Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
2009-10 Annual Review

2009-10 Annual Review

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Scottish Sea Angling Conservation Network Annual Review 2009-2010
Scottish Sea Angling Conservation Network Annual Review 2009-2010

More info:

Published by: The Scottish Sea Angling Conservation Network on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2010

pdf

UUOEH
Uea||muc Ubo Ohgkmhg Eahubyzo|mah Hb|way`
Ohhrok Ybzmbw 9>>= ― 9>?>
UUOEH Ohhrok Ybzmbw
\cmu cou ibbh oha|cby |byymjme }boy jay UUOEH ou wb
eah|mhrb |a lbzbka~ ah okk jyah|u |coh`u |a |cb coyl
way` ohl eaffm|fbh| aj okk |caub mhzakzbl ohl |cb
ur~~ay| gmzbh i} ary fbfibyucm~(
Ybu~ahlmhg |a zoymaru eahurk|o|mahu+ bu~bemokk} |cb
Foymhb Uea|kohl- Oe|+ cozb ohl wmkk eah|mhrb |a+
fo`b uriu|oh|mok lbfohlu ah ary |mfb ohl |cargc
|cbyb mu uafb eorub jay a~|mfmuf mh foh} aj |cb
~ya~auoku+ |cb u|o|b aj |cb Ek}lb ohl |cb ~a|bh|mok
mf~oe| aj wmhl joyfu+ gmzb rm|b o eorub jay eahebyh(
Wb cozb eah|mhrbl |a lbzbka~ |cb Uea||muc Ucoy`
\oggmhg ^yagyoffb #UU\^- |coh`u |a uafb bs|byhok
jrhlmhg ohl ur~~ay| jyaf a|cby |oggmhg ~yagyoffbu(
\cb Bzbh|u \bof ureebuujrkk} yoh oha|cby \ogo|cah
ohl Ucoy`o|og ohl ~mka|bl oh ollm|mahok bzbh| |a yrh
mh Bou|by |oygb|mhg eaffah u`o|b mh |cb Eymhoh oybo(
Ucoy`o|og+ wcmec iymhgu ekaub |a ¥2>@ mh ybzbhrb |a
|cb Uakwo} ybgmah azby o wbb`bhl+ ucawu wco| eoh
ib lahb wcbyb |cb ohgkmhg a~~ay|rhm|mbu u|mkk bsmu|(
Aheb ogomh+ |cb way` aj UUOEH cou o||yoe|bl u|yahg
\Z+ yolma ohl wym||bh fblmo mh|bybu|( Wb cozb folb
eah|ymir|mahu |a o zoymb|} aj hbwu+ eryybh| ojjomyu
ohl laerfbh|oy} ~yagyofu(
Wb bzbh folb m| ah |a Eibbimbu /
Mh |cb hbs| jbw ~ogbu wb wmkk cmgckmgc| uafb aj |cb
fomh bzbh|u aj |cb ~ou| }boy+ wcmec oyb eazbybl mh
gybo|by lb~|c ah ary wbium|bu o|w w w( u u o e h ( a yg ay
www(|ogucoy`u(eaf(
\a ybeaghmub bzby}ahb wca cou gmzbh |cbmy ur~~ay| mu
mf~auumikb+ ir| mh ekaumhg wb warkl bu~bemokk} km`b |a
km`b |a |coh` okk |caub wca cozb cbk~bl gb| |cb UU\^
ybokk} r~ ohl yrhhmhg(
Okk |cb ibu| jay 9>?>!??
\cb \yru|bbu aj UUOEH
\cb Uea||muc Ubo Ohgkmhg Eahubyzo|mah Hb|way` & www(uuoeh(ayg ― eah|oe|Nuuoeh(ayg
O ybgmu|bybl Uea||muc ecoym|} YbgHa( UE>5=>?2
R~eafmhg Bzbh|u 4
U~rylag \ogo|cah ― ?5|c &?<|c Hazbfiby 9>?>
U`o|b \ogo|cah & 3|c&?>|c O~ymk 9>??
Ucoy`o|og ― 9<|c &9:|c Drhb 9>??
@bb~ oh b}b ar| jay fayb lb|omku ahw w w( u u o e h ( a yg
ohlw w w(| o g u c o y ` u ( e a f(
Uea||muc Ubo Ohgkmhg
Eahubyzo|mah Hb|way` #UUOEH-
Ary Fmuumah
mu |a way` |cyargc olzaeoe}+ blreo|mah+ ybuboyec ohl
oe|mah jay |cb ybgbhbyo|mah aj hboy ucayb jmuc u|ae`u
ohl foymhb bhzmyahfbh|u(
\a oecmbzb |co|+ wb oyb way`mhg ah o zoymb|} aj
oe|mzm|mbu o| o zoymb|} aj lmjjbybh| kbzbku+ uafb aj |cb
`b} ahbu oyb 4
Uea||muc Ucoy` \oggmhg ^yagyoffb #UU\^- ― |a
go|cby lo|o ah Uea||muc u~bembu aj ucoy`u+ u`o|bu
ohl yo}u(
Uea||muc Mhlru|y} Uembheb ^oy|hbyucm~ #UMU^-
oe|mhg ou |cb mhlru|y} kbol ybuboyecmhg |cb
lbzbka~fbh| ohl bzokro|mah aj fb|calu jay
uryzb}mhg jmuc ~a~rko|mahu mh hboyucayb wo|byu(
Eah|ymir|mhg |a gazbyhfbh| |ou` jayebu wcaub
jaeru mu |cb okmghfbh| aj ~ymaym|mbu ohl oe|mzm|mbu
jay mh|bgyo|bl foymhb ohl eaou|ok u|bwoylucm~
ohl ~yazmlmhg mh~r| |a |cb lbzbka~fbh| aj o
u|yo|bg} jay ubo ohgkmhg(
Wb oyb okua zby} oe|mzb mh cbk~mhg ecmklybh gb| |a
`haw fayb oiar| |cb zoymaru u~bembu aj jmuc ohl
ho|ryok bhzmyahfbh|u mh |cbmy kaeok wo|byu(
Fayb mhjayfo|mah ah |cbub ohl a|cby ~yadbe|u fo} ib
jarhl o|w w w( u u o e h ( a yg ! ~ y a d b e | u(
Ary o~~yaoec
O| UUOEH wb ybokmtb |cmu eohha| ib oecmbzbl uakbk}
|cyargc ary awh bhbygmbu(
\a |co| bhl wb way` mh ~oy|hbyucm~ wm|c o zoymb|} aj
a|cby ialmbu ohl aygohmuo|mahu |a jmhl gaal+ ~yoe|meok
uakr|mahu |a foh} muurbu ouuaemo|bl wm|c ybgbhbyo|mhg
jmuc u|ae`u ohl |cbmy ho|ryok bhzmyahfbh|u(
Lybofu|ayb Owoyl
\cb coyl way` aj okk
|caub mhzakzbl mh
UUOEH wou
ybeaghmubl boykmby |cmu
}boy wcbh wb wbyb
owoylbl |cb
Lybofu|ayb Oe|mzb
Eahubyzo|mah
Owoyl(
\cb Owoyl mu gmzbh |a
aygohmuo|mahu wca
rhlby|o`b eahubyzo|mah way` wm|c mfogmho|mah ohl
aygohmuo|mah ohl wcaub way` ibhbjm|u jmuc
eahubyzo|mah ohl okua fo`bu o uriu|oh|mok
eah|ymir|mah |a mhjayfmhg ~rikme ~akme} lbzbka~fbh|(
Mh fo`mhg |cb Owoyl+ Lybofu|ayb”u Lozml Cab} uoml4
‛Ou oh mhlb~bhlbh| Ecoym|}+ |cb Uea||muc Ubo
Ohgkmhg Eahubyzo|mah Hb|way` cou rhlby|o`bh
ar|u|ohlmhg way` mh eybo|mhg jaeru ah eahubyzo|mah
muurbu ohl |cb foymhb bhzmyahfbh|+ bu~bemokk} |caub
ojjbe|mhg ubo ohgkbyu(
‛M|u blreo|mah+ bhzmyahfbh|ok owoybhbuu+ ybuboyec
ohl bzbh|u ~yagyoffb mu oh bsbf~koy} bsof~kb aj
|cb ~awby aj coyhbuumhg zakrh|oy} bhlbozary mh
eahubyzo|mah(
‛UUOEH cou way`bl coyl mh irmklmhg eakkoiayo|mzb
~oy|hbyucm~u+ ohl uargc| ~yoe|meok uakr|mahu |a
~yaikbfu eybo|bl i} mhbjjmembh| ohl mhbjjbe|mzb
jmucbymbu fohogbfbh| ohl ~yoe|mebu wcmec cozb kbj|
foh} u~bembu zaml mh ubzbyok oybou ohl cozb
lbu|ya}bl foh} coim|o|u(
‛\cmu mhekrlbu |cbmy 'Gmzb Jmuc O Ecoheb' #GJOE-
owoybhbuu eof~omgh+ ohl |cb zby} mf~ybuumzb
Uea||muc Ucoy` \oggmhg ^yagyoffb wcmec |cb} cozb
~a~rkoymubl |cyargc \ogo|cahu(‖
Ah ybebmzmhg |cb Owoyl+ ary Ubeyb|oy} Lbhmu @bkk}
|coh`bl Lozml jay |cb Owoyl ah ibcokj aj okk |caub
Fbfibyu aj UUOEH wca cozb eah|ymir|bl ua frec
mh ua foh} lmjjbybh| wo}u(
Damh UU\^ ah Joebiaa` ohl `bb~ r~
wm|c wco|”u co~~bhmhg
c||~4!!www(|ogucoy`u(eaf!joebiaa`
\cb Uea||muc Ubo Ohgkmhg Eahubyzo|mah Hb|way` & www(uuoeh(ayg ― eah|oe|Nuuoeh(ayg
O ybgmu|bybl Uea||muc ecoym|} YbgHa( UE>5=>?2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->