Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bo Bai Giang Khoa Luyen Thi Dai Hoc Mon Hoa Truongtructuyen.vn

Bo Bai Giang Khoa Luyen Thi Dai Hoc Mon Hoa Truongtructuyen.vn

Ratings: (0)|Views: 319 |Likes:
Published by clayqn88
STT Học phần Bài học
1 Phần 1: Các đề thi thử ĐH và hướng dẫn giải đề thi TN&ĐH năm 2008
Bài 1: Hướng dẫn giải đề thi TN&ĐH năm 2008

Bài 2: Các đề thi thử ĐH năm 2008

2 Phần 2: Hóa học đại cương
Bài 1: Nguyên tử

Bài 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 3: Liên kết hóa học

Bài 4: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 5: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 6: Sự điện ly

3 Phần 3: Hóa học các nguyên tố phi kim
Bài 1: Flo

Bài 2: Chuyên đề về clo

Bài 3: Hợp chất oxi của clo

Bài 4: Oxi

Bài 5: Lưu huỳnh

Bài 6: Nitơ

4 Phần 4: Hóa học các nguyên tố kim loại
Bài 1: Xác định tên kim loại

Bài 2: Kim loại tác dụng với axit loãng

Bài 3: Kim loại tác dụng với dung dịch axit đặc nóng

Bài 4: Kim loại tác dụng với dung dịch muối

5 Phần 5: Đại cương hóa hữu cơ – Hiđrocacbon
Bài 1: Phân tích nguyên tố và xây dựng CTPT các hợp chất hữu cơ

Bài 2: Danh pháp và cấu trúc phân tử các hợp chất hữu cơ

Bài 3: Bài toán đốt cháy trong hóa hữu cơ

Bài 4: Các bài tập trắc nghiệm về đại cương Hoá học hữu cơ

6 Phần 6: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Bài 1: Ancol

Bài 2: Phenol – Rượu thơm

7 Phần 7: Anđehit, xeton, axit cacboxylic
Bài 1: Anđehit – Xeton

Bài 2: Axit cacboxylic

8 Phần 8: Este, lipit
Bài 1: Xác định CTPT, CTCT. Đọc tên

Bài 2: Phản ứng thuỷ phân

Bài 3: Bài tập về Lipit

9 Phần 9: Amin, amino axit và protein
Bài 1: Bài tập về Amin

Bài 2: Bài tập về Aminoaxit

Bài 3: Bài tập về Protein

10 Phần 10: Cacbohiđrat
Bài 1: Khái niệm. Phân loại. Đặc điểm cấu tạo và tính chất

Bài 2: Phản ứng thủy phân. Oxi hóa không hoàn toàn

Bài 3: Xác định CTPT, CTCT

Bài 4: Một số bài toán về sản xuất, tổng hợp

11 Phần 11: Polime và vật liệu polime
Bài 1: Hợp chất cao phân tử và vật liệu polime

12 Phần 12: Phương pháp giải nhanh các bài toán hóa học
Bài 1: Phương pháp bảo toàn khối lượng

Bài 2: Phương pháp bảo toàn electron

Bài 3: Phương pháp lập phương trình phản ứng oxi hóa khử

Bài 4: Phương pháp ion thu gọn

Bài 5: Phương pháp giải toán hóa học dùng định luật bảo toàn nguyên tố

Bài 6: Phương pháp trung bình

Bài 7: Phương pháp giải các bài toán tăng giảm khối lượng

Bài 8: Phương pháp đường chéo

Bài 9: Phương pháp quy đổi

Bài 10: Phương pháp sử dụng đồ thị giải nhanh các bài toán hóa học
STT Học phần Bài học
1 Phần 1: Các đề thi thử ĐH và hướng dẫn giải đề thi TN&ĐH năm 2008
Bài 1: Hướng dẫn giải đề thi TN&ĐH năm 2008

Bài 2: Các đề thi thử ĐH năm 2008

2 Phần 2: Hóa học đại cương
Bài 1: Nguyên tử

Bài 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 3: Liên kết hóa học

Bài 4: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 5: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 6: Sự điện ly

3 Phần 3: Hóa học các nguyên tố phi kim
Bài 1: Flo

Bài 2: Chuyên đề về clo

Bài 3: Hợp chất oxi của clo

Bài 4: Oxi

Bài 5: Lưu huỳnh

Bài 6: Nitơ

4 Phần 4: Hóa học các nguyên tố kim loại
Bài 1: Xác định tên kim loại

Bài 2: Kim loại tác dụng với axit loãng

Bài 3: Kim loại tác dụng với dung dịch axit đặc nóng

Bài 4: Kim loại tác dụng với dung dịch muối

5 Phần 5: Đại cương hóa hữu cơ – Hiđrocacbon
Bài 1: Phân tích nguyên tố và xây dựng CTPT các hợp chất hữu cơ

Bài 2: Danh pháp và cấu trúc phân tử các hợp chất hữu cơ

Bài 3: Bài toán đốt cháy trong hóa hữu cơ

Bài 4: Các bài tập trắc nghiệm về đại cương Hoá học hữu cơ

6 Phần 6: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Bài 1: Ancol

Bài 2: Phenol – Rượu thơm

7 Phần 7: Anđehit, xeton, axit cacboxylic
Bài 1: Anđehit – Xeton

Bài 2: Axit cacboxylic

8 Phần 8: Este, lipit
Bài 1: Xác định CTPT, CTCT. Đọc tên

Bài 2: Phản ứng thuỷ phân

Bài 3: Bài tập về Lipit

9 Phần 9: Amin, amino axit và protein
Bài 1: Bài tập về Amin

Bài 2: Bài tập về Aminoaxit

Bài 3: Bài tập về Protein

10 Phần 10: Cacbohiđrat
Bài 1: Khái niệm. Phân loại. Đặc điểm cấu tạo và tính chất

Bài 2: Phản ứng thủy phân. Oxi hóa không hoàn toàn

Bài 3: Xác định CTPT, CTCT

Bài 4: Một số bài toán về sản xuất, tổng hợp

11 Phần 11: Polime và vật liệu polime
Bài 1: Hợp chất cao phân tử và vật liệu polime

12 Phần 12: Phương pháp giải nhanh các bài toán hóa học
Bài 1: Phương pháp bảo toàn khối lượng

Bài 2: Phương pháp bảo toàn electron

Bài 3: Phương pháp lập phương trình phản ứng oxi hóa khử

Bài 4: Phương pháp ion thu gọn

Bài 5: Phương pháp giải toán hóa học dùng định luật bảo toàn nguyên tố

Bài 6: Phương pháp trung bình

Bài 7: Phương pháp giải các bài toán tăng giảm khối lượng

Bài 8: Phương pháp đường chéo

Bài 9: Phương pháp quy đổi

Bài 10: Phương pháp sử dụng đồ thị giải nhanh các bài toán hóa học

More info:

Published by: clayqn88 on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 30 to 93 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 136 to 991 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 1021 to 1040 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 1070 to 1460 are not shown in this preview.