Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18 Noam Chomsky & Mediji, Propaganda i Sistem

18 Noam Chomsky & Mediji, Propaganda i Sistem

Ratings: (0)|Views: 86 |Likes:
Published by rumenko51

More info:

Published by: rumenko51 on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
 
MEDIJI,PROPAGANDA I SISTEM
Noam Chomsky
 
 Noam Chomsky & Mediji, propaganda i sistem
SADRŽAJ
Andrej Gruba
č
i
ć
  Noam Chomsky i kritika kapitalisti
č
ke demokracije ........................................ 3Robert PosavecUvod ................................................................................................................. 6Što mainstream medije
č
ini mainstream .......................................................... 8Proizvodnja pristanka ...................................................................................... 17Sustav propagande .......................................................................................... 36Zbunjivanje stada ............................................................................................ 45O slobodi tiska i kulture ................................................................................. 60Kontrola naših života ...................................................................................... 67Mediji, znanje i objektivnost .......................................................................... 82Medijska kontrola ........................................................................................... 92Literatura ......................................................................................................... 101
2
 
 Noam Chomsky & Mediji, propaganda i sistem
Andrej Gruba
č
i
ć
 
NOAM CHOMSKYI KRITIKA KAPITALISTI
Č
KE DEMOKRACIJE
U svojim analizama politi
č
ke stvarnosti i kapitalisti
č
ke demokracije, NoamChomsky, najpoznatiji suvremeni lingvist i najzna
č
ajnije ime suvremenoganarhizma,
č
esto polazi od glasovitog paradoksa kojeg je definirao škotski filozof David Hume - od "paradoksa vlasti". Prema Humeu, jedan od najzanimljivijih problema svake politi
č
ke konstrukcije jest lako
ć
a kojom se ve
ć
ina, nad kojom sevlada, uvijek prepušta manjini koja ima mo
ć
. "Pot
č
injavanje je implicitno." Kako je, doista, mogu
ć
e da manjina, koja ima samo monopol nad mišlju, vlada ve
ć
inomkoja raspolaže silom? Humeov zaklju
č
ak glasi da svaka vlast mora po
č
ivati na"kontroli misli". Chomsky ovome suprotstavlja nekoliko primjedbi od koji senajzna
č
ajnija odnosi na Humeovu tezu po kojoj kategorija sile pripada isklju
č
ivove
ć
ini nad kojom se vlada. Chomsky tu tezu odbacuje jer smatra da svaka država isvaka vlast, kao oblik institucionaliziranog nasilja, "po
č
ivaju na ma
č
u", odnosnosili, a to, opet, zna
č
i na principu klasne organizacije. Jedan od povijesnih primjera predstavlja Centralna Amerika gdje se, pod pokroviteljstvom SAD-a, u organizacijidržavnih "odreda smrti", kroz "internalizaciju terora" i "kolektivnu generalizacijustraha" kontroliraju sindikati, studentske organizacije i selja
č
ke udruge. Sve to,me
đ
utim, ne umanjuje originalnost Humeovog paradoksa: svaka država, pa iotvoreno totalitarna, ne može postojati bez odre
đ
ene "proizvodnje pristanka" ikontrole misli, kojom se javno mnijenje pretvara u "zbunjeno stado pasivnih promatra
č
a" (W. Lippman). Chomsky rado citira misao [Aleksandra Gersenkrona]da je "bez obzira na snagu vojske i vještinu tajne policije, naivno vjerovati da suovi sustavi fizi
č
ke prinude dovoljni, neophodno je indoktrinacijom osigurati i pristanak naroda". Humeov paradoks se, dakle, odnosi i na otvoreno totalitarne i nademokratske države. Slu
č
aj ovih potonjih je, dakako, daleko zanimljiviji.Kategoriji sile, imanentnoj osobini svake države (ako prihvatimo radikalnu politi
č
ku semantiku Chomskog), posve
ć
ena je knjiga "The Washington connectionand third world fascism: The political economy of human rights" (suautorstvo sEdwardom Hermanom), dok su ovoj drugoj, manipulativnoj osobini državnognasilja, "kontroli misli", posve
ć
ene knjige "Manufacturing consent: political
3

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
damjan_marinič liked this
damjan_marinič liked this
damjan_marinič liked this
damjan_marinič liked this
damjan_marinič liked this
damjan_marinič liked this
damjan_marinič liked this
zelnid4 liked this
zelnid4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->