Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
57Activity

Table Of Contents

LỜI NÓI ĐẦU
TÓM TẮT ĐỒ ÁN
SUMMARY OF THE PROJECT
DANH SÁCH BẢNG BIỂU
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương I: TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁI DỮ LIỆU
1.1. Đặt vấn đề
1.2. Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức
1.3. Quá trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu
Hình 1.1. Quá trình phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu
1.3.1. Xác định bài toán
1.3.2. Thu thập và tiền xử lý
Hình 1.2. Quá trình phát hiện tri thức
1.3.2.1. Gom dữ liệu
1.3.2.2. Chọn lọc dữ liệu
1.3.2.3. Làm sạch
1.3.2.4. Làm giàu dữ liệu
1.3.2.5. Mã hoá dữ liệu
1.3.2.6. Đánh giá và trình diễn
1.3.3. Khai phá dữ liệu
1.3.4. Phát biểu và đánh giá kết quả
1.3.5. Sử dụng tri thức đã phát hiện
1.4. Khai phá dữ liệu có những lợi ích gì
Hình 1.3: Mô hình lợi ích của khai phá dữ liệu
1.5. Các kỹ thuật khai phá dữ liệu
1.5.1. Kỹ thuật khai phá dữ liệu mô tả
1.5.2. Kỹ thuật khai phá dữ liệu dự đoán
1.6. Nhiêm vụ chính của khai phá dữ liệu
1.6.1. Phân lớp (Classification)
1.6.2. Hồi quy (Regression)
1.6.3. Gom nhóm (Clustering)
1.6.4. Tổng hợp (Summarization)
1.6.5. Mô hình ràng buộc (Dependency modeling)
1.6.6. Dò tìm biến đổi và độ lệch (Change and Deviation Dectection)
1.7. Các phương pháp khai phá dữ liệu
1.7.1. Các thành phần của giải thuật khai phá dữ liệu
1.7.2. Một số phương pháp khai thác dữ liệu phổ biến
1.7.2.1. Phương pháp quy nạp (Induction)
1.7.2.3. Phát hiện các luật kết hợp
1.7.2.4. Mạng Neuron
Hình 1.4.Thể hiện sơ đồ khai phá dữ liệu bằng mạng Neunon
1.7.2.5. Giải thuật di truyền
1.8. Ứng dụng của khai phá dữ liệu
1.9. Một số thách thức đặt ra cho việc khai phá dữ liệu
Chương II: TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP
2.1. Mở đầu
2.2.1. Định nghĩa 2. 2.1: Ngữ cảnh khai phá dữ liệu
2.2.2. Định nghĩa 2. 2. 2: Các kết nối Galois
2.2.3. Định nghĩa 2.2.3: Độ hỗ trợ (Support)
2.2.4. Định nghĩa 2 2.4: Độ tin cậy ( Confidence)
2.2.4.1. Tính chất 2. 2.4.1: Hỗ trợ của tập con
2.2.4.2. Tính chất 2.2.4.2
2.2.4.3. Tính chất 2.2.4.3
2.2.4.4. Tính chất 2. 2.4.4
2.2.5. Định nghĩa 2.2.5: Tập mặt hàng phổ biến
2.2.6. Định nghĩa 2.2.6: Luật kết hợp
2.2.6.1. Tính chất 2.2.6.1: Luật kết hợp không có hợp thành
2.2.6.2. Tính chất 2.2.6.2: Luật kết hợp không có tính tách
Hình 2.5. Minh họa luật kết hợp không có tính tách
2.2.6.3. Tính chất 2.2.6.3: Luật kết hợp không có tính bắc cầu
2.2.6.4. Tính chất 2.2.6.4
2.3. Tìm tập phổ biến
2.3.1. Một số khái niệm
2.3.2. Thuật toán Apriori
2.3.2.1. Mô tả thuật toán
2.3.2.2. Ví dụ minh hoạ cho thuật toán Apriori
Bảng 2.1. CSDL sử dụng minh hoạ thuật toán Apriori
2.3.2.4. Tạo tập ứng viên (k+1)- hạng mục
Tạo tập ứng viên (k+1)- hạng mục (tt)
2.4. Tìm luật kết hợp
2.4.1. Phát biểu bài toán khai phá luật kết hợp
2.4.2. Phát triển giải pháp hiệu quả trong khai thác luật kết hợp
2.5. Quy trình khai thác luật kết hợp
2.6. Một số thuật toán khác
2.6.1. Thuật toán khai phá song song cho luật kết hợp mờ
2.6.2. Thuật toán FP-Growth
2.6.2.1 Bản chất
2.6.2.2. Qui trình
Bảng 2.6. Cây FP
Bảng 2.7. Cây FP
Bảng 2.8. Cây FP
Bảng 2.9. Cây FP
Bảng 2.10. Cây FP
Bảng 2.11. Cây FP
Bảng 2.12. Cây FP
Bảng 2.13. Cây FP
Bảng 2.14.Cơ sở dữ liệu
2.6.2.3. Thuật toán FP_Growth
Chương III: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM THUẬT TOÁN TÌM TẬP PHỔ BIẾN VÀ LUẬT KẾT HỢP
3.1. Phát biểu bài toán
3.2. Lựa chọn thuật toán để cài đặt phần mềm
3.3. Yêu cầu khi cài đặt thuật toán
3.4. Cơ sở dữ liệu
3.4.1. Giao diện chính của cơ sở dữ liệu
Hình 3.1. Giao diện chính của cơ sở dữ liệu
3.4.2. Bảng danh mục các Nhà cung cấp hàng hóa
Hình 3.2. Danh mục nhà cung cấp
3.4.3. Bảng danh mục các Hàng Hoá
Hình 3.3. Danh mục hàng hóa
3.4.4. Bảng danh mục các Khách Hàng
Hinh 3.4.Danh mục khách hàng
3.4.5. Bảng danh mục các Hoá Đơn
Hình 3.5. Danh mục hóa đơn
3.4.6. Bảng danh mục chi tiết Hoá Đơn
Hình 3.6. Danh mục chi tiết hóa đơn
3.4.7. Ghi XML
Hình 3.7. Ghi XML
3.5. Giao diện chính chương trình
Hình 3.8. Giao diện chính của chương trình
3.6. Kết nối dữ liệu
Hình 3.9. Kết nối dữ liệu
3.7. Thêm dư liệu Xml
Hình 3.10. Thêm dư liệu XML
3.8. Kết quả phân tích
Hình 3.11. Kết quả phân tích
3.9. Kết quả lọc MinSup = 10
Hình 3.12. Kết quả lọc độ phổ biến tối thiểu
3.10. Kết quả lọc MinCon = 40%
Hình 3.13. Kết quả lọc độ tin cậy
KẾT LUẬN CHUNG
HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bao Cao Tot Nghiep KPDL

Bao Cao Tot Nghiep KPDL

Ratings: (0)|Views: 3,880|Likes:
Published by ngaovl

More info:

Published by: ngaovl on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 6 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 67 are not shown in this preview.

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
khan_toria liked this
Châu Ngân Võ liked this
Châu Ngân Võ liked this
Ten Tui La Tui liked this
Nguyễn Ánh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->