Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Te Drejtat e Njeriut Policia

Te Drejtat e Njeriut Policia

Ratings: (0)|Views: 229|Likes:

More info:

Published by: Na ndiqni ne Facebook PUNIME SHKENCORE on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
 1 
Iniciativa për dijalog strategjik 
 
Grupi punues për të drejtat e njeriut
(Mars/Nëntor 2004)
 
Analiza e të drejtave të Njeriut dhe Rekomandime
Shkup,2004
Hyrje...............................................................................................................3 Nënshtetësia....................................................................................................5
Hyrje e shkurtër.............................................................................................5
 
 2
Dispozita pozitive në Republikën e Maqedonisë..........................................7Konstatime lidhur me zbatimin e ligjit......................................................... 8Rekomandime............................................................................................ .10E drejta për liri të personalitetit..............................................................................13Probleme themelore.................................................................................. ..13Rekomandime për Ministrinë e drejtësisë...................................................16Rekomandime për institucionet tjera...........................................................18
Të drejtat e njeriut dhe policia
............................................................................18Baza ligjore..................................................................................................19Disharmoni midis të përshkruarës dhe zbatimit..........................................21Përgjegjësia dhe kontrolli i policisë.............................................................23Rekomandime..............................................................................................26Gjyqësia dhe të drejtat e njeriut..............................................................................29Dobësitë e sistemit gjyqësor........................................................................29Reforma në Legjislativën procesuale...........................................................31Rekomandime për reforma në legjislativën procesuale...............................31Vështrim i aplikimit të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut ngagjyqet vendase në veprimin e tyre...............................................................32Rekomandime për implementimin e Konventës Evropiane për të drejtat enjeriut (KEDNj)...........................................................................................33Rekomandime për reformë strukturore dhe organizative............................37Komente plotësuese.....................................................................................38Anëtarë të grupit punues për të drejtat e njeriut..........................................41
Hyrje
 
 3
Iniciativa për dijalog strategjik është projekt i Qendrës Evropiane për Çështje tëMinoriteteve (QEÇM) të zyrës rajonale në Shkup. Në kuadër të këtij projekti uthemeluan katër grupe punuese që diskutuan për probleme që kanë të bëjnë mearsimin, ekonominë, shëndetësinë dhe të drejtat e njeriut. Anëtarët e grupit punues janë përfaqësues nga institucione me ndikesë për çdonjërën nga lëmitë. Qëllimi parësor i këtyre grupeve punuese është që ti identifikojnë problemet dhe të përpilojnë rekomandime që do tu ndihmojnë atyre që sjellin vendime, tëformulojnë dhe implementojnë politikë të drejtë dhe gjithpërfshirëse e cila do të përmirësojë cilësinë e shërbimeve, do ta forcojë mbisundimin e të drejtës dhe do tëmundësojë kushte më të mira ekonomike për të gjithë popujt që jetojnë nëRepublikën e Maqedonisë. Qëllimi sekondar është përforcimi dhe vendosja emarrëdhënieve punuese midis pjesëtarëve të segmeneteve të ndryshme shoqërisë.Çdonjëri nga grupet punuese numëron prej 10 deri 15 ekspertë nga tre profilë tëndryshëm profesional: politikanë dhe anëtarë të qeverisë, profesorë univerzitar, profesionistë dhe ekspertë të lëmive relevante si dhe liderë dhe aktivistë tëOrganizatave joqeveritare (OJQ-ve). Anëtarët e grupeve punuese u takojnë tëgjitha grupeve etnike dhe fetare në Maqedoni dhe shumica e tyre janë nga Shkupi,ndërsa anëtarët tjerë vijnë nga Tetova, Gostivari, Manatiri, Shtipi dhe Kumanova.Çdonjëri nga grupet punuese takohet çdo javë të tretë ose të katërt të muajit dhe puna e tyre zhvillhet përmes një vargu hapash të planifikuara për identifikimin,definimin dhe dhënien përparësi të lëmive kryesore që shkaktojnë probleme, e tëcilat janë në kuadër të punës së tyre, grumbullimit të informacioneve plotësuese për problemet prioritare, analilizës së informacioneve, përgatitjes sërekomandimeve dhe zhvillimit të strategjisë për prezentimin e të njejtave.Kah fundi i vitit, çdo grup punues do të mbajë konferencë për mediat, në të cilëndo të prezentojë rezultatet dhe rekomandimet që kanë të bëjnë me problemet.Menjëherë pas kësaj do të organizohen takime bilaterale midis përfaqësuesve tëgrupeve punuese dhe personaliteteve relevante të institucioneve dhe organizataveqë janë emërtuar në rekomandimet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->