Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De_Score_2010[1]

De_Score_2010[1]

Ratings: (0)|Views: 146 |Likes:
Published by Comandpol
study of voters
study of voters

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Comandpol on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2010

pdf

text

original

 
........................................................................
Grasmarkt105/37–1000Brussel–telefoon025520200–fax025520255www.s-p-a.be–info@s-p-a.be
 
Descore2010
Deperceptieoversp.avoorennadefederaleverkiezingenop13juni2010
Datum
6oktober2010
Aan
sp.a
-fractieleden
Vanwege
MilanRutten,JeroenSwinnen
Betreft
Analyseensamenvattingvanhetpostelectoraalonderzoek2010
 
2
Descore2010:Deperceptieover
sp.a
voorennadefederaleverkiezingenvan13juni2010
06/10/2010
Inhoud
Methode1DekiezervondBartDeWevergeloofwaardigeromdeeconomischestilstandtedoorbreken.2
 
Dekiezerlagwakkervanonzethemas.3
 
Wekondenonzethemasnietgeloofwaardigclaimen.4
 
Dekiezerhadalbeslistvoordecampagnebegon.5
 
sp.a
liet,voordederdekeeroprij,veelkiezersgewoonkoud.6
 
Wezijnindeperceptieeenpartijgewordenenkelvoorzwakkerenenkansarmen.7Wezijneenklassiekesocialistischepartijgeworden,meteenbeperktaantalthema’s.Besluit
 
3
Descore2010:Deperceptieover
sp.a
voorennadefederaleverkiezingenvan13juni2010
06/10/2010
Methode
Ditdocumentbevatdebelangrijksteconclusiesvantweebevragingenbijdekiezer:
1.
 
Hetpre-electoraleonderzoekdoorFocusUpo.l.v.PatrickVanderWeyden
Methode:-Internetpanelvan+/-2000mensen.-FocusgroepenvanvooraltwijfelendeCD&V-enGroen!-kiezersuit2009.
2.
 
HetpostelectoraleonderzoekdoorTNS
Methode:Schriftelijkevragenlijstenbijeenrepresentatievesteekproefvan2023Nederlandstaligekiezers,postaalenonline,van13julitot2augustus2010.Deconclusiesgeldenvoorhetvolledigeelectoraat,ofdegemiddeldekiezer,tenzijandersvermeld.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->