Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Betonarme_1_1

Betonarme_1_1

Ratings:
(0)
|Views: 271|Likes:
Published by Şahin Durak

More info:

Published by: Şahin Durak on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,2010,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu1
 
Sunu Sunu Sunu Sunu 
Ders Notları
BETONARME IBETONARME IBETONARME IBETONARME I
Ahmet TOPÇUESK
İŞ
EH
İ
R,
Ş
ubat
2010
ESK
İŞ
EH
İ
ROSMANGAZ
İ
ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
MÜHEND
İ
SL
İ
K M
İ
MARLIK FAKÜLTES
İ
İ
n
ş
aat Mühendisli
ğ
i Bölümü
 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,2010,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu2
Sınavlar ve a
ğ
ırlıkları:
1. Yarıyıl içi sınavı: %25, 2. Yarıyıl içi sınavı: %25, Final: %50.1.ve 2. Ö
ğ
retimin tüm gruplarının sınavlarıaynıgün aysaatte aysorularla yapılacak ve de
ğ
erlendirme ortak olacaktır. Sınavlarda kitap ve notlar açıktır.
Geçerli ö
ğ
renci belgesi olmayanlar sınava alınmaz!
Devam:
Devam zorunludur. Devamsız ö
ğ
renci Final sınavına alınmaz!Telafi sınavları
:Yazılıolarak yapılacak telafi sınavında, hangi sınavın telafisi oldu
ğ
una bakılmaksızın, ö
ğ
renci tüm konulardan sorumlu olacaktır.
Sınav sonuçlarına itiraz:
Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi ÖnlisansLisans Ö
ğ
retim ve Sınav Yönetmeli
ğ
inde belirtilen yol izlenir.
Kaynaklar (Reading List):
1. Celep, Z., (2009).
Betonarme Yapılar,
İ
TÜ,
İ
stanbul.
2. Ersoy, U., Özcebe, G. (2004).
Betonarme , Evrim Yayınevi,
İ
stanbul.
3. Do
ğ
angün, A. (2008).
Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayınevi,
İ
stanbul.
4. Ersoy, U., Özcebe, G. , Tankut, T. (2003).
ReinforcedConcrete, ODTÜ, Ankara.
Tablolar(Tables)
5. Aydın, M. R. (2002).
Betonarme Hesap Tabloları, Osmangazi Üniversitesi yayın No: 071, Eski
ş
ehir.
6. Aydın, M. R., Akgün, Ö. R., Topçu, A.(2002).
Betonarme Kolon Tabloları, Eski
ş
ehir.
7. Bakır, E., Bakır, A., R. (1986)
. Kolon ve Perde DonatıTabloları, (Ta
ş
ıma GücüYöntemi), Ankara.
Önemli Yönetmelikler (NationalCodes):
TS 498 (1997).
YapıElemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap De
ğ
erleri, TSE.
TS ISO 9194 (1997).
Yapıların Projelendirilme Esasları-Ta
ş
ıyıcıOlan ve Olmayan Elemanlar-Depolanmı
ş
malzemeler-Yo
ğ
unluk, TSE.
TS 500 (2000).
Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk StandardlarıEnstitüsü.Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007. Bayındırlık Bakanlı
ğ
ı. De
ğ
i
ş
iklik: 03.05.2007.Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, Yerle
ş
im Birimleri ve Deprem Bölgeleri, 1996. Bayındırlık Bakanlı
ğ
ı.
Di
ğ
er:
YapıStati
ğ
i I dersini almamı
ş
veya devamsız kalmı
ş
olan ö
ğ
renci bu dersi
 almamalıdır.
Güncel yönetmeliklerin zamanında temin edilmesi ve hesap makinesini ö
ğ
rencinin yanında bulundurmasıyararınadır.
Güncel ders notlarınıhttp://mmf.ogu.edu.tr/atopcuadresinden indirebilirsiniz.
 
Önerilen Ders kitapları 
Sınavlar, Devam,
İ
tiraz, Kaynaklar, Yönetmelikler, Di
ğ
er
Recommendedcorseboo
 
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eski
ş
ehir Osmangazi Üniversitesi,2010,http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu3
De
ğ
erli ö
ğ
rencilerim,Bu sunu ders notlarındailgili yönetmeliklere ve ders kitabıolarak önerilen kitaplarayer yer gönderme yapılmaktadır.Betonarmeyi anlayabilmek, kalıcıbilgiler edinebilmek, ders ve sonrasıba
ş
arılıolabilmekiçin:•Derslere devam etmenizi, dinlemenizi,•Ders kitaplarıve önemli yönetmeliklerin güncellenmi
ş
olanlarınıtemin etmenizi,•Gönderme yapılan kaynaklarıders sonramutlaka okumanızı, yorumlamanızı, arkada
ş
lanız veö
ğ
retim üyesi ile konuyu tartı
ş
manızı,•Ezberden
ş
iddetle kaçınarak sorgulayıve yorumlayıcıolmanızı,•Çözülmü
ş
örnekleri ders sonrasıtekrar satır-satır ve yazarak tekrar çözmenizi, eksiklerinizi belirleyerek gidermenizi,•Kar
ş
ınıza çıkan her in
ş
aatıözenle gözlemenizi,•Mesle
ğ
inize yönelik her kayna
ğ
ı, zaman içerisinde, kütüphanenize eklemenizi,•Bilgisayar kullanımıbecerinizi geli
ş
tirmenizi, uygulamada yo
ğ
un kullanılan en az bir Statik-Betonarme yazılımınızaman kaybetmeden ö
ğ
renmenizi,
İ
n
ş
aat sektöründeki geli
ş
meleri günübirlik izlemenizi, internetten sürekli yararlanmanızı,Öneririm.
Siz nasıl ö
ğ
renmek istersiniz?Ö
ğ
renmenin bedeli:Önceden ö
ğ
renenler indirimli fiyattan ö
ğ
renirOtoriteden ö
ğ
renenler özgürlük bedeliyle ö
ğ
renirDeneyerek ö
ğ
renenler etiket fiyatından ö
ğ
renirHayattan ö
ğ
renenler gecikme zammıyla ö
ğ
renirHayattan da ö
ğ
renemeyenler bo
ş
a gitmi
ş
hayatlarıyla ö
ğ
renirlerArthur Miller
Önsöz

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Abdurrahman Çinar liked this
Ali Ercan liked this
yduarch liked this
yduarch liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->