Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11. Nakaranas Ka Na Ba Ng Himala?

11. Nakaranas Ka Na Ba Ng Himala?

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Jun Tabac
Dito mauunawaan mo kung bakit may mga Cristiano na nagpagaling ng sakit, nagpalayas ng demonyo, nagbuhay ng patay, nagbago ng panahon, atbp.
Dito mauunawaan mo kung bakit may mga Cristiano na nagpagaling ng sakit, nagpalayas ng demonyo, nagbuhay ng patay, nagbago ng panahon, atbp.

More info:

Published by: Jun Tabac on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2010

pdf

text

original

11. Gusto Mo Bang Makaranas ng Himala?
Kung gayon, intindihin mo ang sinabi niCJ E S U S tungkol dito.12 B u o n g
tapat na sinasabi Ko sa inyo, angs u m a s a m p a la t a y a sa Akin ay
makagagawa rin ng mgaAG I N A G AWA Ko, atBH I G I T pa sa mga iyon, dahil
papunta Ako sa Ama.1 3Gagawin ko kahit ano angEH IN G IN sa Aking
pangalan upang maluwalhati angDAMA sa Anak.1 4Gagawin ko ang kahit
anong hingin ninyo sa Aking pangalan.” (Juan 14:12-14 Salita ng Buhay
[SB]).
1. Kung nagtitiwala ka kay Jesus, ano ang magagawa mo (t.12)? Ang mga
A_______________ Niya noon, at B________ pa roon. Paano ito
pwedeng mangyari? Sino ang talagang gagawa noon (t.13,14)? Si
C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Sa gayong paraan, sino ang mapupuri (t.13)? Ang
D_ _ _ _ _ _. Ano naman ang dapat mong gawin (t.13)? E __ um _ __ __ _
sa ngalan ni Jesus.
Sa paghingi mo umasa ka na tutugunin ka. “Ang mga Judio’y humihingi ng
kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman angh in a h a n a p ng
mga Griego.”(1Corinto 1:22 MB). Kung gayon, angh u m in g i ay
nangangahulugang “humingi nang naghahanap ng tugon”.
“Ang tumatanggap ng isang propeta dahil sap a n g a l a n ng propeta ay
tatanggap ng gantimpala ng isang propeta…” (Mateo 10:41 sariling sarili).
Kaya nga, angp a n g a la n ng isang tao ay tumutukoy sa angkop na
katangiann iy a .
Dahil dito, ang “humingi sa ngalan ni Jesus” ay nangangahulugang
“humingi nang naghahanap ng tugon dahil sa angkop na katangian ni
Jesus”.
Alamin natin kung paano humingi sa ngalan ni Jesus si Pedro:
2May isang lalaki roon naGLUMPO mula pa nang ipanganak…
4Tinitigan siya nina Pedro… 6… sinabi ni Pedro, “… ibibigay FKOs a
iyo ang nasa akin - sa pangalan ni Jesu-Cristong taga-Nazaret,
lumakad ka!”7Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay atHITININDIG siya.
Biglang lumakas ang kanyang mga paa at bukung-bukong.8Tumayo siya at
lumakad, at sumama kina Pedro sa loob ng Templo. Lumalakad siya at
lumulukso, at nagpupuri saJDIYOS.” Di naglaon, sinabi ni Pedro, “...1 6Ang
lalaking ito na nakikita at nakikilala ninyo ay gumaling dahil sa
pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ang pangalan niIJESUS
at ang pananampalatayang mula sa Kanya, ang siyang nagpagaling nang
lubos sa taong ito…” (Gawa 3:1-8,16 SB).
2. Anong salita ang nagpapakita na ang pagpapagaling sa lumpo ay gawa ni
Pedro (t.6)? Ang salitangF_ _ _ _. Sino ang hiningan ng tugon oi n u tu s a n
ni Pedro (t.2)? AngG_ _ _ _ _ _ _ _ _. Maliban sa pag-utos sa lalaki, paano
hinanap ni Pedro ang hiningi niya (t.7)? Hinawakan ni Pedro ang kanyang
kamay atH_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ siya. Ayon kay Pedro, ano ang
nagpagaling nang lubos sa lumpo (t.16)? Ang pangalan niI_ _ _ _ _ _ _ _ at
ang pananampalatayang mula sa Kanya. Kung gayon,s in o ang talagang

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->