Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
390Activity
×

Table Of Contents

1 Mục tiêu đào tạo
2 Bài 1: Giới thiệu Microsoft Excel và màn hình giao diện
2.1 Giới thiệu
2.1.1 Cách khởi động chương trình Microsoft Excel
2.1.2 Cách thoát chương trình Microsoft Excel
2.2 Màn hình giao diện
2.3 Bảng tính (Workbook) và trang bảng tính (Sheet)
2.4 Tóm tắt
3 Bài 2: Nhập dữ liệu và hiệu chỉnh bảng tính trong Excel
3.1 Nhập dữ liệu
Nhập dữ liệu
3.2 Các kiểu dữ liệu trong Excel
3.2.1 Kiểu chữ
3.2.2 Kiểu số
3.2.3 Kiểu công thức
3.2.4 Kiểu ngày
3.2.4.1 Các toán tử
3.2.4.2 Hàm
3.3 Hiệu chỉnh bảng tính
3.4 Các thao tác trên tập tin
3.5 Tóm tắt
3.5.1 Câu hỏi
3.6 Bài tập
3.6.1 Bài tập 1
3.6.2 Bài tập 2
4 Bài 3: Định dạng dữ liệu và bảng tính
4.1 Định dạng cách hiển thị dữ liệu kiểu số và ngày tháng
4.2 Định dạng Font chữ
4.3 Định dạng vị trí và hướng xoay của văn bản trong ô
4.4 Kẻ khung cho bảng tính
4.5 Tạo màu nền cho ô
4.6 Tóm tắt
4.6.1 Câu hỏi
4.7 Bài tập
5 Bài 4: Các thao tác dữ liệu đặc biệt trong Excel
5.1 Các thao tác Copy và Paste Special
5.2 Thao tác trên Sheet
5.3 Liên kết dữ liệu
5.4 Sắp xếp cơ sở dữ liệu
5.5 Tóm tắt
5.5.1 Câu hỏi
5.6 Bài tập
6 BÀI 5: Giới thiệu hàm trong Excel
6.1 Giới thiệu
6.2 Một số hàm Logic
6.2.1 Hàm AND
6.2.2 Hàm OR
6.2.3 Hàm điều kiện IF
6.3 Các hàm xử lý chuỗi
6.3.1 Hàm trích chuỗi
6.3.1.1 Hàm LEFT
6.3.1.2 Hàm RIGHT
6.3.1.3 Hàm MID
6.3.2 Hàm đổi chuỗi
6.3.2.1 Hàm LOWER
6.3.2.2 Hàm UPPER
6.3.2.3 Hàm PROPER
6.4 Tóm tắt
6.4.1 Câu hỏi
6.5 Bài tập
6.5.1 Bài tập 1
6.5.2 Bài tập 2
6.5.3 Bài tập 3
6.5.4 Bài tập 4
6.5.5 Bài tập 5
7 Bài 6: Các hàm truy tìm dữ liệu, hàm số học và thống kê
7.1 Các hàm truy tìm dữ liệu
7.1.1 Hàm VLOOKUP
7.1.2 Hàm HLOOKUP
7.2 Một số hàm số học
7.2.1 Hàm INT
7.2.2 Hàm MOD
7.2.3 Hàm ROUND
7.2.4 Hàm MAX
7.2.5 Hàm MIN
7.2.6 Hàm AVERAGE
7.2.7 Hàm SUM
7.2.8 Hàm RANK
7.2.9 Hàm COUNT
7.2.10 Hàm COUNTA
7.2.11 Hàm COUNTIF
7.2.12 Hàm SUMIF
7.3 Tóm tắt
7.3.1 Câu hỏi
7.4 Bài tập
7.4.1 Bài tập 1
7.4.2 Bài tập 2 : Tạo tập tin và lưu với tên KQ_THI.XLS
7.4.3 Bài tập 3
7.4.4 Bài tập 4
7.4.5 Bài tập 5
7.4.6 Bài tập 6
8 Bài 7: Một số hàm ngày giờ và hàm cơ sở dữ liệu
8.1 Các hàm ngày giờ
8.1.1 Các hàm ngày tháng
8.1.1.1 Hàm DATE
8.1.1.2 Hàm DAY
8.1.1.3 Hàm MONTH
8.1.1.4 Hàm YEAR
8.1.2 Các hàm giờ
8.1.2.1 Hàm NOW
8.1.2.2 Hàm HOUR
8.1.2.3 Hàm MINUTE
8.1.2.4 Hàm SECOND
8.2 Một số hàm cơ sở dữ liệu
8.2.1 Giới thiệu
8.2.2 Một số hàm cụ thể
8.2.2.1 Hàm DSUM
8.2.2.2 Hàm DMIN
8.2.2.3 Hàm DMAX
8.2.2.4 Hàm DAVERAGE
8.2.2.5 Hàm DCOUNT
8.2.2.6 Hàm DCOUNTA
8.3 Rút trích dữ liệu
8.3.1 Cách 1: Sử dụng AutoFilter
8.3.2 Cách 2: Sử dụng Advanced Filter
8.4 Tóm tắt
8.4.1 Câu hỏi
8.5 Bài tập
8.5.1 Bài tập 1
9 Bài 8: Vẽ biểu đồ trong Excel
9.1 Giới thiệu
9.2 Cách vẽ biểu đồ trong Excel
9.3 Cách hiệu chỉnh biểu đồ
9.4 Tóm tắt
9.4.1 Câu hỏi
9.5 Bài tập
9.5.1 Bài tập 1:
9.5.2 Bài tập 2
10 Bài 9: Phụ lục
11 Đáp án câu hỏi
11.1 Bài 1: Trả lời
11.2 Bài 2: Trả lời
11.3 Bài 3: Trả lời
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003

Ratings: (0)|Views: 235,238|Likes:
Published by fantomasft

More info:

Published by: fantomasft on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/07/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 59 are not shown in this preview.

Activity (390)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
vietthang911 liked this
Domyno Vn liked this
Xabi Alonso liked this
binbinle liked this
Kun Keo Kiệt added this note|
bạn ơi tải cái này như nào vậy bạn :(...bài hay mà mình muốn tải nhưng k có được :(
huyfeng liked this
nguyen293 liked this
Sương Thu liked this
tranlydung85 added this note|
dowload tai lieu trang nay nhu the nao. xin cam on

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->