Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

Pentru siguranþa Dvs
Informaþii generale
sPrezentare generalã a funcþiilor
Cod de siguranþã
Coduri PIN
Coduri PUK
Parola de restricþionare
Cod portofel
sServiciul pentru setãri de configurare
sPreluarea fiºierelor ºi a aplicaþiilor
sAsistenþã Nokia ºi informaþii de contact
1.Pregãtirea pentru utilizare
sInstalarea cartelei SIM ºi a acumulatorului
sÎncãrcarea acumulatorului
sPornirea ºi oprirea telefonului
sAntena
sCureluºa de mânã
sSchimbarea capacelor
sSchimbarea pãrþilor laterale de prindere
sCrearea capacelor pentru imagini decupate
sSchimbarea capacului pentru imagini decupate
2.Telefonul dumneavoastrã
sTaste ºi componente
sModul de aºteptare
Lista de comenzi rapide personale
Comenzi rapide în modul aºteptare
Economisirea energiei
Indicatori
sBlocarea tastaturii (protecþia tastaturii)
3.Funcþii de apel
sEfectuarea unui apel
Apelare rapidã
sRãspunsul la un apel sau respingerea unui apel
Apel în aºteptare
sOpþiuni în timpul unei convorbiri
4.Scrierea textului
sSetãri
sIntroducerea textului utilizând funcþia de predicþie
Scrierea cuvintelor compuse
sIntroducerea textului prin metoda tradiþionalã
5.Parcurgerea meniurilor
6.Mesaje
sMesaje text (SMS)
Scrierea ºi expedierea unui mesaj SMS
Opþiuni pentru expedierea unui mesaj
Citirea unui mesaj SMS ºi trimiterea unui rãspuns
ªabloane
Dosarul Articole memorate ºi Dosarele mele
sMesaje multimedia (MMS)
Scrierea ºi expedierea unui mesaj multimedia
Citirea unui mesaj multimedia ºi trimiterea unui rãspuns
Dosarele cu mesaje
sMemorie plinã
sMesaje instantanee
Scrierea unui mesaj
Primirea unui mesaj
sMesaje instantanee (IM)
Accesarea meniului
Conectarea la serviciul de mesaje instantanee
Iniþierea unei sesiuni de mesaje instantanee
Acceptarea sau respingerea unei invitaþii
Citirea unui mesaj
Participarea la o conversaþie
Editarea stãrii de disponibilitate
Contacte pentru mesaje instantanee
Blocarea ºi deblocarea mesajelor
Grupuri
Grupuri publice
Grupuri private
sAplicaþia e-mail
Scrierea ºi expedierea unui mesaj e-mail
Preluarea mesajelor e-mail
Citirea unui mesaj e-mail ºi trimiterea unui rãspuns
Dosarul Curier intrãri ºi alte dosare
ªtergerea mesajelor e-mail
sMesaje vocale
sMesaje informative
sComenzi pentru servicii
sªtergerea mesajelor
sSetãri mesaje
Mesaje text ºi e-mail prin SMS
Multimedia
E-mail
Mãrimea fontului
sContor mesaje
7.Registru apel
sListele cu ultimele apeluri
sContoare ºi cronometre
sInformaþii de poziþionare
8.Contacte
sCãutarea unui contact
sMemorarea numelor ºi a numerelor de telefon
sMemoraþi numere, articole sau o imagine
sCopierea contactelor
sEditarea detaliilor contactelor
sªtergerea contactelor sau a detaliilor contactelor
sCãrþi de vizitã
sPrezenþa mea
sNume înscrise
Adãugarea contactelor în lista de nume înscrise
Vizualizarea numelor înscrise
Retragerea unui contact
sApelare rapidã
sApelarea vocalã
Adãugarea ºi organizarea indicativelor vocale
Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal
sNumere de servicii
sNumerele mele
sGrupuri de apelanþi
9. Setãri
sProfiluri
sTeme
sSunete
sSetãri iluminare
sComenzi rapide personale
sAfiºajul
sOra ºi data
sApel
sTelefonul
sConectivitate
Transmisii de date sub formã de pachete (EGPRS)
Setãri modem
sAccesorii
sConfigurare
sSiguranþã
sRevenirea la setãrile din fabricã
10.Meniul operatorului
11.Galerie
12.Medii
sCamera foto-video
Fotografierea
Înregistrarea unui video clip
sFuncþia de înregistrare
Înregistrarea sunetelor
Opþiuni dupã înregistrare
13.Organizator
sCeas cu alarmã
Oprirea alarmei
sAgendã
Adãugarea unei note de agendã
Alarma pentru o notã
sLista cu probleme de rezolvat
sNote
sSincronizarea
Sincronizarea cu un server
Setãrile necesare pentru sincronizarea cu un server
Sincronizarea cu un calculator
Setãrile de sincronizare cu un calculator
14.Aplicaþii
sJocuri ºi aplicaþii
Preluarea jocurilor ºi a aplicaþiilor
Setãri jocuri
Starea memoriei
sCalculator
sTemporizator
sCronometru
Setãri portofel
Efectuarea de achiziþii prin aplicaþia portofel
15.Internet
sSetarea serviciului de navigare
sConectarea la un serviciu
sParcurgerea paginilor
Navigarea cu ajutorul tastelor telefonului
Opþiuni în timpul navigãrii
Apelare directã
sSetãri de aspect
sFiºiere auxiliare
sScripturi prin conexiune sigurã
sMarcaje
Primirea unui marcaj
sPreluarea fiºierelor
sStocare servicii
Setãri stocare servicii
sMemoria de arhivã
sSiguranþa browserului
Modul de siguranþã
Certificate
Semnãtura digitalã
16.Servicii SIM
17.Conectarea la calculator
sPC Suite
sTransmisii de date sub formã de pachete, HSCSD ºi CSD
sAplicaþii pentru comunicaþii de date
18.Informaþii despre acumulator
sÎncãrcarea ºi descãrcarea
sInstrucþiuni pentru verificarea autenticitãþii acumulatorilor Nokia
ÎNGRIJIRE ªI ÎNTREÞINERE
Informaþii de siguranþã suplimentare
sEchipamente medicale
s Zone cu pericol de explozie
sApeluri telefonice în caz de urgenþã
Index
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nokia 3220 User Guide Ro

Nokia 3220 User Guide Ro

Ratings: (0)|Views: 62 |Likes:
Published by delta_hd
manual utilizare nokia 3220 limba romana
manual utilizare nokia 3220 limba romana

More info:

Published by: delta_hd on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 106 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 110 to 125 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 129 to 134 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 138 to 144 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->