Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TBMM MADENCILIK KOMISYONU RAPORU

TBMM MADENCILIK KOMISYONU RAPORU

Ratings: (0)|Views: 1,113 |Likes:
Published by maden mühendisleri

More info:

Published by: maden mühendisleri on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2011

pdf

text

original

 
   w   w   w .  m  a  d  e  n  m  u   h  e  n  d   i  s   l  e  r   i .  o  r  g 
Dönem: 23 Yasama Y
ı
l
ı
: 4(S. Say
ı
s
ı
: 544)
 
TÜRK 
İ
YE BÜYÜK M
İ
LLET MECL
İ
S
İ
 
Madencilik Sektöründeki Sorunlar 
ı
n Ara
ş
t
ı
ı
larak Al
ı
nmas
ı
Gereken Önlemlerin BelirlenmesiAmac
ı
yla Kurulan
MECL
İ
S ARA
Ş
TIRMASI KOM
İ
SYONURAPORU
May
ı
s 2010
 
   w   w   w .  m  a  d  e  n  m  u   h  e  n  d   i  s   l  e  r   i .  o  r  g 
Dönem: 23 Yasama Y
ı
l
ı
: 4TBMM (S. Say
ı
s
ı
: 544)
Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 26 Milletvekilinin (10/67);Mu
ğ
la Milletvekili Metin Ergun ve 29 Milletvekilinin (10/75);
İ
stanbul Milletvekili Mehmet Ufuk Uras ve 19 Milletvekilinin(10/82); Bal
ı
kesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 34 Milletve-kilinin (10/122); Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve 22 Milletve-kilinin (10/141); Trabzon Milletvekili Kemalettin Gökta
ş
ve 24Milletvekilinin (10/180); Burdur Milletvekili Ramazan KerimÖzkan ve 28 Milletvekilinin (10/193); Denizli Milletvekili Ali R 
ı
zaErtemür ve 38 Milletvekilinin (10/208); Mu
ğ
la Milletvekili FevziTopuz ve 28 Milletvekilinin (10/216); Bal
ı
kesir Milletvekili ErgünAydo
ğ
an ve 20 Milletvekilinin (10/229); Mersin MilletvekiliAli R 
ı
za Öztürk ve 37 Milletvekilinin (10/304); Mersin MilletvekiliAli R 
ı
za Öztürk ve 24 Milletvekilinin (10/309); MardinMilletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin (10/320); KütahyaMilletvekili Alim I
ş
ı
k ve 23 Milletvekilinin (10/324); Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve 20 Milletvekilinin (10/336);Kahramanmara
ş
 
Milletvekili Veysi Kaynak ve 20 Milletvekilinin(10/337); Eski
ş
ehir
Milletvekili Fehmi Murat Sönmez ve23 Milletvekilinin (10/342); Siirt Milletvekili Afif Demirk 
ı
ran ve21 Milletvekilinin (10/374); Manisa Milletvekili
Ş
ahin Mengü ve22 Milletvekilinin (10/377); Mersin Milletvekili Mehmet
Ş
and
ı
r ve21 Milletvekilinin (10/388); Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve20 Milletvekilinin (10/404); Madencilik Sektöründeki Sorunlar
ı
nAra
ş
t
ı
r
ı
larak Al
ı
nmas
ı
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amac
ı
ylaAnayasa’n
ı
n 98’inci
İ
çtüzük’ün 104 ve 105 inci MaddeleriUyar
ı
nca Bir Meclis Ara
ş
t
ı
rmas
ı
ı
lmas
ı
na
İ
li
ş
kin Önergelerive (10/67, 75, 82, 122, 141,
180, 193, 208, 216, 229, 304, 309, 320,324, 336, 337, 342, 374, 377,
388, 404) Esas Numaral
ı
MeclisAra
ş
t
ı
rmas
ı
Komisyonu Raporu
 
 
   w   w   w .  m  a  d  e  n  m  u   h  e  n  d   i  s   l  e  r   i .  o  r  g 
MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASIGEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULANMECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU(10/67,75,82,122,141,180,193,208,216,229,304,309,320,324,336,337,342,374,377,388,404)
Sayı: A.01.1.GEÇ.10/67-23613/05/2010Konu: Komisyon RaporuTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAMadencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin BelirlenmesiAmacıyla Kurulan (10/67,75,82,122,141,180,193,208,216,229,304,309,320,324,336,337,342,374,377,388,404) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 13.01.2010 tarihinde çalışmalarına başlamış ve dört aylık çalışma süresi içinde yaptığı çalışmalar sonucunda düzenlediği rapor, ekleriile birlikte ilişikte sunulmuştur.Gereğini arz ederim.Saygılarımla.
 Mehmet Altan Karapaşaoğlu
Bursa MilletvekiliKomisyon Başkanı

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
İzzet Berktas liked this
dilekyilmaztr liked this
ahmetcilgin liked this
Barış Koru liked this

You're Reading a Free Preview

Download