P. 1
Vox Philosophiae, Filosofie analitică și social-politică. Abordări actuale

Vox Philosophiae, Filosofie analitică și social-politică. Abordări actuale

Ratings: (0)|Views: 4,747 |Likes:
Avem bucuria de a vă prezenta primul număr al revistei Vox Philosophiae dedicat filosofiei analitice. Unul dintre motivele cele mai importante pentru aceasta e că el este rezultatul efortului comun de a reuni lucrările unor talentaţi autori români şi străini, în scopul de a promova aptitudinile academice în acest domeniu.
Cu toate că mediul academic al filosofiei româneşti este foarte competitiv, în exterior se cunoaşte prea puţin în privinţa tendinţelor actuale din filosofia românească. De aceea, ne-am gândit să creăm ocazia ca unii dintre cei mai buni membri ai comunităţii academice româneşti să-şi probeze competenţa. Am considerat de cuviinţă că e timpul şi că se face simţită nevoia unui forum în care să fie auzite vocile din acest domeniu filosofic.
Publicat sub auspiciile Societăţii Române de Filosofie Analitică, volumul acesta, intitulat „Filosofie analitică. Abordări actuale”, este o versiune a revistei internaţionale bianuale, atent revizuit, dorind a exprima un spirit ...
Avem bucuria de a vă prezenta primul număr al revistei Vox Philosophiae dedicat filosofiei analitice. Unul dintre motivele cele mai importante pentru aceasta e că el este rezultatul efortului comun de a reuni lucrările unor talentaţi autori români şi străini, în scopul de a promova aptitudinile academice în acest domeniu.
Cu toate că mediul academic al filosofiei româneşti este foarte competitiv, în exterior se cunoaşte prea puţin în privinţa tendinţelor actuale din filosofia românească. De aceea, ne-am gândit să creăm ocazia ca unii dintre cei mai buni membri ai comunităţii academice româneşti să-şi probeze competenţa. Am considerat de cuviinţă că e timpul şi că se face simţită nevoia unui forum în care să fie auzite vocile din acest domeniu filosofic.
Publicat sub auspiciile Societăţii Române de Filosofie Analitică, volumul acesta, intitulat „Filosofie analitică. Abordări actuale”, este o versiune a revistei internaţionale bianuale, atent revizuit, dorind a exprima un spirit ...

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

 
`` w  w ccuu}}hh W llvvRRffcciilluullrrffcchh`` 
JJppnnąąttppii88,,44228822 
 H  H  H  Ą  Ą   H  H  Ą  Ą **  H  H  Ą  Ą  H  H  H  
JJppnnąątt``mmcc}}hh}}mm`` 
MMcchhjjhhMM``eehh 
ŜŜcc 
EEllttccjjhhNNhh}}``cc 
 
Gcilulgc` hjhic}ceą 
 ȓ
c ulechi.rlic}ceą* Hdltmątc he}phi` 
CUUJ 4822.2273 Elrstcaf}
 Wlv Rfcilulrfch`
£ ]lh}` mt`r}ptci` t`z`twh}`
 
4
 CUUJ 4822.2273
Elrstcaf}
£
]lh}` mt`r}ptci` t`z`twh}`
 
Gcilulgc` hjhic}ceą 
 ȓ
c ulechi.rlic}ceą* Hdltmątc he}phi` 
CUUJ 4822.2273 Elrstcaf}
 Wlv Rfcilulrfch`
£ ]lh}` mt`r}ptci` t`z`twh}`
 
5
 
T`mheťch Wlv Rfcilulrfch`
T`mhe}ltc Ŝ`gc
Mtm* Ultcj Eihpmcp NHTCEH 
) Pjcw`tuc}h}`h Ulrfch.Hj}crlicu) Jcuh &Gthjťh#
Mt* Eltcjh NH]@C
) Pjcw`tuc}h}`h Urctp Fht`}) Dpept`Ŝ}c &Tlnäjch#
N`ndtc m` ljlht`
Rtlg* mt* Clj ELRL@TP
) Pjcw`tuc}h}`h Dhd`Ŝ.Dlishc) Eipo.Jhrleh &Tlnäjch#
Rtlg* mt* O`hj.Gthjálcu IHWCAJ@
) Pjcw`tuc}h}`h Ulrfch.Hj}crlicu) Jcuh &Gthjťh#
Rtlg* mt* O`hj ATLJMCJ
) Pjcw`tuc}h}`h mcj Nlj}t`hi &Ehjhmh#
Rtlg* mt* Eihpm` TLNHJL
) Pjcw`tuc}h}`h Rhtcu Ultdljj`.Rhtcu CW &Gthjťh#
Mt* Ecrtchj WĄIEHJ)
uetcc}lt Ŝc gcilulg) Rt`Ŝ`mcj}` hi Ulec`}ąťcc ]cj`tcilt Pjcw`tuc}htc mcjTlnäjch
Rtlg* mt* Wihmcnct ]CUNĄJ@HJP)
M`rht}n`j} lg Alw`tjn`j} hjm Rlic}ceu) Pjcw`tuc}s lg Nhtsihjm &PUH#
Elnc}`} Ŝ}ccjťcgce Ŝc m` i`e}ptą
 
Mt* Cic` RCJ]@H 
) Pjcw`tuc}h}`h Urctp Fht`}) Dpept`
Ŝ
}c &Tlnäjch#
Mtm* Jceli`}h U_HDL
) Pjcw`tuc}ã Opi`u W`tj`) Hnc`ju &Gthjťh#
Mtm* Mchjh M@EH)
Elajc}cw` Uec`je` E`j}`t) Hnu}`tmhn &Lihjmh#
Mt* Ahdtc`i GPTNP_HEFC
) Pjcw`tuc}h}`h mcj Wc`jh &Hpu}tch#
Mt* Atãaltc O@HJ
) Pjcw`tuc}h}`h Ulrfch.Hj}crlicu &Gthjťh#
Mt* Sw`u NHS_HPM
) Pjcw`tuc}h}`h mcj Qprr`t}hi &A`tnhjch#
Mtm* Usiwhcj EHNCII@TC)
Pjcw`tuc}h}`h Rhpi Whiãts . Nlj}r`iic`t CCC &Gthjťh#
Elnc}`}pi m` t`mheťc`
Mtm* Thipeh NLEHJ
) Pjcw`tuc}h}`h Rhtcu @u} &Gthjťh#
Mt* U`tacp DĄIHJ)
Cju}c}p}pi m` Gcilulgc` Ŝc Rucflilac` hi Hehm`nc`c Tlnäj`
Mt* Nhamhi`jh MPNC]THJH)
Pjcw`tuc}h}`h m` U}h} mcj Rc}`Ŝ}c) Ghepi}h}`h m` Ś}ccjť` hi`@mpehťc`c
Mt* Fltch.Wce`jťcp RH]THUEP)
Pjcw`tuc}h}`h Urctp Fht`}) Dpept`
ȓ
}c
Elnc}`}pi m` }thmpe`t`
Ucnljh.Ncfh`ih CIC@ŚEtcu}cjh Rh}tcech AF@LTAF@

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stefan Zara liked this
Stefan Zara liked this
Dan Radu liked this
Serghei Pantir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->