Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studiul Vechiului Testament

Studiul Vechiului Testament

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,000|Likes:
Published by Florentin Duban

More info:

Published by: Florentin Duban on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
 Prefa
ţă
 
Biblia este o carte foarte mare. Con
ţ
inutul ei dep
ăş
e
ş
te orice în
ţ
elegereomeneasc
ă
(1 Corinteni 2:12-15, Fapte 8:30-31). În timp ce Domnul a fost milostiv îna-
Ş
i face cunoscut adev
ă
rul S
ă
u c
ă
ut
ă
torului sincer, este nevoie de o via
ţă
întreag
ă
destudiu sincer pentru ca s
ă
începi numai, sa în
ţ
elegi Cuvântul lui Dumnezeu.Cheia pentru o în
ţ
elegere corect
ă
a Sfintei Biblii, o reprezint
ă
contextul maimare. Un verset nu poate fi în
ţ
eles corect f 
ă
ă
versetele care-l înconjoar 
ă
; cheia c
ă
treversetele al
ă
turate este dat
ă
de c
ă
tre capitol, lumina corect
ă
asupra capitolului seg
ă
se
ş
te în cartea respectiv
ă
, carte care trebuie s
ă
fie în
ţ
eleas
ă
în cadrul testamentuluisi testamentul, la rândul s
ă
u, s
ă
fie în
ţ
eles în contextul întregii Biblii. Pentru a în
ţ
elegecorect un singur verset (s
ă
spunem Geneza 49:3), este nevoie sa fii familiarizat cuîntregul con
ţ
inut al c
ă
ţ
ii în care acesta se afl
ă
(Geneza).Acest tip de privire de ansamblu este cel mai greu de realizat pentru cititorulîncep
ă
tor sau obi
ş
nuit. Pentru ca cineva sa poat
ă
împ
ă
ţ
i corect cuvântul adev
ă
ruluieste necesar ca o mare cantitate de material s
ă
fie v
ă
zut
ă
ca un întreg
ş
i trebuiest
ă
 pânite bine elementele-cheie, tema principal
ă
, precum
ş
i inten
ţ
ia autorului.Este scopul meu ca, în acest volum, s
ă
permit cititorului s
ă
beneficieze de ceitreizeci de ani ai mei de citire
ş
i studiu, precum
ş
i de sutele de ani de studiu, aleînv
ăţă
torilor mei. În aceast
ă
lucrare vei g
ă
si fiecare carte împ
ă
ţ
it
ă
în a
ş
a fel încâtînv
ăţă
turile sale esen
ţ
iale
ş
i de baz
ă
, s
ă
poat
ă
fi asimilate u
ş
or. În multe cazuri va fi parcurs fiecare capitol al unei c
ă
ţ
i întregi. Faptul cel mai important este acela c
ă
veifi în stare s
ă
observi desf 
ăş
urarea continu
ă
a revela
ţ
iei biblice, a istoriei lui Israel, a promisiunilor mesianice
ş
i vei putea în
ţ
elege cum pot diferitele c
ă
ţ
i care alc
ă
tuiescVechiul Testament al nostru, s
ă
se sprijine
ş
i s
ă
se amplifice una pe alta, în prezentarea adev
ă
rului lui Dumnezeu.Cea mai mare bucurie si scopul vie
ţ
ii mele, este acela de a cerceta scripturile
ş
i de a transmite mai departe acele descoperiri, acelora care socotesc pre
ţ
ioasecuvintele vie
ţ
ii. Este speran
ţ
a si rug
ă
ciunea mea ca studiile care se g
ă
sesc în acestmaterial, s
ă
te ajute s
ă
sapi mai u
ş
or dup
ă
comorile ascunse de Domnul nostru iubitor,în paginile Cuvântului S
ă
u cel sfânt.
 
Geneza
Vechiul Testament con
ţ
ine 23.214 de versete, 592.439 de cuvinte, 929 decapitole si 2.728.100 de litere. Versetul din mijlocul Bibliei noastre este Psalmul118:8. Versetul din mijlocul Vechiului Testament este 2 Cronici 20:17. Capitolul dinmijlocul Vechiului Testament este Iov 29.Cel mai scurt verset din Vechiul Testament este 1 Cronici 1:25. Cel mai lungcuvânt este Mahershalalhashbaz. Ezra 7:21 are toate literele alfabetului, cu excep
ţ
ialui j. Daniel 4:37, Iosua 7:24, I Regi 1:9, 1 Cronici 12:40, 2 Cronici 36:10, Ezechiel28:13, Hagai 1:1, au toate literele, cu excep
ţ
ia lui q, iar 2 Regi 16:15, I Cronici 4:10,au toate literele, mai pu
ţ
in litera z.Eu nu
ş
tiu dac
ă
Dumnezeu te va întreba dac
ă
tu cuno
ş
ti aceste lucruri, în ziua judec
ăţ
ii, dar dac
ă
El o va face, tu vei fi preg
ă
tit.Geneza este cartea începuturilor 
ş
i a fost cunoscut
ă
, mai întâi, ca Prima Cartea lui Moise. Ea con
ţ
ine 1533 versete, 38.267 de cuvinte
ş
i 1156 de versete încep cucuvântul
ş
i
.Cartea Geneza acoper 
ă
primii 2.000 de ani din istoria omenirii, de la crea
ţ
iaomului
ş
i pân
ă
la a
ş
ezarea în Egipt a poporului ales de Dumnezeu. Cartea esteîmp
ă
ţ
it
ă
în sec
ţ
iuni, de c
ă
tre genera
ţ
iile diferite care se g
ă
sesc în cuprinsul s
ă
u.Exist
ă
astfel zece diviziuni, iar cartea se împarte, dup
ă
cum urmeaz
ă
:Povestea crea
ţ
iei (1:1-2:3), apoi1. Genera
ţ
iile cerurilor 
ş
i a pamântului (2:4-4:26).2. Genera
ţ
iile lui Adam (5:1-6:8).3. Genera
ţ
iile lui Noe (6:9-9:28).4. Genera
ţ
iile fiilor lui Noe (10:1-11:9).5. Genera
ţ
iile lui Shem (11:10-26).6. Genera
ţ
iile lui Terah (11:27-25:11).7. Genera
ţ
iile lui Ishmael (25:12-18).8. Genera
ţ
iile lui Isaac (25:19-35:29).9. Genera
ţ
iile lui Esau (36:1-43).10. Genera
ţ
iile lui Iacob (37:2-50:26).Tot ce a avut Dumnezeu de f 
ă
cut la crea
ţ
ie, a fost numai s
ă
vorbeasc
ă
,
ş
icrea
ţ
ia a fost înf 
ă
 ptuit
ă
. Totul a fost a
ş
ezat
ş
i sus
ţ
inut de cuvântul puterii Lui. Nuexist
ă
nici un argument, în Geneza 1, pentru existen
ţ
a lui Dumnezeu, pentru c
ă
nueste nevoie s
ă
fie. Cartea Romani, capitolul 1, spune c
ă
to
ţ
i oamenii sunt crea
ţ
i cucuno
ş
tin
ţ
a lui Dumnezeu
ş
i a
ş
eza
ţ
i unde sunt, de c
ă
tre Creatorul lor.În Noul Testament, cartea Geneza este citat
ă
 
ş
i la ea se face referire, de
ş
aizecide ori. Din ea sunt citate patruzeci
ş
i trei de capitole, din cele cincizeci, ale sale. Numai Filimon, 2 Ioan si 3 Ioan, nu fac referin
ţă
la cartea Geneza. Împreun
ă
cu cartealegii, din care face
ş
i ea parte, i se atribuie calitatea de autor al ei, lui Moise, de c
ă
treDomnul Isus Cristos
ş
i de c
ă
tre apostoli (Matei 19:4-6, Marcu 12:26, Luca 2:22, Ioan7:23, Faptele Apostolilor 13:39;15:5; 28:23, 1 Corinteni 9:9
ş
i Ebrei 10:28). Nu po
ţ
is
ă
crezi în Domnul Isus Cristos
ş
i s
ă
nu crezi cartea Geneza.Cartea începe cu cuvintele
ÎN început Dumnezeu
,
ş
i se termin
ă
cu cuvintele
ÎNtr-un sicriu în Egipt
. Noi cunoa
ş
tem astfel ca, în timpul desf 
ăş
ur 
ă
riievenimentelor din aceast
ă
carte, ceva merge foarte r 
ă
u.Crea
ţ
ia universului este prezentat
ă
în Geneza 1:1. El cade în ruin
ă
larebeliunea lui Satan (1:2), dup
ă
care Dumnezeu începe s
ă
-l refac
ă
, în Geneza 1:3. În
 
restul capitolului El nu mai creeaz
ă
nimic, cu excep
ţ
ia mamiferelor marine (1:21)
ş
i aomului (1:27). A creea înseamna s
ă
faci ceva din nimic. A face înseamn
ă
s
ă
formezi
ş
i s
ă
modelezi, din ceea ce exist
ă
deja. Verific
ă
aceste cuvinte, în Geneza 1,
ş
icontroversa ia sfâr 
ş
it.Genesa 1 demonteaz
ă
tot ce este fals în ideile
ş
i teoriile oamenilor, cu privirela Dumnezeu
ş
i la univers. Simpla afirma
ţ
ie cu care începe Cuvântul lui Dumnezeu,respinge, cel pu
ţ
in
ş
ase doctrine false.- Ea respinge
 Eternitatea Materiei. ‚În început’.
A existat un început. Cerurile
ş
i pamântul au avut un început; ele nu au fost eterne. Vechimea universului dep
ăş
e
ş
tecapacitatea de num
ă
rare a omului, dar a existat un timp când acesta nu a existat.- Ea respinge
 Ateismul 
. Ateistul spune ca nu exist
ă
nici un Dumnezeu, dar Biblia începe prin a-I declara existen
ţ
a. Geologia
ş
i astronomia pot estima o vechimede o sut
ă
de milioane de ani pentru existen
ţ
a universului îns
ă
, oricând ar fi începutacesta,
 Dumnezeu era acolo
. EL nu a început.
 El este etern – care se nume
 ş
te EU SUNT 
. Ateismul creeaz
ă
o mul
ţ
ime de probleme
ş
i nu rezolv
ă
nici una.- Ea respinge
 Politeismul 
. Dac
ă
crea
ţ
ia ar fi lucrarea mai multor dumnezei,atunci unitatea universului ar trebui s
ă
fie atribuit
ă
 
ş
i trebuie s
ă
fie pus
ă
numai peseama ipotezei c
ă
Dumnezeu, Acea Minte Etern
ă
, a creeat totul.- Ea respinge
 Panteismul 
. Acesta înva
ţă
c
ă
Dumnezeu
ş
i natura sunt una
ş
iastfel nu face distinc
ţ
ie între minte
ş
i materie, corect
ş
i gre
ş
it, bine
ş
i r 
ă
u
ş
i, în final,face confuzie între toate lucrurile care sunt opuse. Dar aceast
ă
eroare d
ă
un
ă
toare î
ş
ig
ă
se
ş
te
ă
spunsul aici: Dumnezeu a creeat cerurile
ş
i pamântul
ş
i, a
ş
a cum El nu a putut s
ă
Se creeze pe Sine, înseamn
ă
c
ă
El
ş
i cerurile
ş
i p
ă
mântul nu pot fi una.- El respinge
 Agnosticismul 
. Acesta afirm
ă
c
ă
nu se poate
ş
ti dac
ă
exist
ă
saunu, un Dumnezeu. Universul, îns
ă
, reprezint
ă
un efect
ş
i el trebuie s
ă
fi avut unCauzator suficient; aceast
ă
cl
ă
dire trebuie s
ă
fi avut un Arhitect; acest regat trebuie s
ă
 aib
ă
un Rege
ş
i aceast
ă
familie trebuie s
ă
aib
ă
un Tat
ă
. Cauza legitim
ă
provoac
ă
 
ş
idiscrediteaz
ă
agnosticismul.- Ea respinge
 Fatalismul 
. Ra
ţ
iunea este contra fatalit
ăţ
ii
ş
i a întâmpl
ă
rii. Acestunivers minunat nu putea s
ă
fie o întâmplare, pur 
ş
i simplu. Dumnezeu a ac
ţ
ionat înlibertatea Fiin
ţ
ei Sale eterne
ş
i în acord cu mintea Sa infinit
ă
 
ş
i ceea ce El
Ş
i-a propus,a fost
ş
i este
ş
i nu poate fi nimic altceva, decât dac
ă
El nu vrea aceasta.Zilele din Genesa 1 reprezint
ă
, literar, o perioad
ă
de timp de dou
ă
zeci
ş
i patrude ore. Dumnezeu
ş
tie ce este o zi. Aceasta este format
ă
dintr-o noapte
ş
i o diminea
ţă
.Acest fapt reiese clar din cartea Exod 20:9, 11 unde se spune c
ă
zilele de lucru
ş
i deodihn
ă
ale omului, sunt egale la num
ă
r cu zilele crea
ţ
iei din Genesa 1.
 Ş 
ase zile tu veilucra,
ş
i
ă
toat 
ă
munca ta : C 
ă
ci în
ş
ase zile DOMNUL a f 
ă
cut cerul 
ş
i p
ă
mântul, marea,
ş
i tot ce este în ele,
ş
i s-a odihnit în ziua a
ş
aptea : pentruaceasta DOMNUL a binecuvântat ziua sabatului,
ş
i a sfin
ţ 
it-o.
Lucr 
ă
rile lui Dumnezeu, specifice celor 
ş
apte zile, sunt urm
ă
toarele:1. Dumnezeu face lumin
ă
,2. El fixeaz
ă
firmamentul, numit cer,3. Sunt formate uscatul
ş
i vegeta
ţ
ia,4. Apar soarele, luna
ş
i stelele. Po
ţ
i întreba, „De ce crezi într-o zi care esteformat
ă
, literal, din dou
ă
zeci
ş
i patru de ore?”5. In a cincea zi Dumnezeu a creat pe
ş
tii, animalele
ş
i p
ă
s
ă
rile. Observ
ă
  progresia : în prima zi lucrurile f 
ă
ă
suflet, a treia zi via
ţ
a vegetal
ă
, acincea zi via
ţ
a animal
ă
.6. Animalele de uscat
ş
i omul.Aceste zile sugereaz
ă
lucrarea lui Dumnezeu in via
ţ
a unui individ.1. Omul este
ă
cut de c
ă
tre Dumnezeu într-un mod înfrico
şă
tor 
ş
i minunat.

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dan Ratiu liked this
Dan Ratiu liked this
Vasea Manica liked this
valentinian82 liked this
Tincu Mihai liked this
Serafim Vasluianul liked this
Daniel Budeanu liked this
Gheorghe Mircea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->