Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
46Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
M. Rades - Rezistenta Materialelor 1

M. Rades - Rezistenta Materialelor 1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,882 |Likes:
Published by rades3702
Lucrarea reprezintă cursul de Rezistenţa materialelor predat studenţilor anului IIA al facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, la Universitatea Politehnica Bucureşti.
Se definesc eforturile sectionale in bare, tensiunile si deformatiile specifice, deformatiile si deplasarile punctelor corpurilor elastice. Se calculeaza variatia eforturilor in lungul axei barelor si se reprezinta grafic sub forma unor diagrame de eforturi. Barele sunt solicitate la intindere (compresiune), forfecare, incovoiere si rasucire, fie separat, fie in diferite combinatii. Se calculeaza distributia tensiunilor normale si tangentiale in sectiunea transversala. Se determina punctele in care apar tensiunile maxime si valorile acestora care se compara separat, sau combinate intr-o tensiune normala echivalenta, cu rezistentele admisibile.
Lucrarea reprezintă cursul de Rezistenţa materialelor predat studenţilor anului IIA al facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, la Universitatea Politehnica Bucureşti.
Se definesc eforturile sectionale in bare, tensiunile si deformatiile specifice, deformatiile si deplasarile punctelor corpurilor elastice. Se calculeaza variatia eforturilor in lungul axei barelor si se reprezinta grafic sub forma unor diagrame de eforturi. Barele sunt solicitate la intindere (compresiune), forfecare, incovoiere si rasucire, fie separat, fie in diferite combinatii. Se calculeaza distributia tensiunilor normale si tangentiale in sectiunea transversala. Se determina punctele in care apar tensiunile maxime si valorile acestora care se compara separat, sau combinate intr-o tensiune normala echivalenta, cu rezistentele admisibile.

More info:

Published by: rades3702 on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

 
 
 
 
MIRCEA RADE
Ş
 
 
REZISTEN
Ţ
AMATERIALELOR 
 
I
Editura Printech2010
 
 
Prefa
ţă
 
Lucrarea reprezint
ă
cursul de Rezisten
ţ
a materialelor care se pred
ă
 studen
ţ
ilor anului IIA al facult
ăţ
ii de Inginerie Mecanic
ă
 
ş
i Mecatronic
ă
, laUniversitatea Politehnica Bucure
ş
ti. În edi
ţ
ia de fa
ţă
, partea teoretic
ă
dep
ăş
e
ş
temateria predat
ă
efectiv la curs, în schimb num
ă
rul aplica
ţ
iilor a fost redus.Tradi
ţ
ional, în prima parte a cursului se studiaz
ă
bare
ş
i sisteme de bare.Rela
ţ
iile de calcul stabilite în Rezisten
ţ
a materialelor sunt strict valabile în cazul barelor cu sec
ţ
iune compact
ă
constant
ă
, la care se adopt
ă
ipoteza nedeformabilit
ăţ
iisec
ţ
iunii transversale. Ele pot fi extinse la corpuri cu varia
ţ
ie mic
ă
 
ş
i monoton
ă
asec
ţ
iunii în lungul axei longitudinale
ş
i, cu anumite corec
ţ
ii privind concentrarealocal
ă
a tensiunilor, la bare cu sec
ţ
iunea variabil
ă
în trepte. În partea a doua acursului se mai studiaz
ă
tuburi axial-simetrice cu pere
ţ
i gro
ş
i, discuri de grosimeconstant
ă
în mi
ş
care de rota
ţ
ie
ş
i pl
ă
ci plane sub
ţ
iri. Studiul general al barelor cu pere
ţ
i sub
ţ
iri face obiectul unor cursuri diferite.În lucrare se definesc eforturile sec
ţ
ionale în bare, tensiunile
ş
i deforma
ţ
iilespecifice, deforma
ţ
iile
ş
i deplas
ă
rile punctelor corpurilor elastice. Se calculeaz
ă
 varia
ţ
ia eforturilor în lungul axei barelor 
ş
i se reprezint
ă
grafic sub forma unor diagrame de eforturi. Barele sunt solicitate la întindere (compresiune), forfecare,încovoiere
ş
i
ă
sucire, fie separat, fie în diferite combina
ţ
ii. Se calculeaz
ă
 distribu
ţ
ia tensiunilor normale
ş
i tangen
ţ
iale în sec
ţ
iunea transversal
ă
,
ş
i sedetermin
ă
punctele în care apar tensiunile maxime
ş
i valorile acestora care secompar 
ă
separat, sau combinate într-o tensiune normal
ă
echivalent
ă
, cu rezisten
ţ
eleadmisibile.La rezolvarea problemelor static nedeterminate sunt necesare patru tipuride rela
ţ
ii: 1) ecua
ţ
ii de echilibru; 2) condi
ţ
ii de compatibilitate sau rela
ţ
ii întredeforma
ţ
ii specifice
ş
i deplas
ă
ri; 3) ecua
ţ
ii constitutive sau rela
ţ
ii între tensiuni
ş
ideforma
ţ
ii specifice;
ş
i 4) condi
ţ
ii la limit
ă
, de rezemare sau de solicitare pe contur.Utilizarea acestora este men
ţ
ionat
ă
pentru fiecare tip de solicitare.Cursul de Rezisten
ţ
a materialelor predat la facult
ăţ
ile cu profil mecanicîmbin
ă
no
ţ
iuni de Mecanica materialelor 
ş
i Teoria elasticit
ăţ
ii, cu criterii de curgere
ş
i teorii de rezisten
ţă
, elemente de stabilitate elastic
ă
a barelor 
ş
i st
ă
ri de tensiuni încorpuri axial-simetrice, calculul la solicit
ă
ri dinamice
ş
i oboseal
ă
, calculul lasolicit
ă
ri în domeniul plastic.Modificarea în timp a structurii cursului a fost determinat
ă
de utilizareacalculatoarelor, introducerea materialelor compozite, dezvoltarea mecanicii ruperii,

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
praveennagarajan liked this
Bogdan Orşan liked this
Liviu George liked this
cristian_iv8787 liked this
ana karenina liked this
Dana Tudor liked this
Titeiu Rares liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->