Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Group Dynamics and Relationships

Group Dynamics and Relationships

Ratings: (0)|Views: 1,049|Likes:
Published by Peter Creagh
Some Group Theory and Concepts and their integration with the Person-Centred Approach
Some Group Theory and Concepts and their integration with the Person-Centred Approach

More info:

Published by: Peter Creagh on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

 
An+ Mahnm Ruajdsshanf` Yufhnhnm ?+ Muatr fni Ydfk Cancdrys
Rdydu Cudfmg, Yufhndu, Strduzhsau fni EFCR Udmhsydudi Catnsd``audkfh` ? + rdyducudfmg93Bzhumhnkdihf.cak MUATRYGDAUX.iac
 
MUATR IXNFKHCS * UD@FYHANSGHRS
Sakd Cancdrys * Hnydmufyhan }hyg ygd Rdusan+ Cdnyudi Frruafcg
Ygd stccdss au aygdu}hsd aj muatrs hs gdfzh`x hnj`tdncdi ex hnihzhitf`s fni ygdhu hnydufcyhan.Fnxeaix hnza`zdi hn }aulhnm }hyg aygdus, dhygdu fs f ydfk au muatr kdkedu, f jfch`hyfyau,strduzhsau, catnsd``au, `dfidu au ytyau, udvthuds sakd canshidufe`d f}fudndss aj sd`j fni aygdus.Yghs hn ytun udvthuds fn tnidusyfnihnm aj ygd efshc fyyhytids fni canihyhans aj ud`fyhansghrs aty`hndiex Uamdus hn f sduhds aj rfrdus ety kaud rfuyhct`fu`x hn Uamdus ' 68:6 (, }gdud gd jactsdi anygudd aj ygd shw canihyhans jau f ygdufrdtyhc ud`fyhansghr ’ nfkd`x dkrfygx, TRU' fccdryfncd *udsrdcy( fni canmutdncd. Ygdsd ygudd canihyhans fud mdnduf``x udjduudi ya fs ygd ‗caud canihyhans‘.Hn fiihyhan, fs muatrs r`fx fn hkrauyfny rfuy hn sachdyx fni }hyghn aumfnhsfyhans, ygasd hnihzhitf`s}ga }hsg ya }aul hn f strrauyhzd ua`d udvthud sakd lna}`dimd fni tnidusyfnihnm aj muatrixnfkhcs fni ga} ygd caud canihyhans hj frr`hdi cfn gd`r muatrs ya jauk fni rdujauk.Yghs dssfx }h`` udzhd} sdzdn djjdcyhzd vtf`hyhds hn ud`fyhansghrs, ygd nfytud aj muatrs fni ygdjfcyaus ygfy fjjdcy ygdhu idzd`arkdny. Hy }h`` dwr`aud y}a aj ygd mdnduf` ygdauhds ygfy tnidurhn muatrsfni jhnf``x `aal fy sakd aj ygd hkrauyfny canshidufyhans ygfy hnj`tdncd Rdusan ’ Cdnyudi Muatrs.Ga}dzdu, hy hs jatnidi an ygd efshc ruhnchr`d ygfy ygd ygdaux ygfy tnidurhns rdusan+cdnydudi muatrsgfs kfnx shkh`fuhyhds }hyg aygdu muatr ygdauhds.
DSYFE@HSGHNM DJJDCYHZD UD@FYHANSGHRS
Ygd hidfs sdy aty hn Uamdus '684=( cancdunhnm ygd hkrauyfncd fni djjhcfcx aj ygd shw canihyhans jauygdufrdtyhc mua}yg hs nay fccdrydi ex ygd kfoauhyx aj ygdufrdtyhc frruafcgds. Ga}dzdu, ygdud hsmdnduf` fmuddkdny aj ygd hkrauyfncd fni djjdcyhzdndss aj ygudd aj ygdsd, nfkd`x ygd caudcanihyhans. Ygdsd fud sddn fs f kdfns aj ruazhihnm f sa`hi jatnifyhan hn fnx ygdufrdtyhcud`fyhansghr fni, kaudazdu, hn f`` hnydu+rdusanf` ud`fyhansghrs. Ety }gfy featy ud`fyhansghrs hnmuatrs fni ga} cat`i ygd caud canihyhans ed `hzdi aty hn hnydu+ud`fyhansghrs hn yghs sdyyhnm1Hn fiihyhan ya ygd caud canihyhans, ygd ja``a}hnm sdzdn dssdnyhf` vtf`hyhds ndcdssfux jau dsyfe`hsghnmdjjdcyhzd ud`fyhansghrs hn muatrs fud ruarasdi.Ygd feh`hyx ya gandsy`x fni djjdcyhzd`x rudsdny xatusd`j ya aygdusFiaryhnm fn ardn fni canmutdny fyyhytid.Sdnshyhzhyx ya aygdus, ygdhu nddis fni ygdhu jdd`hnmsFn feh`hyx ya fccdry fni id`hzdu dkrfyghc fni cansyutcyhzd jddiefclSd`j+ canjhidncd efsdi an fn fccdryfncd aj sd`j fni aygdusYgd feh`hyx ya f``a} fni dncatufmd aygdus ya canyuhetyd.F udf`hsyhc tnidusyfnihnm aj xatu a}n feh`hyhds, mhjys fni syudnmygs fni ygd feh`hyx ya tsdygdsd fni ya zf`td fni dncatufmd cakr`dkdnyfux feh`hyhds, mhjys fni syudnmygs.
 
An+ Mahnm Ruajdsshanf` Yufhnhnm ?+ Muatr fni Ydfk Cancdrys
Rdydu Cudfmg, Yufhndu, Strduzhsau fni EFCR Udmhsydudi Catnsd``audkfh` ? + rdyducudfmg93Bzhumhnkdihf.cak MUATRYGDAUX.iac
 
YGD NFYTUD AJ MUATRS
F muatr kfx ed y}a au kaud rdar`d }ga jauk f ud`fyhansghr efsdi an cakkan hnydudsy's(. Ygdsdhnydudsys kfx ed sachf`, dcanakhc, ruajdsshanf`, }aul efsdi au kfnx aygdus. Kasy hnihzhitf`sed`anm ya and au kaud muatrs, jau dwfkr`d, jfkh`x, sachf`, }aul ruajdsshanf` fni!au rdusanf`idzd`arkdny dyc. Sakd aj ygd zdux kfnx udfsans jau fni fizfnyfmds aj muatrs fud?Ygdx f``a} hnihzhitf`s ya raa` ygdhu dwrduyhsd fni udsatucds.Ygdx ajjdu sdctuhyx fni f sdnsd aj ed`anmhnm.Ygdx ruazhid f khwytud aj kauf`, dkayhanf`, rgxshcf` fni hnyd``dcytf` strrauy.‥Ygdx ruazhid f sdnsd aj hidnyhyx fni fccdryfncd.Ygdud fud y}a kfhn yxrds aj muatrs ’ jaukf` fni hnjaukf` fni ygdsd hn ytun cfn ed c`fsshjhdi fsdhygdu ardn au c`asdi.
Jaukf` Muatrs
Jaukf` Muatrs fud sdy tr ya cakr`dyd f srdchjhc yfsl!fsshmnkdny. Dwfkr`dsaj ygdsd fud cakkhyydds, Uaxf` Cakkhsshans, ruaodcy idshmn muatr, catnsd``au fccudihyfyhanrfnd`s, vtf`hyx rfnd`s , rdusanf` idzd`arkdnymuatrs dyc.
Hnjaukf` Muatrs
Hnjaukf` muatrs ydni ya ed kfhn`x jaukdi jau sachf` udfsans. Kdkedus fuddhygdu ud`fydi, sgfud juhdnisghrs au f srauy, gaeex au hnydudsy. Dwfkr`ds aj ygdsd fud ydnnhs c`tes,sachf` sachdyhds, cgahus dyc
Cakrashyhan aj Muatr
Dfcg Muatr , }gdygdu Jaukf` au Hnjaukf` cfn ed cakrasdi ajkdkedus hn and aj y}a }fxs. Ygdsd fud?
Ardn Muatrs
Hn ardn muatrs, kdkedusghr hs nay yhmgy`x canyua``di fni kdkedus cakd fnima. Cansdvtdny`x, ygdsd muatrs ydni ya ed kaud hnjaukf`, kdkedusghr hs za`tnyfux fni ajydnefsdi an cakkan hnydudsys. Ygdsd muatrs ydni ya ed `dss uhmhi hn eayg ygdhu aumfnhsfyhan fnikdkedusghr.
C`asdi Muatrs
C`asdi muatrs naukf``x gfzd f kaud syfe`d kdkedusghr. Ygdx judvtdny`xgfzd dnyufncd cuhyduhf, f sdy aj ut`ds, canyufcys fni ajydn sakd jauk aj cansyhytyhan. Ygdsd muatrsajjdu mudfydu syfeh`hyx fni fud naukf``x sdy tr jau f srdchjhc rturasd. F yxrhcf` dwfkr`d aj f c`asdimuatr hs ygfy aj f Rdusanf` Idzd`arkdny Muatr hn Catnsd``hnm au Ygdufrx Yufhnhnm.Ancd ygd nfytud aj muatrs hs tnidusyaai hy hs ygdn tsdjt` ya dwr`aud ygd jfcyaus ygfy `dfi ya ygdhuidzd`arkdny fni sakd muatr ygdauhds. Ga}dzdu, ruhau ya ygfy f euhdj `aal fy ygd canndcyhanedy}ddn `dfidusghr fni muatr jfch`hyfyau hs hkrauyfny
 
An+ Mahnm Ruajdsshanf` Yufhnhnm ?+ Muatr fni Ydfk Cancdrys
Rdydu Cudfmg, Yufhndu, Strduzhsau fni EFCR Udmhsydudi Catnsd``audkfh` ? + rdyducudfmg93Bzhumhnkdihf.cak MUATRYGDAUX.iac
 
JFCH@HYFYHNM MUATRS
Ygdud fud kfnx ihjjdudncds edy}ddn kfnfmdkdny, `dfidusghr fni jfch`hyfyhnm. F muatr jfch`hyfyau,rfuyhct`fu`x hn f rdusanf` idzd`arkdny muatr, hs ndhygdu f kfnfmdu nau ndcdssfuh`x f `dfidu.Ga}dzdu, ygdud fud sakd shkh`fuhyhds }hyg ygd `fyydu. Ygd ua`d aj ygd jfch`hyfyau hn muatrs hs kaudhkrauyfny }gdn muatrs hnhyhf``x jauk fni, rdugfrs ya f `dssdu dwydny, }gdn muatrs fud ndfuhnm ygdcakr`dyhan aj ygdhu yfsl.Yguatmgaty ygd `hjd aj f muatr, ygd jfch`hyfyau nddis ya ed f}fud aj ygudd, ajydn cakrdyhnm, nddis.Ygdsd fud ygd nddis aj dfcg hnihzhitf`, ygd nddis aj ygd muatr fni ygd nddis aj ygd yfsl ygfy ygdmuatr hs udvthudi ya fiiudss. Aezhats`x ygdsd nddis zfux mudfy`x fni ygdx f`sa frr`x eayg ya ygdjfch`hyfyau fni ya dzdux kdkedu aj ygd muatr. And kaid` ygfy fiiudssds ygdsd nddis hs ygfy ajOagn Fifhu, fn fclna}`dimdi 'Euhyhsg( dwrduy hn ygd jhd`i aj `dfidusghr fni muatr ixnfkhcs. Yghskaid` }h`` na} ed euhdj`x dwr`audi
JFCYAUS HN IDZD@ARHNM MUATRS <+ Fifhu‘s Kaid`
Ygdud fud kfnx jfcyaus ygfy hnj`tdncd ygd idzd`arkdny aj muatrs ety ygdsd fud efsdi an yguddkfhn jtncyhans au nddis aj f`` muatrs. Ygdsd ygudd nddis fud aty`hndi hn ygd ihfmufk ed`a}. Yghsihfmufk hs fifrydi juak Oagn Fifhu‘s Yufhnhnm jau @dfidusghr '68:7( }ghcg jauks ygd efshs ajktcg `dfidusghr yufhnhnm, rfuyhct`fu`x hn ygd fukdi fni chzh` idjdncd jaucds, hn ygd NGS fni hnkfnx kfoau cakkduchf` cauraufyhans. Hy hs hkrauyfny ya nayd, ygfy f`ygatmg nddis kfx ihjjduedy}ddn ygd ygudd fudfs ’ Hnihzhitf`, Muatr fni Yfsl, ygdud hs f `fumd fudf aj cakkan nddisga}n }gdud f`` ygudd azdu`fr. Yghs ‗cakkan fudf‘ zfuhds hn shd idydukhndi ex kfnx jfcyaus d.m.cakrashyhan aj muatr, cgfufcyduhsyhcs fni dwrduhdncds aj hnihzhitf`s, ygd yfsl, dygas aj ygd sxsydk !sachdyx!c`te , ygd syfmd aj muatr idzd`arkdny fni kfnx aygdu rdusanf` fni aumfnhfyhanf`chuctksyfncds.Fifhu '68:7( stmmdsys ygfy ygdud fud jatu kfhn jfcyaus ygfy hnj`tdncd ygd idzd`arkdny aj ygd muatr,ygdsd fud? ?6( Rgxshcf` jfcyaus, 5( Ygd cgfufcyduhsyhcs fni dwrduhdncd's( aj hnihzhitf`s, 3(Ygdruacdss aj idzd`arkdny aj muatrs fni 9(Hnj`tdncds an rdujaukfncd.Ygd `fsy aj ygdsd hs dwyudkd`x zfuhdi fni cakr`dw fni }h`` ed 'euhdj`x( canshidudi fjydu `aalhnm fymuatr ruacdssds fni y}a }d`` lna}n muatr ygdaux! kaid`s. Ga}dzdu, sakd euhdj canshidufyhans}h`` ed mhzdn ya ygd jhusy y}a aj ygdsd fni kaud idyfh`di canshidufyhan ya ygd yghui jfcyau.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nika Dalen liked this
Jilian McGugan liked this
Angela Daamo liked this
Tiffany Ho liked this
Brendan Gillan liked this
Boaz Orora liked this
Oliver Schultze liked this
gullybaba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->