Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEB-rapport: Måttlig tillväxt väntar i Östeuropa

SEB-rapport: Måttlig tillväxt väntar i Östeuropa

Ratings: (0)|Views: 115|Likes:
Published by SEB Group
Det senaste årets exportledda återhämtning i Östeuropa - som på många håll varit starkare än i Västeuropa - fortsätter. Men den exportorienterade industrikonjunkturen går nu in i en mognare fas till följd av sviktande global tillväxt. Det spår SEB:s ekonomer i den senaste upplagan av Eastern European Outlook som presenterades på onsdagen.
Det senaste årets exportledda återhämtning i Östeuropa - som på många håll varit starkare än i Västeuropa - fortsätter. Men den exportorienterade industrikonjunkturen går nu in i en mognare fas till följd av sviktande global tillväxt. Det spår SEB:s ekonomer i den senaste upplagan av Eastern European Outlook som presenterades på onsdagen.

More info:

Published by: SEB Group on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2010

pdf

text

original

 
Inhemsk efterfrågan vaknarmen BNP-tillväxten blir måttligTema: Baltikums intern-devalveringar
Eastern EuropeanOutlook
Ekonomisk Analys – Oktober 2010
 
3 | Eastern Eruopean Outlook – Oktober 2010
Eastern European Outlook utkommer två gånger per år. Denna rapport publicerades den 6 oktober2010.Rapporten skrevs av Mikael Johansson (chefredaktör), Dainis Gaspuitis, Andreas Johnson, Hardo Pajulaoch Vilija Tauraite.Robert Bergqvist Håkan FrisénChefekonom Chef för Ekonomisk Analys+ 46 8 506 230 16 + 46 8 763 80 67Daniel Bergvall Mattias BruérEkonom Ekonom+46 8 763 85 94 + 46 8 763 85 06Ann Enshagen Lavebrink Mikael JohanssonRedaktionsassistent Ekonom, chef Östeuropa-analys+ 46 8 763 80 77 + 46 8 763 80 93Andreas Johnson Tomas LindströmEkonom Ekonom+46 8 763 80 32 + 46 8 763 80 28Gunilla Nyström Ingela HemmingPrivatekonom Företagarekonom+ 46 8 763 65 81 + 46 8 763 82 97Susanne Eliasson Johanna WahlstenAnalytiker privatekonomi Analytiker företagarekonom+ 46 8 763 65 88 + 46 8 763 80 72SEB Ekonomisk Analys, K-A3, SE-106 40 StockholmHardo Pajula Dainis GaspuitisEkonom, SEB i Tallinn Ekonom, SEB i Riga
hardo.pajula@enskilda.ee dainis.gaspuitis@seb.lv
+372 6655173 +371 67779994Gitanas Nauseda Vilija TauraiteChefekonom, SEB i Vilnius Ekonom, SEB i Vilnius
gitanas.nauseda@seb.lt
 
vilija.tauraite@seb.lt
+370 5 2682517 +370 5 2682521
Ekonomisk Analys
 
Sammanattning
4 | Eastern European Outlook Oktober 2010
Det senaste årets exportledda återhämtning i Östeuropa - som på många håll varit starkareän i Västeuropa - fortsätter. Men den exportorienterade industrikonjunkturen går nu in ien mognare fas till följd av sviktande global tillväxt. Samtidigt vaknar inhemsk efterfrågantack vare återvändande reallönetillväxt, stabiliserande arbetsmarknader samt en gradvisupptining av alltjämt kärva kreditförhållanden. Östeuropa var den region i världen somdrabbades hårdast av den globala kreditkrisen, främst på grund av relativt stora utlandslån.
BNP-tillväxten fortsätter att öka i de esta östländer 2011-2012. Tillväxten i de sex länder
som denna rapport täcker återgår dock inte till tidigare höga takt – vilken ledde till svåra
obalanser – utan når knappt potentiell tillväxt. Det nns strukturella tillväxtbromsar som
betydande arbetsmarknads- och emigrationsproblem i samtliga baltiska länder samt en låg
reformtakt i Ryssland. Dessutom stramas nanspolitiken åt i Polen och Ukraina samt övertiden även i Ryssland. I Baltikum fortsätter Lettland den nanspolitiska åtstramningen.
 
Ryssland
s BNP, som ökar med 4,6 procent i år, växer med 4,5 respektive 4,8 procent2011-2012, med stöd av fortsatt höga men utplanande råvarupriser.
 
Polen
s tillväxt blir alltmer investeringsdriven och varvar upp ytterligare från 3,5 pro-cent i år till 4,0-4,5 procent de kommande åren.
 
Ukraina
s tillväxt, som blir goda 5,2 procent i år, går mot strömmen och mattas avnågot, till 4,4-4,2 procent 2011-2012, i spåren av åtstramnings- och reformkrav ställdaav kreditgivaren IMF.
 
Estland
s BNP stiger med 2,3 procent i år och ökar därefter med 4,0 procent per år.Euro-inträdet 2011 kan dock ge något högre tillväxt via mer utlandsinvesteringar. Den
strama nanspolitiken mjukas upp nästa år.
 
Litauen
s tillväxt hamnar på 1,0 procent 2010 och växlar upp till 4,0 och 4,5 procent.Finanspolitiken blir mer neutral efter hård åtstramning.
 
Lettland
, som släpar efter Estland och Litauen i återhämtningen och vars BNP sjunkermed 1,5 procent som årsgenomsnitt även 2010, återfår årlig tillväxttakt nu i höst. BNPökar med 4,0-5,0 procent 2011-2012, trots fortsatt relativt tuff budgetkonsolideringefter parlamentsvalet i början av oktober.
Inationen vänder nu gradvis uppåt, från historiskt låga nivåer i Ryssland och Ukraina, ochBaltikum återfår måttlig ination efter tidigare deationstryck. Budgetunderskotten är
höga men minskar successivt. Offentliga skulder fortsätter att stiga något men är måttligaeller låga jämfört med västländer; alla sex länder hamnar t ex under Maastrichtkravet gäl-lande skulder för euroländer på max 60 procent av BNP.För de östkandidater som täcks av rapporten spås inträde i Euro-zonen 2014 för Lettlandoch Litauen samt 2015 för Polen.En särskild temaartikel behandlar Baltikums interndevalveringar och slutsatserna är attlönesänkningsprocessen nu i stort sett är över samt att länderna återtar marknadsandelar iexporten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->