Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
When Fake Relationship Claimed in Partition Suit

When Fake Relationship Claimed in Partition Suit

Ratings: (0)|Views: 139|Likes:
written arguements on merits in apartition suit wherein false claim is made
written arguements on merits in apartition suit wherein false claim is made

More info:

Categories:Types, Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/16/2014

 
 
FK RHI JGYPR GE RHI JFUFA OYBMI (Zr Bk) DR NYKFMDA P.D.Kg. :6 /0336
 
@IR]IIK?
PDLDFDH …. DSSIAADKR
 DKB?
MDKMDLLD DKB DKGRHIP …. PIZSGKBIKRZ
LILGPDKBYL GE ]PFRRIK DPMYILIKRZ EFAIB @V DSSIAADKR ?-
Rhi Dppiaadkt fk thi d`gvi jdsi lgst rispijteuaay su`lfts thifr drmulikt ds egaagws?
@PFIE EDJRZ GE RHI JDZI?-
4
st 
 dkb 0
kb
 padfktfee ‘s (rispgkbikts hirifk) Lrs Mdkmdlld dkb Lr Uikndtishd, suis dmdfkst bieikbdkt (Dppiaadkt hirifk) Pdldfdh egr pdrtftfgk ge suft sjhibuai prgpirtfis. Rhi suft sjhibuai prgpirtfis jgksfstib ge twg ftils. Ds pir padfktfee‖s jadfl sjhibuai prgpirtfis kiibs pdrtftfgk dkb daagt 4/:
rb
 shdri. Sadfktfee‖s jadfl thdt thiy dri bisjikbdkts ge Lr Uiirdrdmhdvdfdh. Sadfktfee‖s jadfl thdt Uiirdrdmhdvdfdh hdb twg sgks dkb Pdldfdh dkb Lukfswdldfdh dri `rgthirs. Bieikbdkt puts hfs dppidrdkji dkb efais wrfttik stdtilikt bikyfkm daa thi dvirlikts ge thi padfktfee dkb bikfis riadtfgkshfp ge Uiirdrdmhdvdfdh dkb Lukfswdldfdh. Bieikbdkt jadfls thdt hi fs thi gkay sgk ge Uiirdrdmhdvdfdh. Rhi pdafktfee‖s dri kgt thi ogfkt edlfay lil`irs fs thi jaidr dvirlikts ge bieikbdkt. Rhi flpgrtdkt dvirlikt dkb ixpadkdtfgk mfvik `y bieikbdkt tg thi riadtfgkshfp ge bieikbdkt dkb pdfktfee fs thdt ‑ Rhi lgthir ge bieikbdkt `iegri ldrryfkm thi edthir ge bieikbdkt ldrrfib gki lukfswdldfdh s/g @dkmdrad Lukfydppd ge @dkkfnuppi, Pdldkdmdrd Rdaun dkb Hus`dkb ge thi padfktfee Lukfswdldfdh `grk tg thi sdfb Lukfswdldfdh s/g @dkmdrad Lukfydppd dkb Pdldkuodlld. Rhi bieikbdkt hus`dkb lukfswdldfdh fs kgt thi sgk ge Uiirdrdmhdvdfdh `ut gkay Pdldfdh fs thi sgk ge Uiirdrdmhdvdfdh.
ZYFR ZJHIBYAI SPGSIPRFIZ?- Zjhi buai Zy kg. ixtikt Ufaadmi Hg`af Rdaun KDRYPI 4 2/4 39  Djris 39 Muktds Bivdstdkdbd Bdsdkdpurd Huthrfburmd Nukfmda Dmrfjuaturda adkb 0 :0/0 30 Bivdstdkdbd Huthrfburmd Nukfmda Dmrfjuaturda
 
 Djris 30 Muktds Bdsdkdpurd adkb JGKRIKRFGKZ GE SADFKRFEE FK JGYPR @IAG]?-
4. Efrst Sadfktfee‖s hus`dkb Lukfswdldppd dkb bieikbdkt Pdldfdh dri `rgthirs hdvfkm jgllgk edthir Uiirdrdmhdvdfdh. 0. Rhiy wiri thi lil`irs ge ogfkt edlfay. :. Sadfktfee fs iktftaib tg 4/:
rb
 shdri fk suft sjhibuai prgpirtfis. 2. Jdusi ge djtfgk fs ergl gki lgkth `djn ergl thi bdti ge (46-38-4668) efafkm ge suft thdt fs `iegri 46-3=-4668, whik bieikbdkt rieusib tg pdrtftfgk, detir pdkjhdydth wds jgkvikib egr thi sdli. 9. Sadfktfee‖s riafis gk thi bgjulikt ge M-Rrii dkb Pimfstirib sdai biib dvirlikts tg prgvi thi riadtfgkshfp ge pdrtfis. 5. Sadfktfee‖s jadfl thdt Lukfswdldfdh fs thi sgk ge Uiirdrdmhdvdfdh dkb hds `aggb riadtfgkshfp. =. Ft fs kgt thi jdsi ge padfktfee thdt Lukfswdldfdh fs thi dbgptib gr up-`rgumht sgk ge Uiirdrdmhdvdfdh. 8. Ft fs kgt thi jdsi ge padfktfee thdt edthir ge `gth Lukfswdldfdh dkb Pdldfdh dri bfeeirikt. 6. Rhiy dri riadtib tg thi bieikbdkts ds pir thi mikiagmy shgwk fk thi padfkt. 43. Rhiy dri fk ogfkt pgssissfgk dkb ikogylikt ge thi suft sjhibuai prgpirtfis.
JGKRIKRFGKZ GE BIEIKBDKR?-
4. Rhi riadtfgkshfp fs bfsputib. 0. Rhi ogfkt edlfay stdtus fs bfsputib. :. Rhi kgk-ogfkbir ge kijissdry pdrty thdt fs Lrs Adnshldlld thdt fs bdumhtir ge Uiirdrdmhdvdfdh fs paidbib `y bieikbdkt. 2. Rhi padfktfee ‘s hdvi kg agjus stdkbf tg jgktfkui ds padfktfee, ft fs wrgkmeuaa ogfkbir ge thil ds pdrty. 9. Rhiri fs kg jdusi ge djtfgk ds daaimib fk thi padfkt, ft fs put tg strfjt prgge ge thi sdli thi daaimib jdusi ds ft fs jridtib gki oust tg efai thi fkstdkt suft. 5. Rhiri fs flprgpir dkb faaimda ogfkbir ge pdrtfis tg suft. Rhi pdrtfis shdaa efrst siin bijadrdtfgk dkb prgvi ds tg whithir thiy dri bisjikbdkts ge Lukfswldfdh s/g @dkmdrad Lukfydppd gr Uiirdrdmhdvdfdh. =. Ykaiss prgpir hifrs ge Uiirdrdmhdvdfdh dri flpaidbib ds pir Hfkbu Adw, thi padfktfee jdkkgt prgsijuti thi jdsi ge pdrtftfgk suft. Rhi suft fs afd`ai tg `i bfslfssib `y erdlfkm priaflfkdry fssuis gk fts ldfktdfkd`fafty. 8. Rhi Sadfktfees hdvi kgt dpprgdjhib thi Hgk‖`ai Jgurt wfth jaidk hdkbs dkb thdt, thi Sadfktfees dri kgt iktftaib egr dky riafie ergl thi Hgk‖`ai Jgurt. Rhi Sadfktfees dri
 
mufaty ge
‑supprissfg vdrf dkb summisstfg edasf“.
 Hikji, thi suft fs afd`ai tg `i bfslfssib gk thfs mrgukb dagki.
FZZYIZ EPDLIB @V HGK‖@AI JGYPR
4. ]hithir padfktfee prgvis thdt thi suft sjhibuai prgpirtfis dri ogfkt edlfay dkb dkjistrda prgpirtfis ge thi padfktfee‖s dkb bieikbdkt 7 0. ]hithir padfktfee prgvis thdt thiy dri riadtib tg thi bieikbdkts ds pir thi mikiagmy shgwk fk thi padfkt7 :. ]hithir thi padfktfee eurthir prgvis thdt thiy dri fk ogfkt pgssissfgk dkb ikogylikt ge thi suft sjhibuai prgpirtfis7 2. ]hithir thi padfktfee prgvis thdt thiy dri iktftaib tg thifr aimftfldti shdri fk thi suft sjhibuai prgpirty7 9. ]hdt bijrii gr grbir 7
IXHF@FRZ SPGBYJIB @V SADFKRFEE‖Z?- IX kg Bitdfas ge bgjulikt ]hdt ft shgws 4 PRJ GE ZV KG? 2/4 PRJ ZRDKBZ FK RHI KDLI GE UIIPDPDMHDUDFDH Z/G PDLDFDH 0 PRJ GE ZV KG? ::/0 PRJ ZRDKBZ FK RHI KDLI GE AGNDKDVDN, UIIPDPDMHDUDFDH‖Z KDLI FZ IKRIPIB FK SGZZIZZGPV JGAYLK : M-RPII M-RPII DZ BISGZIB @V MDKMDLLD (4
ZR
 SADFKRFEE) @IEGPI UFAADMI DJJGYKRDKR @. @GPDFDH 2 KGRFJI GE RDHZFABDP KGRFJI MFUIK RG PDLDFDH @V RDHZFABDP PIMDPBFKM D JGLSADFKR MFUIK @V PDLDFDH  DMDFKZR GKI @.@GPDFDH UFAADMI DJJGYKRDKR EGP HDUFKM MFUIK EDNI UDLZHDUPYNZHD 9 ZDAI BIIB IXRPDJR JIPRFEFIB JGSV GE ZDAI BIIB BDRIB 30-32-44696, RHI DUIPPLIKRZ DPI DR DL@FMYFRV, ]HG DJJISRIB RHI ZDAI BIIB DKB ]HIRHIP ZYJH LIKRFGKFKM GE KDLI FK ZDAI BIIB  DLGYKRZ RG AIDMDAFZFKM FAAIMDAFRV GP  DLGYKRZ RG RDNFKM GE DBGSRFGK ]FRHGYR  DKV PFRYDAZ. IXHF@FRZ SPGBYJIB @V BIEIKBDKR‖Z ZFBI?-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->