiat capul, s-au pogorâtcântari si versuri îngeresti împrejurul trupului fericitului, împreuna cu faclii,care, minune înfricosatoare, a pornit pe toti credinciosii spre frica luiDumnezeu, iar pe ucigas l-a înspaimântat si l-a tulburat si-l silea sa sepocaiasca de pagânatatea ce a facut. Si nu a trecut multa vreme si l-a lovitpe ucigas o boala care îl scotea din minti. Deci chemând pe Leandru binecinstitorul episcop si ridicând împarat pe fiul sau cel mai mic Rechader, l-arugat sa-l învete si pe acesta asemenea precum învatase si pe MuceniculErminingheld. Si zicând acestea a murit. Iar Rechader, primind samântaOrtodoxiei, a întors si pe cei de sub stapânirea lui sa fie si ei ortodocsi cudânsul. Si iata cum a lucrat Pronia lui Dumnezeu: ca a lasat sa fie omorâtErminingheld pentru evlavie, iar prin mijlocirea mortii lui a adus pe totneamul la credinta ortodoxa.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici Ciprian si Iuliani(Iuliana), care prin foc s-au savârsit.Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Cuviosului nouluiMucenic Iacov cel nou, împreuna cu doi mucenici ai lui, Iacovdiaconul si Dionisie monahul, care prin sugrumare s-au savârsitla anul 1520.
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi nemântuieşte pe noi. Amin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->