Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Clwb Beicio - Canllaw cychwyn

Clwb Beicio - Canllaw cychwyn

Ratings: (0)|Views: 443|Likes:
Published by ClivePIA
Clwb Beicio - Canllaw cychwyn - Cymraeg
Clwb Beicio - Canllaw cychwyn - Cymraeg

More info:

Published by: ClivePIA on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2010

pdf

text

original

 
 A  r  g y f e r  C y m r u
Canllaw cychwyn
 
 Aylesbury Leighton Linslade
 Ardaloedd arloesi Clwb Beicio
Mae Clwb Beicio yn gweithreduLedled y DU, gyda ffocwsarbennig ar yr ardaloedd aamlygwyd. Mae manylion ar wefan Clwb Beicio ynbikeclub.org.uk.
CaerefrogDarlingtonSouthportCaer Caerhirfryn aMorecambeBlackpool WokingBrighton a HoveDerby Caerlyˆr SheffieldCaer ColunSouthendCaergrawntCaerdyddBrysteCaerwysgBelfastNewcastleGatesheadLlundainCaeredinGlasgow 
2
 Canllaw cychwyn Clwb Beicio
 
Mae Clwb Beicio yn rhaglen ysbrydoledig sy’n anelu atadeiladu beicio i mewn i fywyd plant, pobl ifanc a’uteuluoedd. Canolwyd y rhaglen ar bobl ifanc, gan seiliopopeth a wna ar eu hanghenion a diddordebau. GallGlybiau Beicio roddi i bobl ifanc ryddid, annibyniaeth,ffordd o deithio o A i B, gwell iechyd a lles, antur allawer o hwyl. Dyluniwyd y rhaglen i fod yn ddiogel achynaliadwy. Gall fod yn ffordd o weithio’n agos gydaphobl ifanc ac agor cyfleoedd newydd. Anela Clwb Beicio at gynnwys ac ymglymu ystod eang obobl, gan gyrraedd allan at deuluoedd a holl aelodau’rgymuned. Bydd Clybiau Beicio yn helpu rhieni i deimlo’nfwy hyderus yngly ˆn â gadael i’w plant ddefnyddio eubeiciau ar gyfer mynd i’r ysgol, ac ar gyfer gwasanaethaucymunedol a gweithgareddau hamdden.Gall unrhyw un gymryd rhan. Gallwch gychwyn clwb –does dim rhaid ichi fod yn rhedeg clwb beicio eisoes,na bod yn rhan o unrhyw fath o grwˆp.Mae gweithio mewn partneriaeth yn ganolog i lwyddiantClwb Beicio. Bwriadwn ychwanegu at, a gweithio gyda’rmentrau beicio ardderchog sydd eisoes yn bodoli,fel Bikeability, Bike It, Cycle Champions, Go-Ride aphrosiectau eraill gyda’r nod o gynyddu beicio ymhlithpobl ifanc a’u teuluoedd.Rheolir y rhaglen Clwb Beicio gan gonsortiwm. Mae’ncynnwys Ymddiriedolaeth Elusennol y CTC, ContinYouac UK Youth yn Lloegr, gyda ContinYou Cymru a YouthCymru fel partneriaid yng Nghymru. Mae’r mudiadauhyn yn gwybod sut i gyrraedd plant a phobl ifanc, suti ffeindio allan beth maent ei eisiau, a sut i ddarparugweithgareddau sydd yn gynhwysol,deniadol a hwyl.
 What’s in this guide
Beth yw Clwb Beicio? 3 Yngly ˆn â’r partneriaid consortiwm 4Pwy sy’n ariannu Clwb Beicio? 5Lle mae Clybiau Beicio yn cael eusefydlu? 5 Amcanion Clwb Beicio 6Pam annog pobl ifanc i feicio? 7Sefydlu Clwb Beicio 8Esiamplau o weithgareddau 11Clwb Beicio fel rhan o Ysgolion Bro 12Clwb Beicio mewn lleoliadau gwaithieuenctid 13Ennill pobl drosodd 14Camau nesaf 17Cymryd rhan 17 Adnoddau 18
Beth yw Clwb Beicio?
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->