Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENGUJIAN, PENILAIAN, PENGUKURAN DAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN - BMM 3103

PENGUJIAN, PENILAIAN, PENGUKURAN DAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN - BMM 3103

Ratings:
(0)
|Views: 1,815|Likes:
Published by Asni Daie
DISEDIAKAN OLEH: nurhafizu adha (http://www.facebook.com/profile.php?id=100000134779700), khairul fakhrullah(http://www.facebook.com/profile.php?id=100000010277142) dan asni daie
DISEDIAKAN OLEH: nurhafizu adha (http://www.facebook.com/profile.php?id=100000134779700), khairul fakhrullah(http://www.facebook.com/profile.php?id=100000010277142) dan asni daie

More info:

Published by: Asni Daie on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
2.0 Konsep Pengujian, Penilaian Dan Pengukuran2.1 Pengujian
Pengujian merujuk proses atau situasi sesuatu kemahiran bahasaitu diuji. Misalnya, kita melarang murid bercakap atau membuat bisingapabila pengujian kemahiran mendengar sedang dijalankan. Dengan katalain, pengujian merujuk pada proses atau situasi sesuatu alat ujian yangsedang ditadbirkan oleh guru terhadap pelajar. Penilaian juga merupakansatu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yangsistematik. Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorangindividu. Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat, iaitu sebelum, semasa danselepas sesuatu pengajaran.Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengantujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian praatau ¶pretest´. Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujiandiberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahuikemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman merekaterhadap P&P guru.Ujian pula ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahanyang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guruuntuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujianbagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi mengujikefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkinmenjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya danmenginterpretasinya secara tidak jujur.Oleh itu, ujian perlulah digunakan sesuai dengan perkara yanghendak diuji itu. Contohnya, jika guru menguji tahap kefahaman murid
 
T
ahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk
T
ingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan, diikutidengan pelaksanaan (pentadbiran ujian) dan berakhir dengan pemeriksaanskrip jawapan. Melalui proses pengujian inilah seseorang guru dapatmengetahui sama ada murid-muridnya telah menguasai sejumlahkemahiran yang dipelajari.
2.2 Penilaian
Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et.al. (1971: xxv)menyatakan ³penilaian´ sebagai
the process of delineating,obtaining, and 
 
 providing useful information for judging decisionalternatives.
Penilaian adalah satu aktiviti atau proses yang bersistematikbagi mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaiansesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.
 
Penilaian juga adalah suatu
 
proses mendapatkan maklumat yangakan digunakan untuk membuat
 
pertimbangan yang seterusnyadigunakan dalam membuat keputusan. Penilaian merupakan satu prosesuntuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guruuntuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbanganmenilai.Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaianobjektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanansesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian adalah berdasarkan datakuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum,semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankanberdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan
 
kurikulum. Dua proses penilaian akan diperkenalkan, iaitu penilaianformatif atau penilaian sumatif.Matlamat penilaian formatif ialah untuk mendapatkan maklum balasberhubung dengan kemajuan proses pengajaran oleh guru danpembelajaran oleh murid.Maklum balik ini akan memberi petanda-petandadan petunjuk-petunjuk kejayaan pengajaran dan pembelajaran sertakelemahan-kelemahan murid untuk diperbetulkan. Oleh kerana penilaianformatif ini bertujuan untuk membantu dan memperbaiki prosespengajaran dan pembelajaran, keputusan penilaian biasanya tidakdigunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorangmurid dengan murid lain.Penilaian sumatif pula bertujuan untuk mengesan secaramenyeluruh taraf pencapaian murid di akhir sesuatu pembelajaran.Matlamat utama penilaian jenis ini ialah untuk memberi markah atau gredkepada seseorang murid supaya dapat membandingkannya denganmarkah murid lain dalam kumpulannya.
2.2.1 Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah
Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialahuntuk mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yangsedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar. Ujianseperti ini biasanya disebut sebagai praujian atau ¶pretest¶. Daripada hasilujian inilah guru-guru biasanya dapat merancang dan merencanakanpengajaran yang seterusnya. Hasil ujian tersebut dapat memberikangambaran kepada guru-guru berkenaan akan keupayaan murid-muridmereka yang sebenar sebelum mereka memulakan pengajaran.

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ting Ting Fiona liked this
Noraini Khamis Noraini Khamis added this note
Thanks bhn ini bnyk mmbantu saya. Sukar utk mdptkn bahan klu hnya brgntg pd modul yg diberikn.
Nur Amalina liked this
C Su Ana liked this
Suziana Nia liked this
Nurul Najihah liked this
Fezzuan Zamani liked this
Rohani Zaily liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->