Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Olimpiada Nationala de Fizica practica B 2009 a7a

Olimpiada Nationala de Fizica practica B 2009 a7a

Ratings: (0)|Views: 43 |Likes:
Published by Popescu Ofelia

More info:

Published by: Popescu Ofelia on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

 
1
 2 februarie 2009
Lucrarea BDeterminarea densităŃilor lichidelor dintr-un amestec omogen
Materiale la dispoziŃie (fig. 1)
Fig. 1
1) suport;2) riglă metalică cu orificii;3) cârlige – 3 bucăŃi;4) talere de balanŃă – 2 bucăŃi;5) pahare Berzelius gradate, identice, 150 ml – 2 bucăŃi (P şi Q);6) flacon cu lichid, A;7) flacon cu lichid, B;8) discuri cu mase cunoscute;
AB
P
 
Q
 
OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ
Rm. Vâlcea, 1 - 6 februarie 2009
VII
ProbadeLaborator
 
29) cutie cu nisip;10) seringă cu tub;11) lavetă.În unul din vasele A şi B se află, în amestec, volume egale din două lichidemiscibile diferite (nu se ştie în care din vase), iar în celălalt vas se află, în amestec, maseegale din aceleaşi două lichide miscibile diferite. Volumele şi masele amestecurilor lichide omogene din cele două vase sunt diferite.
CerinŃe
a) Să se identifice vasul în care se află fiecare tip de amestec. b) Să se determine densitatea fiecărui lichid din amestec.
Anexă algebrică
Se cunoaşte forma generală a soluŃiei ecuaŃiei de gradul 2:;0
2
=++
cbxax
 .24
22,1
aacbb x
±=
 Pentru un sistem de două ecuaŃii, cu două necunoscute, de forma:;2
a y x
=+
 
,2
b y x xy
=+
 soluŃia generală este:
;
22,1
abaa x
±=
.
22,1
abaa y
=
m
 Lucrare propusă de prof. dr. Mihail SanduG.Ş.E.A.S. Călimăneşti
 
3
 2 februarie 2009
Lucrarea BDeterminarea densităŃilor lichidelor dintr-un amestec omogen
Barem de notareLucrarea B ParŃial PunctajB.
Barem de notare - Lucrarea B
10
a) Identificarea vasului în care se află fiecare tip de amestec.
5,00
1) Dacă
1
 ρ 
şi
2
 ρ 
sunt densităŃile celor două lichide din fiecareamestec, atunci:- densitatea lichidului rezultat din amestecul unor volume egale este:;222'
2111211 1212121
ρ  ρ  ρ  ρ   ρ 
+=+=+=++==
mmmmm
 - densitatea lichidului rezultat din amestecul unor mase egale este:
,222"
2121211112112121
 ρ  ρ  ρ  ρ  ρ  ρ  ρ 
+=+=+=++==
mmmmmmm
  pentru care se demonstrează că
".'
ρ  ρ 
>
 Într-adevăr:
>+
2
21
ρ  ρ 
;2
2121
 ρ  ρ  ρ  ρ 
+
 
( )
;4
21221
ρ  ρ  ρ  ρ 
>+
 
( )
.0
221
>
ρ  ρ 
 1,002) Se montează elementele balanŃei cu braŃe egale, aşa cum indicăfigura 1. Pe fiecare taler al balanŃei se pune un pahar Berzelius şi seechilibrează balanŃa, dacă este cazul, folosind nisip din cutia dată.0,50
 
OLIMPIADA NAłIONALĂ DE FIZICĂ
Rm. Vâlcea, 1 - 6 februarie 2009
VII
ProbadeLaborator

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->