Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Naturvidenskabelig rapport - Fælles

Naturvidenskabelig rapport - Fælles

Ratings: (0)|Views: 142 |Likes:

More info:

Published by: Søren Christoffersen on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

 
Olty~zediowblnicem ~lqq`~t  Deo`wly~i~oiw yd~uddicwi/^`wn`~m Mukolweyk * FJ# </XLwmi~# ^lwkyw `m Wö~io G/ + >1<1
Olty~zediowblnicem ~lqq`~t# juwebdic/+ Deo`wly~i~oiw yd~uddicwi/
Wb~izit lj8 Lwmi~# ^lwkyw `m Wö~io G/^`wn`~m Mukolweyk * FJ# </X>1<1
 
Olty~zediowblnicem ~lqq`~t  Deo`wly~i~oiw yd~uddicwi/^`wn`~m Mukolweyk * FJ# </XLwmi~# ^lwkyw `m Wö~io G/ + >1<1
Eodcidoeom8 &Lqqitet zêbbi~%
 
Dit fl~ j`~ klomi# e clom ted zê~it it kuwti~eyk fz`~dlo deo`wly~i~oi yddödi# `m klo fl~ e clomted fljt t` j`~wbiccemi ti`~ei~# `k fz`~dlo di yddödi# o`mci kioi~ di dödi zid io clom ~êbbi lj memlotewbi zycbloydn~yd# lod~i kioi~ dit wbiti zid it wt`~t kiti`~oidwclm/D`m klomci~ zycbloti`~eio o`mit j`~ lt byooi qlwwi# j/ ibw/ cemmi~ di~ io wt`~ kêomdi E~edeykj`~dict `zi~ fici bc`diow `zi~jcldi/ Kio zycbloydn~udiodi wbiti byo e it wt`~t `k~édi e Eodeio#w`k wt~êbbi~ wem `zi~ ki~i iod <111bk¾# d`m i~ ditti clomt j~l qé wtö~~icwi kid fici bc`dio `m i~ it lj di wtö~wti fycci~ e zycbloti`~eio/Kiti`~ti`~eio i~ d`m clomt ki~i wlodwuocem iod zycbloti`~eio/ J`~ fzew io kiti`~ lj io wtö~~icwi qé<1 bk e delkiti~# ~lkti h`~dio zecci di~ cêmmi wem it tubt clm wtöz e cyjtio# `m w`cio zecci flzi wzê~tzid lt wbeooi emiooik/ Ditti zecci ~iwycti~i e lt klomi qcloti~ `m du~ dödi# dit zecci `mwé j`~bcl~iE~edeyk+clmit qé fici bc`diow `zi~jcldi/
J`~wömwniwb~ezicwi8
 
J`~wömit mé~ yd qé lt clzi io m~lj dit blo n~ymiw tec lt jeodi io j`~kic# w`k blo n~ymiw tec lt ni~imoib~lti~delkiti~ `m ioi~meh`yci/E j`~wömit fl~ ze tlmit o`mci bymci~ lj j`~wbiccem zêmt/ Bymci~oi fl~ ze wé cldt jlcdi oid e io nlbbi kid wlod#j~l jci~i j`~wbiccemi ljkécti föhdi~/ Bymci~oi clzidi wé o`mci wké b~lti~i# w`k ze `kfummicemt ljkécti `mwb~iz eod qé g`kqyti~io ze flzdi zid wedio lj/ Ze ljkécti > j`~wbiccemi delkit~i/ D> `m D7 clzidi ze# kioebbi D< qé nlmm~yod lj di wké b~lti~i# w`k bymci~oi clzidi# di~ q~lbtewb tlct mh`~di dit ykycemt lt clzi iom`d kéceom/ D> i~ ljwtlodio kiccik di > b~lti~t`qqi# `m D7 i~ ljwtlodio j~l b~lti~itw > udi~wti qyobti~/Nlmijti~ wbycci ze ni~imoi dio q`tioteicci ioi~me&e h`yci%# w`k bymci~oi ljmlz zid wlkkio wtödit kiccikbymcio `m wlodit/ Dio q`tioteicci ioi~me ni~imoidi ze zid lt n~ymi j`~kcio8 Klwwi&bm% (Tuomdib~ljt&Oi}t`ow% ( Föhdi&k%/ Dit fici wb~iz ze wé eod e Ivgic `m clzidi io qyobtm~lj fz`~ u ;delkiti~io qé b~lti~oi `m v ; dio q`tioteicci ioi~me ljmezit zid wlkkiowtödit/
 
 
Olty~zediowblnicem ~lqq`~t  Deo`wly~i~oiw yd~uddicwi/^`wn`~m Mukolweyk * FJ# </XLwmi~# ^lwkyw `m Wö~io G/ + >1<1
J`~kéc8
J`~kécit kid ~lqq`~tio# i~ lt nicuwi o`mci lj di j`~wbiccemi ti`~ei~ `kb~eom deo`wly~i~oiw yddö åo#e miooik ~iwyctlti~ j~l j`~wöm `m m~lji~# w`k ze fl~ jéit yd j~l j`~wömw~iwyctlti~oi/ ^lqq`~tioj`~têcci~ o`mit `k wlodwuocemfidio lj zycblo `m kiti`~et+ti`~eio `m tedio j`~ deo`wly~i~oiw yddöåo/
K
lti~eiccewti8
B
ymci~/Nlbbi kid wlod/KécnéodCeoilc/G`kqyti~ tec eodtlwtoeom lj dltl/
M~lj8
u ; =/746v
1/>57
u ; 5/675v
1/>>:
1>4:
6<1<>
<4<:1<>749
d
>
/
d
7
ioi~me
bymci kid zêmt8 1#155<:bm
Wi~eiw<Wi~eiw>
Q`}i~ &Wi~eiw<%Q`}i~ &Wi~eiw>%

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->