Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TRECEOKO

TRECEOKO

Ratings:
(0)
|Views: 223|Likes:
Published by yaya812

More info:

Published by: yaya812 on Oct 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/07/2013

pdf

text

original

 
Lobsang RampaTREĆE OKOGlava IRANO DETINJSTVO KOD RODITELJA- E-he! Heej ! Imaš četiri godine a još ne umeš da se držiš u sedlu. Nikad od tebe neće biti čovek! I šta će rećatvoj plemeniti otac?Govoreći tako, stari Tzu žestoko raspali pa sapima malog p~onija - pri čemu zakači i maleroznog konjanika -i otpljunu u prašinu.Krovovi i zlataste kupole Potale presijavali su se na blještavom suncu. Sasvim uz nas, pljuskanje plavičastihvoda Zmijskog hrama objavljivalo je da to preko njih prolazi divljač. Malo dalje, na stenovitoj stazi, ljudi kojisu tek krenuli iz Lase, glasnim uzvicima požurivali su spori hod svojih jakova. Sa susednih polja dopiralo jemuklo »bmmn, bmmn, bmmn« iz truba dubokih basova na kojima su, daleko od mnoštva, vežbali kaluderi- pojci.Stari Tzu je bio dasadan i nepopustljiv učitelj. čitavog života bio je strog i tvrdokoran, a u njegovoj sadašnjojulozi čuvara i učitelja jahanja dečačiću od četiri godine, nerviranje je česbo odnasilo prevagu nad strpljenjem.Poreklom iz zemlje Kama, on je s nekolicinom drugih bno izabran zbog svog rasta i snage. Merio je više oddva metra, a širina ramena odgovarala je visini. Postoji u istočnom Tibetu jedan kraj gde su ljudi izuzetno jakii robusni. Mnogi su viši od dva metra i oni služe u lamaserijama kao kaluc~eri-stražari. Na ramenima nosedebele našive da bi izgledali još strašnije, lice garave da bi izgledali još divljačnije, a šetaju se sa svojimdugačkim batinama koje začas primene na kakvog zlosrećnog prestupnika.5Tzu je, dakle, bio kalu8er-stražar, a služio je, evo, kao stroga daddlja jednom malom arisbokrati! Dostaobogaljen da bi mogao dugo da hoda, on se kretao samo na konju. Godine 1904, pod komandoan pukavnikaJanghazbanda, Englezi su zauzeli Tibet i naneli velike štete, misleći, valjda, da će naše prijateljstvo najboljesteći ako nam bambarduju kuće i ubijaju naše ljude. Učestvujući u odbrani, Tau je u jed.naj bici izgubio deolevog kuka.Moj otac je bio jedan od najuticajnijih članova vlade. Njegova porodica, kao i porodica moje majke, pripadalesu visakoj aristokratiji, tako da su njih dvoje, sami, imali značajan uticaj u poslovima zemlje. Malo kasnijedaću neke pojedunosti o našem upravnom sisteQnu.Otac, krupan čovek čvrste građe, bio je vnsok skoro dva metra. Mogao je biti ponosan na svoju snagu: umladosti je podizao konjića sa zemlje i bio je jedan od retkih Tibetanaca sposobnih da ljude iz Kama pobedeu rvanju.Većina Tibetanaca imaju tamnu kosu i zagasito mrke oči. Otac je sa svojom kestenjastam kosom i smedimĐčima pripadao izuzecima. Često je popuštao pred naglim izlivima gneva čije uzroke nismo shvatili.Retko smo ga vidali. Tibet beše spoznao period nemira. 1904, pred engleskom invazijoan, Dalaj Lama je pobegao u Mongoliju, ostavljajući mom ocu 2 drugim članovima kabineta na brigu da upravljaju u njegowomodsustvu. Vratio se 19U9, posle boTavka u Pekingu. Godine 1910, ahrabreni uspehom engleske invazije,Kinezi zauzeše Lasu na prepad. Dalaj Lama se jaš jednom povukao, a.li ovog puta u Indiju.Godine 1912. Dalaj Lama se ponovo vratia u pres~tonicu. Za sve vreme njegovog ~dsustva, u tom izuzetnoteškom razdoblju, moj otac je sa ostalim članovima kabineta uzimao na sebe čitavu odgovornost za upraw.Majka je često govorila kako ga je ta odgovarnost zauv~ek abeležila. Sigurno je da nije imao vremena da se bavi svajam decom i da nam nikada nije iskazivao nežnast. Izgledalo je da sam ja imao neki poseban dar da ga draži~m i Tzu je, iana~ko malo blagonaklon po prirodi, imao zadatak da me na poslušnost natera »mi-lam ila siloan«, kako su to govorili moji roditelji.Tzu je neke moje nespremnosti u jahanju shvatao kao ličnu uvredu. U Tibetu, deca iz viših klasa uče da jašučak i pre nego što prohodaju! Bibi dobar konjanik važna je stvar u zemlji gde nema kola i gde se sva pu-tovanja obavljaju na konju ili pešice. Blagorodniji se vežbaju iz sata u sat, iz dana u dan. Stojeći na uzanomdrve.nom sedlu, s konjem u galopu, oni su kadri da puškom ili strelom pogode pakretni cilj.Ponekad se dešava da uvežbani konjanici ju,re ravnicazna u celovibim formacijama i menjaju konja skačući izsedla u sedlo. A ja sam, sa četiri godine, još uvek iznao teškoće da se adržim samo u jednom sedlu!Moj poni, Nakim, imao je dugu dlaku i veliki rep. U njegovoj sitnoj glavn krila se živahna inteligencija. Znao je začuđujući broj načina da zbuni konjanika koji nije baš siguran u sebe. Jedan ad njegavih omiljenih trikova bi~o je da krene kratkim kasom i da se zaustavi u mestu, obarajuai glavu. U trenutku kada bih, uprkos oprezu,kliznuo prema njegovom vratu, naglo je podizao glaw d ja sam tada izvodio vratoloman abruč pre nego što bih teško tresnuo o zemlju. Posle toga me je Nakirn gledao s visine, pun sebe.Tibetanci nikad ne jašu kasom; konjići su, u stvari, ta~ko mali da ba jahači izgledali sanešni. Najčešće sekreću poravnabi~n hodom, "sto je dosta brz~o, dok sE galop ostavlja za uvežbavanje.Tibet je bio tebkratska država. »progres« spoljnog sveta nije n-as zanimao. Mi smo želeli samo mogućnost dameditiramo i da se izdignemo iznad granica telesnog omota. Odavno su naš~i mudraci shvatili da naša bogatstva podstiču pohlepu Zapada i znali su da će dolaskom stranaca u našu zemlju biti ~odagnat mir. Naša kuća se nalazila u Lasi, u otmenoj četvrti Lingkor, na ivici puta koji apasuje g~rad i u senci Vrha, kakoTibetanci panekad nazivaju palatu-lamaseriju u Potali. Postaje tri ~koncentrična puta, a onaj sa unutrašnjestrrane, Lingkor, dabro poznaju hodočasnici.
 
 __ Ka~o i sve kuće u Lasi, u vreme mog rodenja, i naša je imala dva sprata u delu okrenutom prema putu. Prekote visine se nije smelo ići, jer nikom naje bilo dazvoljeno da spusti pogled na Dalaj Lamu. Ali kako se tazabrana prime-njivala, uistinu, samo prigodom godišnje litije, mnogi Tibetanci su na ravnim krovovima svojihdomova padizali lako sklonive drvene konstrukcije, koje su praktično karistili tokom jedanaest meseci. Naša kuća je bila stara grac~evina od kamena; imala je oblik četvorougaonika, izgradenog oko ogromnogunutrašnjeg dvarišta. Givotinje su bile smeštene u grizemlju; mi smo zauz~imali spratove. Naša je sreća štosmo mi imali kamene stepenice; većina tibetanskih kuća i,ma stube, a seljaci se služe okresanom motkom čijaupotreba može da bude opasna za golenice! Motke, naime, vremenom postaju strašno klizave, jer se umasteod ruku namazanih maslacom od jaka, tako da se imalo nepažljiv seljak očas na8e u prizemlju.Prilikom kineske invazije, 1910, naša kuća je bila delom uništena, posebno unutrašnji zidovi. Otac je dao dase dograde četiri sprata. Kako oni nisu gledali na Prsten, nismo mogli da spustimo paglede na Dalaj Lamu prilikom procesije; tako da niko nije ni pamislio da se buni.Vrata koja su se otvarala prema središnom dvorištu bila su teška i pocrnela od vremena. Kineski osvajači nisumogli da doakaju njihovim jakim gredama: zbog toga su sruši>a jeda~n deo zida.Iz svoje sobe smeštene iznad te`~apije, upravitelj je nadgledao ulaske i izlaske. On je uzimao - i otpuštao - poslugu i starao se za dobro poslovanje kuće. Kada bi manastirske zurle pozdravile kraj dana, prosjaci iz Lasedolazili s~u pod prozom da dobiju nešto čime će pregurati noć. Svi blagorodni tako su se starali za siromašneu svoj~im četvrtima. ~esto su nailazili i sužnjevi, vezani lancima, jer zatvori su bili retki i ani su lutaliulicama tražeći milostinju.U Tibetu, osudenike niti preziru niti se prema njima panašaju kao prema parijama. Znali smo da bi većina odnas mogla biti na njihovom mesbu - da su nas uhvatili - zbvg toga se s nesrećnicima razumno postupalo.Dva kaludera živela su u sobama koje su se nalazile desno od upraviteljeve; to su bili kapelani koji su sesvakodnevno molili nebu da odobri ono što radimo. Sitnije plemstvo imalo je samo po jednog kapelana; naš,društveni položaj zahtevao je da ih imamo dvojicu. Bili su pitani za mišljenje pre svakog važnijeg dogadaja iod njih je traženo da svojim molitvama izmole naklonost bogova. Svake treće gadine vraćali su se u svojelamaserije, a na njihovo mesto dolazili su drugi.U svakom krilu zgrade bila je po jedna kapela u koj~oj sv lamp~ice na maslac gorele i danju i noću predoltarom od rezbarenog drveta. Sedam činijica sa svetom vodom bilc su čišćene i punjene po nekoliko puta nadan. Morale su biti čiste, jer su bogovi mogli poželeti da doilu i piju iz njih. Kapelani su bili dobro hranjeni -kao i mi - da bi njihove molitve bile usrdnije i da bi bogovi znali da nam je hrana dobra.Levo od upravitelja živeo je pravni stručnjak koji je pazio da kuća bude održavana kako priliči i premazakonu. Tibetanci veama poštuju propise, a, za primer, Otac je morao da se po~naša kao uzoran gradanin.Moj brat Paljo~r, moja sestra Jasadara i ja stanovali smo u navom delu kuće, onom što je bio najviše udaljenod puta. Levo se nalazila naša kapela, a desno učionica koja je ta.kode bila namenjena i deci naših poslu-žitelja. Casovi su bili koliko dugački toliko i raznoliki.Paljar nije dugo ostao u svom telu. Bio je suviše slab da bi se navikao na težak život koji nam je bio nametnut.Pre nego što je stigao do sedme godine, ostavio nas je da bi se vratio u Zemlju Hiljadu Hramova. Jaso je tadaiznala šest go~dina, a ja četiri. Još uvek ga viuim kako leži, kao prazna koruba, na dan njegove smrti i kad suljudi došli po njega. I sećam se, isto tako, kako su odneli- njegovo telo da bi ga izdrobili i predali orlušinamakako je to nalagao običaj.Kada sam ja postao naslednik, moje obrazovanje je ubrzano. U četvrtoj godini, bio sam sasvim osrednji jahač.Otac, ionako najstroži od svih, pobrinuo se ur 8 ~~ Ssvome svojstvu glavara Crkve da budem podvrgnut gvozdenoj disciplini koja će biti za primer u obrazovanjuostalih.U mojoj zemlji, čim dečak pripada v~išem r~edu, tim je njegovo ~obrazovanje straže. Neki iz plemstva počelisu da bivaju pristalice manje krute discipline; ali ne i moj otac čije se mišljenje maglo svesti na ovo: s~iro-mašno dete nema nikakve nada da kasnije vodi ugodan život, zato valja biti dobar i pažljiv pTema njeznu dok  je mlado. Male aristokrate, naprativ, mogu se nadati da će u odraslom dobu uživati svu ugodnost ~koju donosi bogatktvo; treba ih, dakle, u mladosti terati krajnje surovo da bi, upoznajući patnju, nau"cili da imaju obzira prema drugima. Takav je bia i zvaničan stav vlade. Takav sistem je bio fatalan za nežnu decu, ali oni koji nisuumirali mogli su da odole svemu !Tzu je zauzimao jednu prostoriju u p~rizemlju, kraj glavnog ulaza. Pošto je godinama, ~z svojstvu kaludera-stražara, imao priliku da viđa svakovrsne ljude, sada je slabo podnasio da živi povučen od sveta, daleko odonoga što je bio njegov život. Uz njegovw sobu bile su smeštene štale u kojima je moj otac držao dvadesetkanja, pon2je i stoku za vuču.Konjušari su mrzeli Tzua zbog njegove revnasti i običaja da se meša u njihove poslove. Kad je Otac nekud polazio na konju, šest ljudi marali su da ga prate. Ti sv ljudi bili u uniformama, a Tzu irn je uvek bio zaled~ima, proveravajući da li na njima sve stoji savršeno.Iz razlo~ga koji nisam uspeo da shvatim, njih šestorica imali su običaj da konje postroje leđima uza zid i dagalapam krenu prema Ocu čim bi se on gojavio na konju. Bejah primetio da mi se jedan ad konjanika može
 
naći nadohvat ruke, ako se nagnem kroz prazor tavana. I tako, jednoga dana, kad nisam imaa šta da radim,dok je kanjanik proveravao svoju opremu, provukoh, krajnje oprezno, uže kroz :njegav široki kožni pojas;onda zavezah krajeve u čv~or i pričvrstih uže za kuku sa u:nutrašnje strane tavana, dok je sve ovo prolaziloneprimećeno usred apšte galame i užurbanosti. Kad seOtac pojavi, konjanici poleteše prema njemu . . . osim šestog kaji, povučen užetom, pade s kanja vičući kakosu ga nečastivi uhvabili u svoje kandže. Njegov pojas papusti i u zabuni koja nasiade, po8e ,mi za rukom da izvučem uže i da nestanem neprimećen.Kasnije sam asećao veliko zadovoljstvo da se obratirn svojaj žrtvi:- Šta je, Netuk, ~ni ti nis~i sposoban da se odsžiš u sedlu ?Dani su bili naporni, jer smo od dvadeset četiri sata osamnaest provodili na nogama. Tibetanci smatraju danije pametno spavati preko dana, jer demoni svetla mogu da se dokapaju spavača. Tako lišavaju sna čak inajmlade bebe, da ne bi bile »posednute«. Niko nije goštecten . . . čak i ani koji umiru moraju se što dužeadržavati u stanju svesti, da bi mogli da razaznaju pravi put, onaj kojim će moći da stignu na drugi svet, negubeći se u spletu s ane strane živata.U školi smo imali u programu izučavamje kineskog i dve varijante tibetanskog: abičan jezik i svečana jezik.Prvi se koristio za razgovar s poslugo~ i osobama nižeg ranga, a drugi u adnasima ljudi istog i1i višeg reda.Po pravilu, tim jexikom se abraćalo čak i kanju čiji je vlasnik plemenitijeg roda ad lica koje se obraća! Nemasluge koj~i bi u susretu sa našom oholozn mačkom koja dostajanstveno prelazi preko dvorišta da bi se odalasvojim tajanstvenim poslovima prnpustio da joj se ovako obrati :- Da li bi me mnagopoštovana Mica-Maca počastvovala pristankom da pode sa mnam i popije mlekone~dostojno nje?Ali svejed,no kojam joj se jezikam govorilo, poštova.na Mica-Maca radila je po svojoj ćudi! Naša učionica bila je veama prostrana. Taj deo, ~toji je nekada služio kao blagovaonica za kaluđere koji su pasećivali kuću, bilo je posle izgradnje novih zgrada preureden u školu gde su učila sva deca iz kuće, njihšezdesetak otprilike. Sedeli sm~o na podu, prekršte~nih nogu, pred stolom ili dugačkom klupom visokom pola10 ~ 11metra, leđima uvek okrenutim prema učitelju tako da nikad nismo znali da li nas posmatra. Terao nas je natežak rad ne dajući nam ni trenutka predaha.Papir u T`ibebu, pravljen ručno, mnogo košta, suviše košta da bi ga kvarila deca. Zbog toga smo se služilivelikim ravnim tablama od škriljca veličine tridestak santimetara sa trideset pet. Umesto olovke, služili smose komadićima tvrdag krečnjaka koji smo nalazili u brdima Tsu La, na četiri hiljade metara iznad Lase, kojase već i sama nalazi na visini od četiri hiljade metara iznad mora.Pakušavao sam da pronađem crveni krečnjak, dok je moja sestra Jasa ludovala za ljubičastim. Imali smo naraspolaganju veliki broj boja: crvenu, žutu, plavu i zelenu. Neke boje, kako mislim, bile su tu zahvaljujućimetalnoj žici u krečnjački~n naslagama. Bilo kako bilo, veoma smo bili zadavoljni što m~ožemo njima da se poslužimo.Aritmetika mi je zadavala velike brige. Ako znamo da sedam stotina osamdeset tri kaludera svakog dana popiju po dve zdele tsampe od kojih svaka sadrža po trideset pet santilitara, koliko treba da bude bure da bi unjega stala tsampa dovoljna za nedelju dana? Jaso je nalazila rešenje kaa da se igra. A ja . . . recimo da niizdaleka nisam bio tako sjajan.Lepše sam se asećao na časovima gravure, predmet iz programa kaji sam voleo i u kome sam postizao časnerezultate. Svako štampanje u Tibetu obavlja se pamoću izrezbarenih tabli, a rezbarenje se smatra posebno ko-risnom umetnošću. Deca nisu mogla da dobiju drvo za vežbe: to bi ona pokvarila, a pošto je uv~oženo izIndije, skupo je koštalo. Drvo iz Tibeta je suviše tvrdo, a krupno zrno čiazu ga neupotrebljivim. Služili smose, dakle, jednom vrstom kamenog sapuna koji je bilo lako rezati dobro izoštrenim nožem. Ponekad smouzimali i odstojali sir od jakava!Vežba koja se nikada nije zaboravljala: deklamovanje Zapovesti. Morali smo da ih izdeklamujemo čimudemo u učianicu i još jedanput pre nego što dobijema~ dozvolu da izademo.12Eva tih Zapovesti: Vraćaj dobro za dobro. Ne traži kavgu s pomirljivima. C'itaj svete knjige i razumi ih. Pomaži bližnjeg svog.Zakorc je strog prema bogatim, da bi ih naučio razumevanju i jednukosti.Zakon je blag prema siromašnima da bi ih utešio. Plaćaj svoje dugove bez oklevanja.Da ih nikako ne bismo zaboTavili, Zapovesti su bile ispisane na tablama kaje su visile na sva četiri zidaučionice.Ipak, život nam se nije u potpunosti odvijao u znaku učenja i strogosti! Igrama smo se odavali istim žaromkao i radu. One su bile ~ako zamišljene da nas očvrsnu i učine nas spasobnim da podnosimo klimu u Tibetukoja je zbog temperaturnih razlika veoma oštra. Tako u podne, leti, može da dostigne asamdeset pet stepen.iGarenhajtovih, da bi se tokom noći spustila na četrdeset ispod nule. Zimi je često bivalo i mnogo hladnije.Mnogo nas je zabavljalo gac~anje strelom, koje je dobro za razvijanje mišića. Lukovi su nam bili načinjeni odive, uvežene iz Indije; ponekad smo pravili lukove i od drveta koje se moglo naći kod nas. Kaa dabri budisti,nikad r~ismo gađali žive mete. Pomoću dugog užeta, nevidljivi poslužioci dizali su ili spuštali metu, ne

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fatullahdonie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->