Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
22. Paano Manalanging Tulad ni Jesus?

22. Paano Manalanging Tulad ni Jesus?

Ratings:
(0)
|Views: 405|Likes:
Published by Jun Tabac
Ang kakayahan ni Jesus na gumawa ay nanggaling sa Ama (Juan 5:19). Dahil dito, tama lamang na itanong ng mga alagad sa Kaniya kung paano manalangin (Lucas 11:1).
Ang kakayahan ni Jesus na gumawa ay nanggaling sa Ama (Juan 5:19). Dahil dito, tama lamang na itanong ng mga alagad sa Kaniya kung paano manalangin (Lucas 11:1).

More info:

Published by: Jun Tabac on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2012

pdf

text

original

22. Paano Manalanging Tulad ni Jesus?
Nais mo bang matutong manalangin? Kung gayon, tulad ng
sa mga naunang alagad ang pagnanasa mo:
1Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi
ng isa sa kaniyang mga alagad, “Panginoon, turuan po
ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa
kanyang mga alagad.”2Sinabi ni Jesus, “Kung kayo’y
mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: AAMA, sambahin
nawa ang pangalanM O. Magsimula na sana ang iyong
paghahari.3Bigyan mo kami ng amingBM A K A K A IN sa
araw-araw.4At patawarin mo kami sa aming mga
kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat
nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa
mahigpit na pagsubok.’”
5Sinabi pa rin niya sa kanila, “… 9Kaya sinasabi ko sa inyo: Humingi kayo,
at kayo’y bibigyan; humanap kayo at kayo’y makasusumpong; kumatok kayo,
at ang pinto’y bubuksan para sa inyo.1 0Sapagkat tumatanggap ang bawat
humihingi; nakasusumpong ang bawat humahanap; at nabubuksan ang pinto
sa bawat kumakatok.1 1Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang
inyong anak kung humihingi ngCI S D A?1 2Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan
kung siya’y humingi ngDIT L O G?1 3Kung kayong masasama ay marunong
magbigay ngE MABUBUTING BAGAY sa inyong mga anak, gaano pa kaya
ang inyong Amang nasa langit! Ibibigay niya angF ESPIRITU SANTO sa mga
humihingi sa kanya!” (Lucas 11).
Punahin na iba ang kalagayan nang unang itinuro ni Jesus ang
panalanging ito:5 : 1Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon
siya sa bundok. Pagka-upo niya’y lumapit ang kanyang mga alagad,2at silay
tinuruan niya ng ganito: “…6:5At kapag nanalangin kayo, huwag kayong
tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin nang patayo
sa mga sinagoga at sa mga panukalang-daan, upang makita ng mga tao.
Sinasabi ko sa inyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala.6Ngunit
kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto.
Saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita, at gagantimpalaan ka
ng iyong Amang nakakikita ng kabutihang ginawa mo nang lihim.
7“Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita,
gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos
dahil sa dami ng kanilang salita.8Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat
alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa
kanya.9Ganito kayo manalangin: ‘AAMA naming nasa langit, sambahing
nawa ang pangalanM O.1 0Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang
iyongGK A L O O B A N dito sa lupa tulad ng sa langit.1 1Bigyan mo kami ng
HP A G K A IN G kailangan namin sa araw na ito; 12at patawarin mo kami sa
aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa
amin.1 3At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo
kami sa Masama! [Sapagkat iyo angIK A H A R IA N at ang
JK A P A N G Y A R IH A N at ang KK A P U R IH A N, magpakailanman! Amen.]’
14Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo,
patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit.1 5Ngunit kung hindi

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jun Tabac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->