Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fm 07

Fm 07

Ratings:
(0)
|Views: 268|Likes:
Published by nexuscribd

More info:

Published by: nexuscribd on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

 
A céltudatos testformálók lapja 
2005/1(7. szám) 
www.FitMuscle.hu 
Ingyenes! Ingyenes! Ingyenes! Ingyenes! 
FIT MUSCLE TV 
VIDEO CD-n 
Ingyen megkaphatod! 
Részletek a 4. oldalon 
 A szépségkirálynôje
HorváthÉva
Táplálkozz
úgy mint az ôseid!
KORMÁNY MISI
a magyar Tom Platz
Háromgyakorlat
FIT MUSCLE TV 
VIDEO CD-n 
Ingyen megkaphatod! 
Részletek a 4. oldalon 
HorváthÉva
 A szépségkirálynôje
Táplálkozz
úgy mint az ôseid!
Háromgyakorlat
a siker titka?KORMÁNY MISI
a magyar Tom Platz
 
VOKSÁNVIRÁG
fitnessmodell
750 g-3,090 Ft1400 g-5,190 Ft4000 g-13,390 Ft750 g-2,890 Ft1000 g-4,090 Ft3000 g-10,290 Ft6000 g-18,990 Ft
A nagy kiszerelésû termékek árban fantasztikus megtakarítást jelentenek!
3000 g-8,250 Ft6000 g-14,890 Ft
NAGY KISZERELÉS
2480 Ft/kg
NAGY KISZERELÉS
3165 Ft/kg
NAGY KISZERELÉS
3347 Ft/kg
FIT MUSCLE MAGAZIN
Felelôs kiadó:
Scitec GmbH, Albert-Sweitzer-Ring 5. 22145, Hamburg
Lapigazgató:
Bengyel Zsolt
Fôszerkesztô:
Radnai Tamás
Magazin koordinátor:
Deák Viktória
Fotó:
Alex Ardenti, Rick Schaff, Róza Gábor,Bengyel Zsolt, Mitsuru Okabe, Rob Simms, David Paul
Nyomda:
Komárnoi NyomdaA FIT MUSCLE MAGAZINjelen kiadása a Scitec GmbH tulajdonát képezi, minden jogfenntarva. A FIT MUSCLE MAGAZINbármely formában történô másolása, terjesztése,egészben, vagy részben a Scitec GmbH írásos engedélye nélkül szigorúan tilos!
Terjesztési és hirdetési információk a szerkesztôség címén.Terjesztés:
A Fit Muscle ingyenesen megtalálható a jobb edzôtermekben és szaküzletekben.A szerkesztôség címe: 1147 Budapest, Telepes u. 51. Telefon (36–1) 222-6023www.FitMuscle.hu E-mail: Info@FitMuscle.hu
61216202631333642
Horváth Éva
A szépség királynôje
Egyél sok szénhidrátot
és szálkásodj!
Új év, új cél
Gárgyán Rita nôi rovata
Táplálkozz úgymint az ôseid
Az étrend hatása a sav-bázisegyensúlyra
Kormány Misi
A magyar Tom Platz
Zsírégetés otthonKérdezz-felelek
A szakértô válaszol
Erôedzés kezdôknek
Csak három gyakorlata siker titka?
A delta különkiadása
Brutális vállizom edzés
Telefon:(06-1) 222-6023www.FitMuscle.hu
A Fit MuscleTV magazinkéthavonta meg-jelenô egy órásadásai video CD-n*jutnak el a nézôkhöz.
Az egyes számokhoz ingyenesen hozzájuthasza Fitness Pont üzletekben.
 A tartalomból:
q
Interjúk a testépítés sztárjaival és magyar amatôrökkel is
q
Nemzetközi profi versenyek és magyar események beszámolói
q
Intenzív edzésjelenetek
q
Szexi fotózások
* A video CD (VCD) formátum lejátszható az errealkalmas asztali DVD lejátszókon és CD olvasóval felszerelt számítógépeken.
 
nultam és megszerettem a súlyzós spor-tot. Hogy mennyire komolyan veszem,azt mi sem bizonyítja jobban, hogy55 kilóval végeztem guggolásokat.És komoly céljaim is vannak. Pél-dául minden vágyam, hogy sza-badon, a saját testsúlyommallegyek képes húzódzkodáso-kat végrehajtani. És mond-hatom, ettôl most már csak egy hajszál választel. A súlyzós sport nôtár-saim számára is nagyonhatásos módszer a testzsírtartalmának csök-kentésére, az izmokgyarapítására. Ezazért lényeges,mert nincs szük-ség értelmetlenülszélsôséges dié-tára ahhoz, hogyvalaki kivétele-sen jó formábakerüljön. Az énesetemben pél-dául ez azt jelen-ti, hogy a 60 ki-logrammos tes-temhez képestmost 56 kilós test-súllyal úgy nézek ki,mintha nem négyet,hanem tizet adtamvolna le. Hetentenégyszer járokedzôterem-be. Leginkább atest alsó részeinekedzésére összponto-sítok, különösen a fa-rizmokra, valamint a hasiz-mokra koncentrálok. A felsôtestemet meglehetôsen ritkánedzem, mivel úgy tapasztaltam,hogy nagyon könnyen reagál a
 A Fit Muscle Magazin egyik profilja az esztétikuskülsô bemutatása és ennek létrehozásához szüksé-ges ismeretek terjesztése. Neked, mint a Ms. WorldHungary ’98 verseny gyôztesének, fotómodellnek mit  jelent a szépség? A test szépségét?
Igen, elsôsorban a külsô megjelenés az, ami legin-kább számít a szépség elbírálásában. Ugyanakkor természetesen a szépség teljesen relatív dolog. A ta-pasztalataim egyébként azt mutatják, hogy az énszakmámban akkor tud érvényesülni valaki igazán,ha egyfajta testi-lelki szépség sugárzik belôle. Valamimagával ragadó harmónia. A lelki szépség hiányaegyértelmûen megmutatkozik egy versenyen, a „be-szélgetôs” fordulóban.
Te elégedett vagy a testeddel?
Nem. Soha nem vagyok elégedett. Ha az lennék,akkor nem járnék edzôterembe. Szerintem kevés azesély arra, hogy valaha egyszer tökéletesen elégedettleszek magammal. Például szerettem volna, demennyire szerettem volna kocka hasat. Be kell lát-nom sajnos, hogy sosem leszek képes en-nek az álmomnak a megvalósítására. Le-mondtam róla. Természetesen én is, mintminden nô kritikus szemmel javítgatom afenék izmaimat. Nekem mindig az úgyneve-zett szálkásabb, tónusosabb testû modellektetszettek. Naomi Campbell számomra azideális nôi test birtokosa.
 Az internetes honlapod (www.horvathe- va.com) flash animációjában a 6. fotó meg-pillantásakor megállt bennem az ütô…Ko-rábbi fényképeid ismerôjeként nagyonmeglepett az a majdnem dupla bicepszpóz, amit ott bemutatsz. És kellôképpenlátványos felkarizmokat láthatnak a ha-landók. Te tettél valamit a szépségért?
Mivel szüleim a sovány testalkatú em-berek közé tartoznak, ezért bátran mond-hatom, hogy elônyös genetikai tulajdonsá-gokkal rendelkezem. Valószínû, hogy so-sem fogok elhízni. Egyébként érdekes, deaz 1998-as Ms. World Hungary megnyeréseelôtt és után közvetlenül 60 kilogramm kö-rüli volt a súlyom. Manapság, általában atéli hónapokban 56, nyáron pedig 54 kilókörül vagyok. Akkor még másképp próbál-tam ideálissá tenni a külsômet. Ôrült módjá-ra diétáztam, ettem a káposztalevest, éhez-tem, gyakorlatilag semmi eredménnyel.Meggyôzôdésem különben, hogy a diétá-zás sokszor pszichikai okok miatt mondcsôdöt. A késôbbiekben ésszerûbb táplál-kozással és megfelelô edzéssel sokkalkönnyebben értem el eredményt. Gyer-mekkoromban természete-sen aktívan sportoltam,atletizáltam. Késôbbnagyon szerettemvolna aerobik ver-senyzô lenni, detérdsérülésem megaka-dályozott ebben. Szerencsé-re azonban azóta megismerked-tem a súlyzós edzéssel, és mivel itt egy meghatározott ke-rékvágásban kell a különbözô gyakorlatokat végrehajtani,és mód nyílik az egyes testrészek teljes elkülönítésére, eza módszer sokkal biztonságosabb és eredményesebb szá-momra.
Szavaidból kitûnik, hogy komolyan foglalkozol asporttal.
Igen, 1998-óta járok edzôterembe. Amikor elôször fel-kerestem a súlyzók birodalmát, még egyfajta kényszertjelentett az edzés. A formában tartás, testformáim javí-tásának kényszere volt ez csupán. Mára már azonbankifejezetten élvezem az edzéseket. Megismertem, megta-
 A szépség királynôje
BESZÉLGETÉS HORVÁTH ÉVÁVAL
Emberi ésszel felfoghatatlan, hogy mi mindent ké-pesek megtenni az emberek a szépségért. Nincsszükség arra, hogy felsoroljuk, hiszen mindenki jólismeri azokat a valódi és álmódszereket, amik ter-mészetesen pénzt, idôt, energiát követelnek, de so-kan úgy gondolják leginkább pénzt. A szépségideálpersze állandóan változott az idôk folyamán, mindig alakítva és a figyelem középpontjában tartva aszépségipart. Az emberiség századai alatt talán so-sem volt olyan igény a szépségre, mint jelen ko-runkban. Hiszen a jóléti társadalmakban mindenkifoglalkozhat valamilyen szinten azzal, hogy megvál-toztassa azt a képet, amit a tükörben lát. Van, aki-nek kínszenvedés a szépségért való küzdelem és van, akinek szinte semmit sem kell érte tenni. Olyanez, mint a testépítésben a gyenge vádli. Ha geneti-kailag a szerencsés csoportba tartozunk ezen a té-ren, elég, ha néha foglalkozunk egy kicsit vele. Ha viszont csak a vádlink helyét látjuk, akkor ha meg-szakadunk sem érjük el azt a formát, amit irigyelt társaink. Valóban ilyen determinált lenne a szépség lehetôsége? Vagy gondoljunk inkább Hans Christian Andersen rút kiskacsájára, és hihetünk abban, hogy belôlünk is lehet méltóságteljes hattyú?Erre a kérdésre keresve választ kereste fel maga-zinunk Horváth Évát, aki magyarhonban és nemzet-közi szinten is szépségkirálynô tudott lenni. Ôt kér-deztük meg mindenrôl, ami a szépséggel kapcsolat-ban szóba jöhet.
„Meggyôzôdésemkülönben, hogy a diétázássokszor pszichikai okok miatt mond csôdöt. A ké-sôbbiekben ésszerûbb táp-lálkozással és megfelelô edzéssel sokkal könnyeb-ben értem el eredményt.”
6
s
FIT MUSCLEFIT MUSCLE
s
7
Írta: Farkas Tamás

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kocsi44 liked this
Gabor C liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->