Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelii Apocrife - Epistola Lui Barnaba

Evanghelii Apocrife - Epistola Lui Barnaba

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,528 |Likes:
Published by Billy Dean
"Le cer acelora care sunt cu vază între voi, dacă vreţi să primiţi un sfat prietenesc din partea mea, păstraţi-i lângă voi pe cei faţă de care puteţi face ce este cinstit. Nu pregetaţi să faceţi astfel. "
"Le cer acelora care sunt cu vază între voi, dacă vreţi să primiţi un sfat prietenesc din partea mea, păstraţi-i lângă voi pe cei faţă de care puteţi face ce este cinstit. Nu pregetaţi să faceţi astfel. "

More info:

Published by: Billy Dean on Jul 11, 2008
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
Epistola lui Barnaba
 1
EPISTOLA LUI BARNABA
 
CAPITOLUL I
1. Salutări, fiii şi fiicele mele, în numele Domnului nostru
Iisus Hristos, care ne-a iubit înpace.
2. Mă bucur nespus şi peste măsură de duhul vostru fericit şi plin de slavă, căci poruncile luiDumnezeu sunt mari şi bogate în ce vă priveşte pe voi, care aţi primit harul sădit al darului spiritual.
 
3. De aceea, mă felicit pe mine însumi şi mai mult, nădăjduind să fiu mântuit, căci văd înadevăr Duhul turnat peste voi, de la bogatul Domn al dragostei. În aşa măsură am fost lovit de uimirede sosirea voastră mult dorită.
 
4. Aşadar, fiind convins de aceasta şi ştiind în sinea mea că, de când am vorbit printre voi,
Domnul m-
a ajutat în multe privinţe în calea neprihănirii, sunt întru totul împins să vă iubesc maimult chiar decât propriul suflet, căci o mare credinţă şi dragoste locuieşte în voi în nădejdea acesteivieţi.
 
5. Având în vedere şi faptul că, dacă iau aminte
 
să vă comunic o parte din ceea ce am primit,aceasta se va întoarce spre răsplătirea mea, pentru că am sprijinit asemenea duhuri ca ale voastre. De
aceea mi-
am dat osteneala să vă scriu în câteva cuvinte, pentru ca, împreună cu credinţa, şicunoştinţa să vă fie desăvârşită.
 
6. Căci există trei doctrine stabilite de Domnul: nădejdea vieţii, începutul şi sfârşitul.
 
7. Căci Stăpânul ne
-
a făcut cunoscute lucrurile trecute prin profeţi, precum şi cele care suntaproape şi ne
-
a dat primele roade ale cunoştinţe
i despre lucrurile care vor veni. De aceea, întrucâtvedem fiecare din aceste lucruri împlinindu-
se după cum a spus El, se cuvine să ne apropiem maideplin şi mai mândri de altarul Lui;
 
8. dar eu, nu ca un stăpân, ci ca unul dintre voi, vă voi arăta câteva lucruri prin care să vă puteţi bucura chiar acum.
 
CAPITOLUL II
 
Epistola lui Barnaba
 21.
De aceea, pentru că zilele sunt rele şi adversarul nostru are autoritatea, ar trebui să fim cu băgare de seamă la noi înşine şi să căutăm poruncile Domnului.
 
2. Căci sprijinitorii credinţei noastre sunt teama şi răbdarea, iar cei care luptă de parteanoastră sunt îndelunga răbdare şi înfrânarea.
 
3. Aşadar, acestea rămân pure în lucrurile privitoare la Domnul, iar înţelepciunea şiînţelegerea, ştiinţa şi cunoaşterea se bucură împreună cu
ele.
4. Căci Dumnezeu ne
-
a făcut de cunoscut prin toţi profeţii că nu doreşte nici sacrificii, niciarderi de tot, nici jertfe; căci El spune undeva:
 
5. "Care este scopul mulţimii jertfelor voastre?" spune Domnul. "Sunt sătul de arderile de tot
ale berbe
cilor; nu doresc grăsimea mieilor, nici sângele boilor şi ţapilor, nici să vă văd venindînaintea Mea. Căci cine a cerut aceste lucruri din mâinile voastre? Nu mai adăugaţi altele, ca să
-Mi
 batjocoriţi curţile. Dacă aduceţi făină bună, este zadarnic; tămâi
a este o urâciune înaintea Mea; nu
 pot să îndur lunile voastre noi şi
sabaturile
; sufletul meu urăşte posturile,sărbătorile şi ospeţele
 voastre."
6. Aşadar, El a făcut aceste lucruri fără valoare, pentru ca noua lege a Domnului nostru
IisusHristos
, liberă
 
de jugul obligaţiei, să aducă un dar care nu este făcut de mâinile noastre.
 
7. Din nou, El le spune: "Am cerut Eu părinţilor voştri, când au ieşit din ţara Egiptului, să Îmiaducă arderi de tot şi jertfe?
 8. Nu le-
am cerut Eu mai degrabă aceasta: Nici unul din voi să nu poarte în inimă răutateîmpotriva vecinului său şi să nu iubească jurământul strâmb?”
 
9. Noi ar trebui să pricepem, din moment ce nu suntem lipsiţi de înţelegerea sensului bunătăţii lui Dumnezeu, Tatăl nostru, pentru că El ne spune cum se cuvine să ne apropiem de El,întrucât doreşte să ne caute pe noi, care rătăcim ca nişte oi.
 
10. De aceea, El ne vorbeşte în felul acesta: „O inimă frântă este jertfa plăcută lui Dumnezeu;un miros de o dulce savoare pentru Dumnezeu este o inimă care Îl glorifică pe Cel ce a făcut
-
o”. Prinurmare, ar trebui, fraţilor, să ne cercetăm atent cu privire la mântuire, ca nu cumva cel rău să sestrecoare printre noi şi să ne îndepărteze de viaţă.
 
CAPITOLUL III
1. De aceea, cu privire la aceste lucruri, El le s
 pune din nou: „De ce postiţi înaintea Mea,spune Domnul, ca să se audă strigătul glasului vostru? Nu acesta este postul ales de Mine, ziceDomnul, ca un om să
-
şi chinuiască sufletul;
 
2. nici să vă curbaţi gâtul ca un inel, nici să şedeţi pe sac şi cenuşă
-
nici pe acesta să nu
-l
numiţi post plăcut Domnului”.
 
 
Epistola lui Barnaba
 3
3. Dar nouă, El ne spune: „Iată
postul ales de Mine
, spune Domnul, nu ca un om să
-
şichinuiască sufletul, ci să dezlege lanţurile nedreptăţii şi nodurile învoielilor violenţei; lasă liberi pecei răniţi şi desfă orice înţelegere nedreaptă; frânge pâinea cu cel flămând şi dacă zăreşti pe cinevagol, îmbrăcă
-l; adu-i
în locuinţa ta pe cei fără adăpost, nu dispreţui pe cel umil şi nu te îndepărta de
cei din casa ta;
4. atunci lumina ta va răsări devreme,
vindecarea ta va izvorî 
repede, neprihănirea va mergeînaintea ta şi gloria Domnului te va înconjura;
 
5. atunci vei striga şi Domnul te va asculta; pe când încă vei vorbi, El va spune: „Iată
-
Mă,sunt aici, dacă îndepărtezi de la tine întovărăşirile rele,
 
urzelile şi cârtirea, dacă vei da din toată inima pâinea ta celui flămând şi dacă vei avea milă de sufletul umil”.
 
6. Dumnezeu cel îndelung răbdător, întrucât văzuse dinainte că poporul pe care îl pregătise
pentru preaiubitul Lui va crede în simplitate, ne-
a arătat mai dinainte toate lucrurile acestea, ca noi sănu fim străini de legea lor.
 
CAPITOLUL IV
1. Se cuvine aşadar, ca noi, care cercetăm mult lucrurile apropiate, să căutăm acele lucruricare pot să ne mântuiască. Să ocolim deci pe de
-a-ntregul t
oate lucrările nedreptăţii şi să urâmgreşeala vremii de acum, ca să fim iubiţi în vremea care vine.
 
2. Să nu ne lăsăm sufletul liber să alerge cu oamenii păcătoşi şi răi, nici să nu lăsăm să
ajungem asemenea lor.3. Judecata
,care este încheiată, este aproape, cu privire la ceea ce este scris, după cum spuneEnoh. Căci scopul pentru care Domnul a scurtat vremurile şi zilele este ca preaiubiţii Lui să segrăbească şi să intre în moştenirea Lui.
 
4. Şi profetul vorbeşte în acest fel: „Zece împărăţii vor stăpâni pe pământ; şi se va ridica dupăele un rege neînsemnat, care va smeri trei regi sub stăpânirea unuia”.
 
5. Şi Daniel vorbeşte într 
-
un mod asemănător cu privire la el: „Şi am văzut a patra fiară, rea, puternică şi mai cumplită decât toate fiarele
 de p
e pământ; am văzut cum i
-
au crescut zece coarne şi
dintre ele un corn mic, într-
o parte, care a smerit sub el trei din coarnele cele mari”.
 
6. De aceea, voi trebuie să înţelegeţi. Şi, mai mult, vă cer aceasta ca unul dintre voi, care văiubeşte deosebit şi pe deplin, chiar mai presus de sufletul său, ca voi să fiţi cu luare aminte cu privirela voi şi să nu fiţi ca unii oameni, ca să adăugaţi păcatelor voastre, spunând că legământul lor este şi
al nostru. Într-
adevăr, este al nostru; dar ei l
-au pierdut pe
ntru totdeauna, după ce Moise îl primise
deja.
7. Căci Scriptura ne spune: „Iar Moise s
şi patruzeci de nopţi şi a primit legământul de la Domnul
-
table de piatră, scrise cu degetul mâinii

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nicu Ivan liked this
Nicu Ivan liked this
Nicu Ivan liked this
Nicu Ivan liked this
Nicu Ivan liked this
Nicu Ivan liked this
Nicu Ivan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->