Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: SQL CƠ BẢN
1.1 CÁC TRUY VẤN ĐƠN GIẢN TRONG SQL
1.1.1Phép chiếu trong SQL
1.1.2Phép chọn trong SQL
1.1.3So sánh các xâu
1.1.4Ngày tháng và thời gian
1.1.5Các giá trị NULL và các so sánh bao hàm NULL
1.1.6Giá trị lôgic UNKNOWN
1.1.7Sắp thứ tự dữ liệu ra
1.1.8 Các hàm thông dụng trong SQL
1.2 CÁC TRUY VẤN BAO GỒM NHIỀU HƠN MỘT QUAN
1.2.1Tích và nối trong SQL
1.2.2Làm rõ nghĩa các thuộc tính
1.2.3Các biến bộ
1.2.4Phép hợp, phép giao, phép trừ của các truy vấn
1.3.3Các điều kiện có bao hàm các bộ
1.3.4Các truy vấn con tương quan với nhau
1.3.5Các truy vấn con trong mệnh đề FROM
1.3.6Các biểu thức nối của SQL
1.3.7Nối tự nhiên (Natural Join)
1.3.8Nối ngoài
1.4CÁC PHÉP TOÁN QUAN HỆ ĐẦY ĐỦ
1.4.1Loại bỏ trùng lặp
1.4.2Trùng lặp trong phép hợp, phép giao và phép trừ
1.4.3Nhóm và sự kết hợp trong SQL
1.4.4Các phép toán nhóm
1.5 SỬA ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU
1.5.3Cập nhật
1.6 ĐỊNH NGHĨA MỘT LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ TRONG SQL
1.6.1Các kiểu dữ liệu
1.6.2Các khai báo bảng đơn giản
1.6.4 Các giá trị ngầm định
1.6.5Các chỉ số
1.6.6Nhập môn về việc lựa chọn các chỉ số
1.7 KHUNG NHÌN (VIEW)
1.7.1 Khai báo các khung nhìn
1.7.2 Truy vấn các khung nhìn
1.7.3 Đặt tên lại các thuộc tính
1.7.4 Sửa đổi các khung nhìn
1.7.5Giải thích các truy vấn có chứa các khung nhìn
1.8 TỔNG KẾT CHƯƠNG I
MỘT SỐ BÀI TẬP
CHƯƠNG II: CÁC RÀNG BUỘC VÀ CÁC TRIGGER
2.1KHÓA VÀ KHÓA NGOÀI
2.1.1Mô tả khoá chính
2.1.2Các khoá được mô tả với UNIQUE
2.1.3Làm có hiệu lực các ràng buộc khoá
2.1.4Mô tả các ràng buộc khoá ngoài
2.1.5Duy trì toàn vẹn tham chiếu
2.1.6 Làm chậm việc kiểm tra ràng buộc
2.2CÁC RÀNG BUỘC TRÊN CÁC THUỘC TÍNH VÀ CÁC
2.2.1Các ràng buộc Not-Null
2.2.2Các ràng buộc kiểm tra (CHECK) dựa trên thuộc tính
2.2.3Các ràng buộc kiểm tra (CHECK)dựa trên bộ giá trị
2.3 SỬA ĐỔI CÁC RÀNG BUỘC
2.3.1Đặt tên cho các ràng buộc
2.3.2Sửa đổi các ràng buộc trên các bảng
2.4CÁC RÀNG BUỘC MỨC LƯỢC ĐỒ VÀ CÁC TRIGGER
2.4.1Các khẳng định (assertion)
2.4.2 Trigger
2.5 TỔNG KẾT CHƯƠNG II
CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH
3.1 SQL TRONG MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH
3.1.1 Vấn đề trở ngại không phù hợp
3.1.2 Giao diện ngôn ngữ chủ /SQL
3.1.3 Phần khai báo (DECLARE)
3.1.4 Sử dụng các biến dùng chung
3.1.5 Các câu lệnh Select đơn hàng
3.1.6 Con trỏ
3.1.7 Cập nhật bằng con trỏ
3.1.8 Bảo vệ khỏi sự cập nhật đồng thời
3.1.9 Con trỏ cuộn (Scrolling Cursor)
3.1.10 SQL động
3.2 CÁC THỦ TỤC ĐƯỢC LƯU GIỮ (stored procedure)
3.2.1 Tạo các hàm và các thủ tục PSM
3.2.2 Một vài dạng câu lệnh đơn giản trong PSM
3.2.3 Các câu lệnh rẽ nhánh
3.2.4 Các truy vấn trong PSM
3.2.5 Vòng lặp trong PSM
3.2.6 Vòng lặp for
3.2.7 Những câu lệnh lặp khác
3.3 MÔI TRƯỜNG SQL
3.3.1 Môi trường
3.3.2 Lược đồ
3.3.4 Client và Server trong môi trường SQL
3.3.5 Kết nối
3.3.6 Phiên (Session)
3.3.7 Modules
3.4 SỬ DỤNG GIAO DIỆN MỨC GỌI (call-level interface)
3.4.1 Nhập môn SQL/CLI
3.4.2 Xử lý các lệnh
3.4.3 Lấy dữ liệu ra từ kết quả truy vấn
3.5 GIAO TÁC TRONG SQL
3.5.1 Xếp hàng theo thứ tự
3.5.2 Atomicity
3.5.3 Giao tác (Transaction)
3.5.4 Read-Only Transaction
3.5.5 Dirty Read
3.5.6 Các mức cô lập khác
3.6 AN TOÀN VÀ CẤP QUYỀN TRONG SQL
3.6.1 Các quyền
3.6.2 Tạo các quyền
3.6.3 Tiến trình kiểm tra đặc quyền
3.6.4 Cấp các quyền
3.6.5 Biểu đồ grant
3.6.6 Hủy bỏ các quyền
3.7 TỔNG KẾT CHƯƠNG III
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh SQL _buu Chinh HA Noi

Giao Trinh SQL _buu Chinh HA Noi

Ratings:
(0)
|Views: 10|Likes:
Published by Hoang Truong

More info:

Published by: Hoang Truong on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 24 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 28 to 39 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 43 to 52 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 56 to 84 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 88 to 177 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->