Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mantras for surya,ram,adyakali,sanjivani etc---must read

Mantras for surya,ram,adyakali,sanjivani etc---must read

Ratings: (0)|Views: 272|Likes:
Published by Rahul Chaturvedi
Surya Mantra - Adya Kali Mantra-Saraswati Mantra-Ram Mantras-Sudarshana Mantra-Narasimha Mantra-Bhrigu Mantra-Durga Mantra-Dattatreya Mantra-Ganapati Mantra
Surya Mantra - Adya Kali Mantra-Saraswati Mantra-Ram Mantras-Sudarshana Mantra-Narasimha Mantra-Bhrigu Mantra-Durga Mantra-Dattatreya Mantra-Ganapati Mantra

More info:

Published by: Rahul Chaturvedi on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
ॐ  हंस सोऽहं
om hrī 
ha
sa
so'ha
ॐ    ह
om hrī 
kro
śrī 
svāhā
ॐ ऐ  ं सनम
om ai
hrī 
sarasvatyai nama
 ं  ं      ंनम
ra
rī 
ru
rai
rau
ra
hrī 
hu
nama
आं ऺ  फट
ā
hrī 
au
krau
pha
ॐ आ ं   फट   ्
om ā
hrī 
rau
kro
pha
 ं     ु ंस
drā
drī 
vlu
sa
ॐ    ंर  ानम
om hrī 
du
durgāyai nama
ॐ  ंदेय हेष उ आन दयक दरे    ुनेबऱिशच ऻन सर ं 
om hrī 
drā
dattātreya hare k 
ṛṣṇ
ā unmatta ānanda dāyakā digambare mune bālapiśāca jñāna sāgarā drā
hrī 
om
ॐ    गऱ र ंरणितय   ेव वद सव   ाजनम   ्   ेवशमनय ह
om śrī 
hrī 
klī 
glau
ga
ga
apataye vara varada sarvajanam me
vaśamānayā svāhā
ॐ भृशंॐ  ं   ं  ं  ंंहं     ंऺंऺ नमो नम
om bh
śa
om hrī 
hra
hrū
hu
hru
hra
ha
hrī 
śrī 
hu
ā
 
au
namo nama
Bhrigu MantraDurga MantraDattatreya MantraGanapati MantraRudraksha MantraSurya MantraAdya Kali MantraSaraswati MantraRam MantrasSudarshana MantraNarasimha Mantra

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->