Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Colour Rays by Peter Deunov

Colour Rays by Peter Deunov

Ratings: (0)|Views: 443|Likes:
Published by emrude
The occult meaning of the colour rays from mystic point of view.Again im sorry its bulgarian language
The occult meaning of the colour rays from mystic point of view.Again im sorry its bulgarian language

More info:

Published by: emrude on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
Завета на цветните лъчи на светлинатаПетър Дънов
Книгата евъведена отстароиздание савтографа наУчителя.
Плодът на Духъте любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие,вяра, кротост, въздържание:против таквизи няма закон.Г.5;22.Изпитвайте писанията.И.5;39Всичко що е от по-напред писано,за поучение нам е преднаписано;та чрез търпението и утешениетона писанията да имаме надежда.Р. 15;4.
СЛОВО БОЖИЕ
О.И. 19;14.
БОГ Е ДУХ
ЕВ.И. 4;24
ДУХ ВЕЧЕН
ЕВР. 9;14.
Който има седемте духовеБожии, и седемте звезди.
Светлите лъчи
Духът на любовтаДухът на Животът.Духът на Святостта.Духът на Мъдростта.Духът на Душата.Духът на Истината.
О.И. 3;1.
 Предоставено за сканиране от Й.Йоргов на Спиралата
1
 
Духът на Силата.Духът на Благодатта.Духът Христов.Светият Дух.
ПЕТ.1;11.ЕФЕ.1;13.
Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.
О.И. 5-6
Бъдете съвършени и вие, както есъвършен Отеца ваш.
ЕВ.М. 5;48
За да бъде человекът Божийсъвършен.
2.ТИМ. 3;17.
Не знаете ли, че сте храм Божий иДух Божий живее във вас?
1. КОР. 3;16
 Чрез единият Дух се кръстихме дасме в едно тяло.
1. КОР. 12;13
Има различни дарби, но Духът еедин и същ.
1. КОР. 12;4.
Всичко това го произвежда едини същият Дух, като разпределя навсекиму поотделно както си иска.
1. КОР. 12;11.
Показвайте ревност за по-добридарби.
1. КОР. 12;31.
поради великото милосърдие нанашия Бог, с което ни посетиИзток свише,
ЕВ. Л. 1;78.
а светлината на слънцето ще бъдеседморно по-светла, отколкотосветлината на седем дни.
ИСА. 30;26
Потърсете того, който правиПлеядите и Ориона.
АМОС. 5;8
Господ е името му. Отец насветлините.
ИАК. 1;17.
Дигни се, светлей; защото дойдетвоята светлина.
ИСА. 60;1.
За това се грижи, в товапребъдвай, та успехът ти да бъдеявен във всичко.
1. ТИМ. 4;15.
Отвори очите ми и ще гледамчудесата на твоя закон.
ПС. 119;18.
И върна се оня Ангел, койтоговори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох:виждам, ето, светилник цял отзлато и чашки за елей върху му.
ЗАХ. 4;1-3.
а духът ще се върне при Бога,Който го е дал.
ЕКЛ. 12;7
И седем кандилца на него.
ЗАХ. 4;2.
И имаше около престолът и дъга.
О.И. 4;3.
престолът на Бога.
О.И. 22;3.
Имаше и седем светила огнени,които горяха пред престола, коитоса седемте духове Божии,изпратени по цялата земя.
О.И. 4;5.
И рече Бог: поставям дъгата си воблака, и тя ще бъде знак назавета между Мене и земята.
БИТ. 9;13.
ДУХЪТ НА ЛЮБОВТА
И хоругвата му над мене белюбов.
П.ПЕС. 2;4.
Червените лъчи
Бог е любов.
1.И. 4;7
Аз съм Богът твой.
ВТОР. 5;6
Аз съм цвете Сароново.
II. ПЕС. 2;1.Любов
Да възвисим сърцата си, и ръцетеси към Бога.
II. ИЕР. 3;41.
Обичай прочее Господа Богатвоего.
ВТОР. 11;1.
Защото любовта е крепка катосмъртта.
П.ПЕС. 8;6.
Възлюбете се усърдно един другиот чисто сърце.
I. ПЕТ. 1;22.
 Предоставено за сканиране от Й.Йоргов на Спиралата
2
 
Любовта не прави зло ближному.
РИМ. 13;10.
Любовта дълго търпи,благосклонна е.
КОР. 13;4
Бог толкоз възлюби светът, щотодаде сина своего единороднаго.
ЕВ. И.3;16.
Никой няма по-голяма любов оттази, щото да положи някойдушата си за приятелите си.
ЕВ. И. 15;13
Любовта не завижда; любовта несе превъзнася, не се горди, небезобразствува, не дири своето си,не се раздражава, не мисли зло, радва се на истината, всичкопретърпява, на всичко хваща вяра,на всичко се надява, всичкотърпи. Любовта никога не отпада.
I. КОР. 13: 4-8
Обичайте се един друг с братскалюбов.
РИМ. 12;10.
Има приятел по близък и от брат.
ПР. 18;24.Прощение
И един на друг прощавайте.
КОЛ. 3;13.
А бивайте благи един другиму,милосърдни, прощавайте си единна други, както ви е и Бог простилчрез Христа.
ЕФ. 4;32.
Много вода не може да угасилюбовта.
П.ПЕС. 8;7
Прости, молим те се,престъплението на рабите на Богана Отца ти.
БИТ. 50; 17
Вкоренени и основани в любовта.
ЕФ. 3;17Утешение
Аз плача: окото ми, излива вода:защото се отдалечи от менеутешителят, който би оживилдушата ми.
П.ИЕР. 1;16.
Погледни Господи, защото съмутеснен.
П.ИЕР. 1;20.
Скърбите на сърцето ми сеумножиха
ПС. 25;17.
Веселието ми се обърна на скръб:сърцето ми е изнемощяло в мене.
ИЕР. 8;18.
Ако премина през средаутеснение, ти ще ме оживиш.
ПС. 138;7.
Но Той взе върху Си нашитенемощи и понесе нашите недъзи.
ИСА. 53;4.
Горкана, подхвърлена от буря,безутешница! Ето, Аз ще положатвоите камъни върху рубин и щенаправя твоите основи отсапфири;
ИСА. 54;11.
Млъкнете и разумейте, че Аз съмБог.
ПС. 46;10.
Бог на всяко утешение.
2. КОР. 1;3.
Аз съм с тебе да те избавям.
ИЕР. 15;20.
Духът на утешението.Аз съм, който ви утешавам.
ИСА. 51;12.
За да утеша всичките тъгуващи:да им дам красота вместо пепел,елейна радост вместо плач, славнаодежда вместо дух на униние.
ИСА. 61; 2,3.
Да се не смущава сърцето ви.
ЕВ. И. 14;1.
Ето, Аз съм с вас.
ЕВ. М. 28;20.
И ще се свършат дните на твоетотъгуване.
ИСА. 60; 20.
И ще обърше Бог всяка сълза оточите им.
О.И. 21;4.
Когато се унижи някой, тогаз ще речеш: има възвищение.
ИОВ. 22;29.
Скръбта ви ще се промени на радост.
ЕВ. И. 16;20.
Утешавайте, утешавайте Моя
ИСА. 40;1.
 Предоставено за сканиране от Й.Йоргов на Спиралата
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
irdhin liked this
thor_templar liked this
claudiota liked this
hristo vatev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->