Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biznes palan-geografiq

Biznes palan-geografiq

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by @|e><

More info:

Published by: @|e>< on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2010

pdf

text

original

 
 
Б
изнес планза
1
 
С
ъдържание:
Увод стр.3Бизнес идея стр. 3Място на осъществяване стр. 3на дейносттаФирмена визия и мисия стр. 3- 4Технология стр. 4Продукт и пазар стр. 5Цена и продажби стр. 5Трудови ресурси стр. 5Финансиране стр. 5- 6Реклама на бизнес стр. 6Прогноза за приходи и разходи стр. 6 2
 
У
вод
В този бизнес план ще бъде разгледана идеята за построяването, функциони- рането и пазара на хладилни камери, захранващи се от възобновяем и неизчерпаемизточник на енергия, наречени „Cold from Sun” АД („Студ от Слънцето”). 
Б
изнес
 
идея
Идеята е да се построи помещение , в което ще бъдат направени хладилникамери с голям капацитет, наречено „Cold from SunАД („Студ от Слънцето”).Хладилните инсталации няма да се захранват от електрическата мрежа, а от построениспециално за това фотоволтаични паркове.Тези паркове ще представляват Слънчевите централи - ток без пари или ток замного пари. Слънчевите колектори за производство на ток са само част от т.нар.възобновяеми енергийни източници. Фотоелектрическите системи преобразуватслънчевата енергия в електрическа. С енергията на Слънцето ще се захранват всичкиелектрически механизми, уреди и системи необходими за функционирането нахладилните камери. 
М
ясто на осъществяване на дейността
Помещението, в което ще бъдат монтирани хладилнитесистеми, ще се намира в село Припек към община Аксаковов област Варна (фиг. 1). Там ще се закупят 5 дка. зееделскаплощ в регулация за 27 000 €. На тази площ ще бъдепостроена едноетажна сграда с площ от 1 дка. с полезен обемна помещенията 3,5 млн. . Мястото е избрано поради цената,площта и стратегическото разположение в близост до Варна,пристанището и главния път А2.Има възможност за привличане наклиенти както от България , така и от други страни съседки,поради близкото разположение на пристанище и главенпът.Мястото също така е и подбрано, поради соларния мупотенциал. То попада в ІІ-ра зона (фиг.2), от която могат дабъдат произведени около1 500 кWh/ за 1 година,необходими за захранването на нуждите на предприятието. 
Ф
ирмена визия и мисия
Предприятието ще се казва „Cold from Sun” АД („Студ от Слънцето”).То щебъде акционерно дружество, в което 51 % от акциите ще бъдат притежавани от единчовек или така наречения главен акционер, а другата част от акциите ще бъдат пуснатиза продажба на сума около 250 € след едногодишно утвърждаване на предприятието.3Фиг.2Фиг.1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->