Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
qamusi-turki

qamusi-turki

Ratings: (0)|Views: 633|Likes:
Published by aybala76

More info:

Published by: aybala76 on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

 
 
QAMUSİ TÜRKİ 
 
 ŞƏMSƏDDİN SAMİ 
 ETİMOLOJİK İŞ APARAN 
 
 HƏSƏN 
 
 BƏY 
 
 HADİ TƏBRİZ 
 2008
 
 ETİMOLOJİK İŞ APARAN HƏSƏNBƏY HADİ TƏBRİZ 
2008
2
a
a
.
1
.
sevgi ilə çağıma səslərindəndir.
-
a
 
mənim sevgilim.
-
a
 
gözümün bəbəyi.
 
2
.
hirslə, qəzəblə çağırmasəslərindən.
-
a
 
canım, böylədə iĢ olar.
 
3
.
ĢaĢmanasəslərindən.
 
-
a
 
bu nə gözəl.
-
a
 
bu nədir.
4
.
 
bıqmağı,doymağı bəlirtən səs.
-
a
 
bu çox oldu.
 
5
.
 
da. yükləmə,tə'kidi göstərir.
-
verərər 
a
, öz malıdı
:
 
verərər 
da
, öz malıdı.
- satar 
a
, nədən satmasın.
6
.
 
da. ititməyi, tələsməyi, istəyi
vurqulayan,
göstərən səs.
-
gəl
a
 
!. gəl
da
!. -
yazsanız
a:
 
yazsanız
da
.
ab
 
(
ap op
.
ob
.
yob
.
yop:
 
çoxluğu göstərən sözlər).
 
abad
 
avad
.
ovad
.
1
. ovlaq. nərsənin yığvasını, bolluğunu,çoxluğu göstərən söz.
2
. uvat.
abadanlıq
 
avadanlıq. bolluq. islik. varavanlıq.
abadanlıq
 
bayınlıq. baynalıq. bayındırlıq
1
. abadlıq.
abadlamaq
 
diriltmək
.
Ģənləndirmək.
abadlıq
 
bayınlıq. baynalıq. bayındırlıq
1
. abadanlıq.
abaqa
 
yapaqa. abqa. yapqa.
1
.
istək. istənilən, görülən nərsə.
-
sənin abağan nədir.
2
.
oya. məĢquliyyət.
-
özüvə bir 
abaqa
 
seçdə, oyasız qalma.
abalıq
 
yeldirmə. yəldirmə. manto.
(qadınların gen, bol eĢik
geyimi).
 
QAMUSİ TÜRKİ ŞƏMSƏDDİN SAMİ 
3
abamaq
 
ablamaq. avamaq. avlamaq. tıymaq. tıqmaq. qapamaq.yapamaq. mən' edmək.
aban
 
abın. avan. ulu. yüksək. ali.
abandırmaq
 
yapandırmaq
. çökərtmək. ıxlamaq. xıxlamaq.
abanlamaq
 
yapanlamaq
.
1
.
iĢləmək. iqdam edmək.
2
.
kullamaq.
iĢlətmək.
3
.
iri iri addımlamaq. addımlayaraq ölçmək.
abanmaq
 
yapanmaq
.
1
.
qapanmaq. çulqanmaq. çökünmək.üzərinə düĢmək.
-
nə mənim üstümə
abanmısan
.
2
.
əğilmək
.
sa
lqınmaq. sarqınmaq.
-
potuĢqadan
abanıb
 
baxdı.
 
3
.
geniĢləmək. açılmaq.
abansız
 
apansız. avansız. ansız. ansızın. birdən.
abdal
 
sapaq. sarsaq
.
bonğ. bon. avanaq. ĢaĢıq. ĢaĢqın.
axmaq.
savuruq. əğli uçmuĢ. çapıq. səfeh.
abdəstxana
 
ayaq yol.
abı
 
abu
.
böyükləri çağırmağa sayqı sözü. dadaĢ. qərdəĢ.
-
abım
bura buyurun.
abın
 
aban. avan. ulu. yüksək. ali.
abırqa
 
bax
>
qabırqa
.
abırlı
 
qısrıq.
abısıt
 
absın
.
absıt
.
 
(<
abamaq:
 
gizlətmək
). gizli.