Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
25. Paano Maililigtas Ang Iba?

25. Paano Maililigtas Ang Iba?

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by Jun Tabac
Ituturo dito kung paano tulungan ang iba na tumanggap sa kaligtasan galing sa Diyos sa loob ng 10 minuto.
Ituturo dito kung paano tulungan ang iba na tumanggap sa kaligtasan galing sa Diyos sa loob ng 10 minuto.

More info:

Published by: Jun Tabac on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2010

pdf

text

original

25. Paano Maililigtas ang
Iba?
Sabi ni Jesus, M A G A L A K k a y o ,
hindi dahilAS U K O sa inyo ang masasamang
espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo.” … si
Jesus ay napuspos ngBG A L A K ngC ESPIRITU SANTO . At sinabi
niya, “…Ama … inilihim mo sa marurunong … ang mga bagay na
ito…” (Lucas 10:20-21).
“…bibigyan kayo ngDK A P A N G Y A R IH A N pagbaba sa inyo ng
Espiritu Santo at kayo’y magiging saksi ko…” (Gawa 1:8).
1.Ayon dito, anu-ano ang dapat mong tandaan sa pagbabahagi mo ng
mabuting balita? Magtiwala ako saC ______________ __________
na bigyan niya ako ng:
a.
D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gpasukuin ang masasamang
espiritu at maging saksi ni Jesus
b.
B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ na nakatala na sa langit ang ngalan ko (t.20).
2 “…idalangin ninyo … na magpadala siya ng mga
EM A N G G A G A W A sa kaniyang aanihin.… 5 At sa alinmang
bahay na inyong pasukin, ay sabihin muna ninyo, Kapayapaan
nawa sa bahay na ito.6 At kung mayroon doong ANAK NG
KAPAYAPAAN, ang inyong kapayapaa’y mananatili sa
kanya….7 At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin
at inuminn i n y o ang mga bagay na kanilang ibigay…. Huwag
kayong magpalipatlipat sa bahay-bahay.8 At sa alin mang
bayan na inyong puntahan, at kayo’y kanilang tanggapin, ay
FK A N IN ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo: 9A t
GP A G A L IN G IN ninyo ang mga may-sakit na naroon, at
HS A B IH IN ninyo sa kanila, ‘Lumapit na sa inyo ang kaharian
ng Dios.’” (Lucas 10, isinaayos na Lumang Salin).
2.Ano ang dapat nating hilingin na ipadala ng Diyos (t. 2, 5)? Mga
E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _—yaong pananatilihan ng kapayapaan
pagka pinagpala natin at makatutulong sa atin upang ang lugar
nila’y tumanggap sa atin.
3.Anu-ano ang dapat nating gawin doon?M A K IS A L A M U H A
F_ _ _ _ _ _ _ _ _ natin ang ihain sa atin.
a.TUMULONG sa pangangailangan nila—
G_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ natin ang mga may-sakit o ang mga
mahihina sa kanila.
b.MANGARALH_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nating lumapit na ang
kaharian ng Dios at dapat tumugona g a d doon (t.4,9b-11).
Kung may papayag, himukin siyang manalangin nang naririnig
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->