Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
7 Thoi Quen Cua Nguoi Thanh Dat

7 Thoi Quen Cua Nguoi Thanh Dat

Ratings:
(0)
|Views: 120|Likes:
Published by Doan Thu Huong

More info:

Published by: Doan Thu Huong on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
Chúng tôi xin trân tr 
ng gi 
ớ 
i thi 
u nh 
ữ 
ng giá tr 
 ị 
tinh túy nh 
trong tác ph 
m n 
i ti 
ế
ng m 
i th 
ờ 
đạ
i do First News gi 
ữ 
n quy 
ti 
ế
ng Vi 
t và xu 
t b 
n trên toàn th 
ế
gi 
ớ 
i: quy 
n sách 
“7 THÓI QUEN 
ĐỂ 
THÀNH 
ĐẠ
THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE”.
 
THÓI QUEN TH 
Ứ 
HAI 
:
B
T
ĐẦ
U T
M
C TIÊU
Đ
Ã
ĐỊ
NHCácnguyênt
clãnh
đạ
ob
nthân
1. B
t
Đầ
uT
M
cTiêu
Đ
ã
Đị
nhNgh
 ĩ 
aLàGì?
 Đ
ó là xu
t phát v
i m
t s
hi
u bi
ế
t rõ ràng v
ề đ
i
m
đ
ích c
n
đế
n.M
c dù Thói quen th
hai áp d
ng trong nhi
u hoàn c
nh và cung b
c khác nhau c
acu
c s
ng, nh
ư
ng
ng d
ng c
ơ
b
n nh
t c
a nó là b
t
đầ
u ngay t
ngày hôm nayb
ng nh
ng m
c tiêu
đ
ã
đượ
c xác
đị
nh. L
y hình t
ượ
ng, hình
nh hay mô th
c cu
i
đờ
i b
n làm khung tham chi
ế
u hay chu
n m
c
để
xem xét m
i th
khác. M
i ch
ng
đườ
ng
đờ
i – hành vi c
a b
n ngày hôm nay, trong t
ươ
ng lai, tu
n sau, tháng sau – s
đượ
c xem xét trong b
i c
nh t
ng th
bao g
m nh
ng
đ
i
u có ý ngh
 ĩ 
a nh
t
đố
i v
i b
n.B
ng cách ghi nh
nh
ng m
c tiêu
đ
ó, b
n m
i có th
tin ch
c vào nh
ng gì b
n làm,vào m
t ngày c
th
nào
đ
ó, s
không vi ph
m các chu
n m
c mà mình
đ
ã xác
đị
nh làquan tr
ng nh
t. Và m
i m
t ngày b
n s
ng s
góp ph
n tích c
c cho m
c tiêu mà b
n
đ
ã xác
đị
nh trong su
t cu
c
đờ
i mình.Hãy ng
m ngh
 ĩ 
nh
ng l
i sau
đ
ây c
a Joseph Addison: “Khi nhìn vào bia m
c
anh
ng con ng
ườ
i v
 ĩ đạ
i, m
i c
m giác ghen t
trong tôi bi
ế
n m
t. Khi
đọ
c v
ă
n bia ghi l
inh
ng l
i hay ý
đẹ
p, m
i d
c v
ng t
m th
ườ
ng trong tôi tiêu tan. Khi ch
ng ki
ế
n n
i
đ
au bu
n khôn xi
ế
t c
a nh
ng b
c cha m
bên n
m m
, tôi qu
ng lòng th
ươ
ng c
m.
 
THÓI QUEN TH 
Ứ 
HAI 
:
B
T
ĐẦ
U T
M
C TIÊU
Đ
Ã
ĐỊ
NHCácnguyênt
clãnh
đạ
ob
nthân
Khi
đứ
ng tr
ướ
c n
m m
c
a cha m
, tôi ngh
 ĩ đế
n h
ư
danh c
a nh
ng k
mà chúng tabu
c ph
i tuân l
nh: các b
c vua chúa. H
n
m bên c
nh nh
ng k
ẻ đ
ã h
b
h
nh
ng k
kình
đị
ch l
i sát vai nhau khi lìa
đờ
i. Tr
ướ
c nh
ng anh hùng hào ki
t
đ
ã phânchia th
ế
gi
i b
ng các cu
c tranh ch
p
đổ
máu, tôi suy ng
m trong
đ
au bu
n và ng
cnhiên tr
ướ
c toan tính nh
nh
t c
a loài ng
ườ
i. Khi
đọ
c nh
ng ngày tháng ghi trên biam
, trong
đ
ó có m
t s
ng
ườ
i v
a ch
ế
t vào ngày hôm qua, và m
t s
ố đ
ã ch
ế
t cách
đ
ây600 n
ă
m, tôi th
ườ
ng ngh
 ĩ đế
n cái ngày tr
ng
đạ
i khi t
t c
chúng ta
đề
u là nh
ngng
ườ
i
đươ
ng th
i, và cùng nhau hi
n di
n…”Con ng
ườ
i th
t d
sa vào nh
ng chi
ế
c b
y c
a
đờ
i th
ườ
ng, c
a cu
c m
ư
u sinh hàngngày. H
lao vào làm vi
c ngày m
t nhi
u h
ơ
n nh
m leo lên b
c cao nh
t c
a chi
ế
cthang danh v
ng,
để
r
i phát hi
n ra r
ng chi
ế
c thang b
c nh
m b
c t
ườ
ng. M
i ng
ườ
i
đề
u b
n r
n, th
m chí r
t b
n r
n v
i cu
c s
ng nh
ư
ng s
b
n r
n
đ
ó nhi
u khi khôngmang l
i hi
u qu
. Cu
i cùng, h
phát hi
n ra r
ng h
ọ đ
ã giành
đượ
c nh
ng th
ng l
ir
ng tu
ế
ch. Nh
ng con ng
ườ
i thu
c m
i t
ng l
p xã h
i - bác s
 ĩ 
, vi
n s
 ĩ 
, di
n viên,chính tr
, doanh nhân, v
n
độ
ng viên, th
ợ ố
ng n
ướ
c… - th
ườ
ng ph
n
đấ
u
để
đượ
cthu nh
p nhi
u h
ơ
n,
đị
a v
xã h
i cao h
ơ
n, hay trình
độ
chuyên môn t
t h
ơ
n, nh
ư
ng r
ih
l
i phát hi
n ra r
ng
độ
ng c
ơ
thúc
đẩ
y h
ọ đạ
t
đượ
c m
c tiêu
đ
ã che khu
t nh
ng gìth
c s
có ý ngh
 ĩ 
a trong cu
c
đờ
i h
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->