P. 1
Bai Giang Lap Trinh C Trong Window

Bai Giang Lap Trinh C Trong Window

Ratings:

4.67

(9)
|Views: 10,188 |Likes:
Published by bangdinh
Bài giảng lập Trinh C Trong Window
Bài giảng lập Trinh C Trong Window

More info:

Published by: bangdinh on Jul 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

 
 M
c l
c
Trang
M
ư
vi
n l
m c
ơ
b
L
n
h
C
t
M
t s
quy
c
a
M
t s
ki
u d
li
Gi
T
M
t s
h
a c
ơ
s
K
ế
T B
NH
U
Thi
ế
t b
I
H
Ă
Hi
v
ă
ă
S
d
 
 Bài 1:Gi
ớ 
i thi
u chung Tr 
n Minh Thái
Bài 1: GI
Ớ 
I THI
U CHUNG
 Phân b
ố 
th
ờ 
i l 
ượ 
ng:
 
-
 
ố 
ti
ế 
t gi
ng 
ở 
ớ 
 p: 6 ti
ế 
-
 
ố 
ti
ế 
t t 
ự 
h
c
ở 
nhà: 6 ti
ế 
-
 
ố 
ti
ế 
t cài
đặ 
t ch
ươ 
ng trình
ở 
nhà: 12 ti
ế 
1.
 
M
ở 
 
đầ
u
Các
ng d
ng c
a Windows r 
t d
s
d
ng, nh
ư
ng r 
t khó
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i
đ
ãt
o l
 p ra chúng.
Để
 
đạ
t
đượ 
c tính d
dùng
đ
òi h
i ng
ườ 
i l
 p trình ph
i b
 ra r 
t nhi
u công s
c
để
cài
đặ
t.
 
L
 p trình trên Windows khó và ph
c t
 p h
ơ 
n nhi
u so v
ớ 
i l
 p trình trênDOS. Tuy nhiên l
 p trình trên Windows s
gi
i quy
ế
t
đượ 
c m
t s
v
n
đề
 khó kh
ă
n trong môi tr 
ườ 
ng DOS nh
ư
xây d
ng giao di
n ng
ườ 
i dùng, qu
nlý b
nh
ớ 
 
o,
độ
c l
 p thi
ế
t b
vào ra, thâm nh
 p Internet, kh
n
ă
ng chia s
 tài nguyên, ...
 
Windows cung c
 p các hàm
để
ng
ườ 
i l
 p trình thâm nh
 p các
đặ
c tr 
ư
ng c
ah
 
đ
i
u hành g
i là giao di
n l
 p trình
ng d
ng (Application ProgrammingInterface – API). Nh
ng hàm này
đượ 
c
đặ
t trong các th
ư
vi
n liên k 
ế
t
độ
ng(Dynamic Link Library – DLL). Các ch
ươ 
ng trình
ng d
ng s
d
ng chúngthông qua các l
ờ 
i g
i hàm và ch
chia s
 
đượ 
c khi trong máy có cài
đặ
tWindows.
 
 
Vài
đ
i
m khác bi
t gi
a l
 p trình Windows và DOS:
Windows DOS
L
 p trình s
ki
n, d
a vào thông
đ
i
 p(message)Th
c hi
n tu
n t
theo ch
 
đị
nhMulti-tasking Single task Multi-CPU Single CPUTích h
ợ 
 p s
n Multimedia Ph
i dùng các th
ư
vi
n Multimedia riêngH
tr 
ợ 
32 bits hay h
ơ 
n n
a
Ứ 
ng d
ng 16 bitsH
tr 
ợ 
nhi
u công ngh
DLL, OLE,DDE, COM, OpenGL, DirectX,…Không có
 Bài gi
ng: L
 p trình C for Win ...............................................................................................Trang 2/69
 
 Bài 1:Gi
ớ 
i thi
u chung Tr 
n Minh Thái
2.
 
Các th
ư
vi
n l
 p trình c
a WindowsSDK – Software Development Kit
Là b
th
ư
vi
n l
 p trình n
n t
ng c
a H
Đ
H Windows.
 
Cung c
 p t
t c
các công c
c
n thi
ế
t
để
xây d
ng 1
ng d
ng trênWindows.
 
Đượ 
c s
d
ng nh
ư
là th
ư
vi
n c
ơ 
s
ở 
 
để
t
o ra nh
ng th
ư
vi
n cao c
 p h
ơ 
ntrong nh
ng ngôn ng
l
 p trình. VD: OWL c
a BorlandC, MFC c
a VisualC++,…
 
M
t s
thành ph
n c
ơ 
b
n c
a SDK:
 
 
Win32 API.
 
GDI/GDI+.
 
Windows Multimedia.
 
OpenGL.
 
DirectX.
 
COM/COM+.
 
ADO (ActiveX Data Object).
 
OLE DB.
 
(Xem thêm MSDN/PlatForm SDK Documentation/Getting  started/Content of Platform SDK).
 
 
OWL – Object Windows Library:
 
Là b
th
ư
vi
n h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng c
a BorlandC++.
 
MFC – Microsoft Foundation Classes:
 
Là b
th
ư
vi
n h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng c
a Visual C++.
 
M
t
ng d
ng trên Windows có th
 
đượ 
c vi
ế
t b
ng:
 
Th
ư
vi
n SDK.
 
M
t th
ư
vi
n khác (OWL, MFC,…) ph
i h
ợ 
 p v
ớ 
i SDK.
 
Các lo
ứ 
ng d 
ng:
 
Win32 Console:
ng d
ng 32 bits, v
ớ 
i giao di
n d
ng DOS commandline.
 Bài gi
ng: L
 p trình C for Win ...............................................................................................Trang 3/69

Activity (143)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quỷ Long liked this
Trần Triều liked this
Tran Dai Huynh added this note
ko co nhieu dang demo mau ah`.....dang can de on thi...hix
abkaban liked this
toiyeugiadinh92 liked this
Soleil liked this
hieuln1991 liked this
anguyen_15 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->