Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Suport Curs ate

Suport Curs ate

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by Ioana Sauluc

More info:

Published by: Ioana Sauluc on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

 
18
 I.CONTABILITATEA COMPONENTA A SISTEMULUI  INFORMATIONAL
Sistemul informational se compune dintr-un ansamblu de fluxuriinformationale de informatii economice complexe care se obtin prin prelucrareadatelor furnizate de anumite surse si care sunt necesare pentru organizarea ,conducerea si desfasurareaUn sistem este definit ca un ansamblu de oameni , masini, procedee , alcarui tel este de a furniza informatii .Principala functie este de a furnizainformatiile necesare cunoasterii activitatii economice in vederea luariideciziilor pe toate treptele organizatorice.Importanta sistemului informationalconsta in faptul ca organizarea si conducerea activitatii economice presupunecunosterea permanenta a starii si a functionalitatii unitatilo patrimoniale.Sistemul informational ne ajuta sa observam modelul de utilizare alresurselor, sa sesizam si sa examinam deficientele existente, sa punem in valoareefectele pozitive.Clasificarea informatiilor economice:1.Dupa continutul lor pot fi de planificare sau programare(informatiiefective si de control)2.Dupa formele de prezentare pot fi: orale, scrise si audio-vizuale3.Dupa etaloanele informationale pot fi: cantitative si valorice( exprimaactivitatea in etalon banesc)4.Dupa sfera de cuprindere pot fi: sintetice (care asigura cunoastereagenerala de ansamblu a activitatii economice) si analitice (care fac posibilacunoasterea detaliata a activitatii desfasurate caracterizand amanuntit si completactivitatile din fiecare unitate patrimoniala)5.Dupa scopul utilizarii :informatii de conducere sau dirijare, de raportaresi de reglare.6.In functie de raportarea in timp sunt: informatii active culese in timpuldesfasurarii proceselor si fenomenelor economice , informatii pasive sau istoricesi informatii previzionaleEtalonul informational este o unitate de masura tip stabilita conventionalsi folosita la masurarea , evaluarea si exprimarea cantitativa si valorica a patrimoniului economicEtaloanele cantitative servesc pentru manevrarea si exprimarea cantitativaa obiectelor in unitati de masura specifice proprietatilor fizico chimice aacestora. Etaloanele cantitative pot fi : etalon natural, natural-conventional,etalonul timp, etalonul cantitativ complex.Etaloane valorice etalonul banesc este un etalon informationaluniversal . Cu ajutorul acestuia se stabilesc preturile bunurilor , tarifelor,lucrarilor si serviciilor , costurilor , salariilor obligatiilor unitatilor.Sistemul de prelucrare a datelor este un ansamblu de procedee, de mijloace materiale si
1
 
28
tehnice folosite in procesul de culegere , prelucrare , transmitere , folosire si pastrare a informatiilor economice. Circuitul informational desemneaza drumul pe care-l parcurg informatiile intre emitator si prelucrator si retur.
Surse de date si informatii economice
1.Planificarea economica care furnizeaza date de plan si prognozaeconomica .2.Evidenta economica furnizeaza date efective. Evidenta economicareprezinta un sistem unitar de inregistrare , urmarire si control documentar,cronologic si sistematic in etaloane cantitative si valorice pe baza unor principiistabilite a fenomenelor si proceselor economice in scopul cunoasterii activitatiidesfasurate .Obiectivele evidentei economice sunt :-furnizarea informatiei necesare elaborarii planurilor si programelor deactivitate economica-asigura urmarirea si controlul indeplinirii planurilor si programelor deactivitate economica prin inregistrarea curenta a operatiilor si proceselor .-asigura pastrarea integritatii patrimoniului prin inregistrarea existentei ,miscarii si transformarii elementelor patrimoniale.-permite determinarea costului productiei , a veniturilor , cheltuielilor sirezultatelor financiare.-asigura informatiile necesare caracterizarii complexe si multilaterale , aactivitatilor desfasurate in vederea elaborarii deciziilor.Felurile evidentei economice:A.Evidenta operativaB.ContabilitateaC. Statistica 
 A.EVIDENTA OPERATIVA
Evidenta operativa inregistreaza , urmareste si controleaza acele laturi aleactivitatii a caror cunoastere prezinta o importanta imediata , se numesteoperativa pentru ca obtinerea si folosirea informatiilor se efectueaza de regula inmomentul si la locul producerii fenomenelor si proceselor economice , estedenumita si evidenta tehnico-operativa pentru ca utilizeaza mijloacele tehnice demasurare si inregistrare automata a datelor precum si datorita faptilui ca reflecta procese si operatii cu caracter tehnicCaracteristici:-reflecta o mare diversitate de fenomene si procese economice-foloseste paralel toate tipurile de etaloane informationale spre deosebirede contabilitate care utilizeaza cu precadere etalonul valoric sau banesc
2
 
38
-contin atat informatii de planificare cat si informatii efective . Nu are ometodologie unitara de prelucrare utilizand o diversificare de mijloace si procedee-inregistreaza, urmareste si controleaza numai partial anumite operatii si procese-are un rol completativ in sensul ca se reflecta unele operatii si proceseeconomice care nu sunt cuprinse in obiectul celorlalte forme ale evidenteieconomice-se realizeaza de lucratorii diverselor sectoare de activitate
 B.CONTABILITATEA
Contabilitatea inregistreaza , urmareste si controleaza numai acele laturiale activitatii ce pot fi exprimate valoricConditiile contabilitatii sunt aceleasi ca la evidenta operativa :-sa fie organizata pe baza unor principii si norme fundamentate stiintific-sa fie atotcuprinzatoare incluzind toate sectoarele deactivitate-sa fie unitara fiind organizata si condusa dupa o metodologie si pe bazaacelorasi principii la toate unitatile de acelasi fel-sa asigure operativ si eficient informatiile necesare utilizatorilor -sa fie simpla , clara, precisa, documentata si neintreruptaParticularitatile contabilitatii1.Contabilitatea inregistreaza numai operatiile economice efectuate.2.Operatiile economice se inregistreaza numai pe baza de documentate justificative, in timp ce in alte forme ale evidentei economice se pot inregistrafara aceste documente3.Contabilitatea foloseste in principal etalonul banesc si numai ca ocompletare utilizeaza etaloanele cantitative4.Contabilitatea are un obiect propriu de cercetare deosebit de obiectulcelorlalte stiinte5.Contabilitatea foloseste o metoda proprie de cercetare a obiectului sauObiectivele contabilitatii1.Sa furnizeze informatiile necesare elaborarii planurilor si programele deactivitate economica2.Sa asigure urmarirea si controlul valoric al activitatilor desfasurate prininregistrarea cronologica a operatiilor economico-financiare si prelucrareainformatiilor cu privire la situatia patrimoniului.3.Sa asigure controlul integritatii patrimoniului prin inregistrareaexistentelor si miscarilor elementelor pe categorii , pe locuri de depozitare4.Sa furnizeze informatii necesare intocmirii documentelor de sintezacontabila care dau imaginea fidela a patrimoniului , a situatiei financiare si arezultatelor obtinute
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->