Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01[1].Casa Domnului - Vol I

01[1].Casa Domnului - Vol I

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by bio.violeta

More info:

Published by: bio.violeta on Oct 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2010

pdf

text

original

 
Casa DomnuluiCarte primită prin Cuvântul Interior şi transcrisă de
 Jacob Lorber 
Volumul I
 PREFAŢĂ 
Această foarte profundă lucrare despre creaţie, Dumnezeu, Universşi omenire, oferă ceea ce ştiinţa nu s-a dovedit capabilă să ofere, iar religiaa reuşit doar în foarte mică măsură. Ea explică foarte clar natura iubirii,rolul pe care aceasta îl joacă în viaţa oamenilor şi felul în care aceasta stăla baza întregii creaţii!Au existat întotdeauna fiinţe pure şi devotate care au auzitCuvântul Interior în inimile lor – cu adevărat Vocea lui Dumnezeu – oferindu-le cunoaşterea la care au aspirat cu ardoare şi pe care s-audovedit suficient de mature spre a o primi. Uneori, această Voce a vorbitdoar în beneficiul acelor fiinţe, dar alteori Ea a oferit mari revelaţii pentrutoţi aceia care sunt dornici să înveţe şi apţi să primească învăţătura.Cea mai cuprinzătoare revelaţie care a fost primită prin CuvântulLăuntric este aceea redată în scris de către Jacob Lorber (1800-1864), unumil profesor de muzică, violonist şi compozitor, care a trăit la Graz, înAustria. La vârsta de 40 de ani, acestuia i s-a oferit postul de director alteatrului din Trieste, post pe care l-a primit cu recunoştinţă, întrucât îiaducea mult sperata recunoaştere în lumea artei, precum şi securitateamaterială. Dar nu a fost să fie aşa. În dimineaţa în care îşi planificase plecarea la Trieste, după ce şi-a spus rugăciunea de dimineaţă, Lorber aauzit limpede o voce în regiunea inimii, spunându-i: “Ridică-te, ia pana şiscrie!”Lorber s-a supus acestei chemări misterioase şi a scris ceea ce îidicta vocea: “Astfel, Domnul mi-a vorbit mie, şi prin mine (Jacob Lorber),tuturor oamenilor. Acesta este adevărul adevărat şi plin de credinţă. Acelacare doreşte să-Mi vorbească, să vină la Mine şi-i voi sădi răspunsul îninima sa. Dar numai inimile pure şi blajine pot auzi sunetul Vocii Mele”.Când dictarea a început, Lorber şi-a dat seama că ceea ce auzea eraînceputul unei cărţi care necesita continuarea muncii sale un timpîndelungat. Citind ceea ce scrisese, a fost copleşit de emoţie şi a înţelesCine era autorul acelor revelaţii. Decizia pe care trebuia să o ia era dificilă,dar el a reuşit să treacă testul şi să renunţe la câştigurile materiale înfavoarea muncii de “scrib” al Domnului – aşa cum s-a autodenumit –,muncă pe care a desfăşurat-o timp de 24 de ani.“Casa Domnuluia fost prima carte pe care a primit-o prininspiraţie Lorber, iar dacă vor persevera în studiul acestei lucrări atât de profunde, cititorii care aspiră cu ardoare către adevăr şi cunoaştere vor aflaîn ea o adevărată comoară, o sursă inepuizabilă de înţelepciune şi luminăce-i va aduce foarte aproape de Tatăl Ceresc.Cuprinzătoarea revelaţie primită prin intermediul lui Jacob Lorber,conţine două volume (de aproximativ 500 de pagini fiecare). Cea mai
1
 
cunoscută lucrare a sa este “Marea Evanghelie a lui Ioan”, în 10 volume, orelatare amănunţită, aproape de zi cu zi, a celor trei ani petrecuţi deapostolul Ioan cu Iisus. Mai sunt de asemenea trei lucrări referitoare laghidarea sufletelor după trecerea în lumea cealaltă, la natura universului şia corpurilor cereşti, la locul lor în planul lui Dumnezeu privind creaţia şimântuirea, la evoluţia sufletelor-atomi în drumul lor parcurs prin diferitelelumi, şi la multe alte subiecte.Stilul acestor lucrări este uneori neobişnuit, dar cititorul care cautăînfocat adevărul va simţi curând iubirea care stă la baza acestor revelaţii şiva înţelege că “iubirea este rădăcina întregii înţelepciuni”, aşa cum înrepetate rânduri se afirmă în aceste lucrări.EditorulMelbourne 1992
 PREZENTAREA DOMNULUI 
Cel care a scris această carte a căutat cu fervoare şi a găsit ceea ce acăutat. A întrebat şi i s-a răspuns, şi de vreme ce a bătut la uşa potrivită,aceasta i s-a deschis, lui şi tuturor acelora care au inima curată şi bunăvoinţă. Dar acelora care nu caută cu inima caută, ci întotdeaunanumai cu raţiunea presupusă pură, examinând şi criticând, deoarece ei batdoar în coaja moartă a materiei şi nu caută numele viu al eternului Dătător al tuturor darurilor, lor nu li se va da, deşi vor cere, şi nu li se va deschide,deşi vor bate. Şi aceasta întrucât Spiritul Domnului nu se reveleazăniciodată pe Sine prin intelectul învăţaţilor acestei lumi, ci numai întru şi prin simplitatea inimii acelora consideraţi săraci cu duhul de către aceştiînvăţaţi. Dar nu va mai fi mult şi mintea învăţaţilor din lume nu va sta prinnimic mai presus decât simplitatea celor sărmani.Acela care va citi această carte cu umilinţă, recuntiă şidevoţiune, va dobândi prin ea multă graţie şi binecuvântare şi nu va dagreş în a-L recunoaşte pe adevăratul ei autor. Elita intelectuală nu va facetotuşi nici o diferenţă dacă îi va citi pe profetul Daniel, pe Sir Walter Scott, pe Rousseau sau pe Hegel, deoarece pentru gândirea lumească,obişnuită, totul este lumesc, iar comunicarea la un nivel mai înalt decât celobişnuit este privită ca o fantasmagorie izvorâtă din ignoranţă sau dindorinţa unor oameni plini de fantezie de a fi cineva, ori de a dobândi ceva pe calea misticismului, de vreme ce sunt incapabili să-şi împlineasaceste năzuinţe pe calea raţiunii pure, pe care ei nu o posedă.Dar nu saţi înşelaţi! ţi nu s-au îndoit de cele patruEvanghelii! Dar valorează ele mai puţin din această cauză în inimile celor care cred cu adevărat în Dumnezeu? De câte ori n-am fost Eu, DomnulDătător de viaţă şi al tuturor darurilor cu adevărat folositoare, pus laîndoială de către învăţaţii lumii, care m-au considerat doar un om, unhipnotizator, ba chiar un înşelător, sau pur şi simplu un personaj închipuit;chiar şi astăzi există milioane de oameni care Mă văd astfel! Dar altemilioane au ales o altă cale. Ei, cei care înfăptuiesc Cuvântul Meu, şi nu selimitează doar să îl asculte, au înţeles în simplitatea inimilor lor că Iisusdin Nazaret a fost cu mult mai mult decât ceea ce mulţi învăţaţi ai lumii aucrezut despre El. De aceea, cei cărora li se adresează această carte să nu selase influenţaţi de judecata lumească, care acceptă numai cele ce ţin de
2
 
lume, ci să asculte vocea inimii. Ei, cei simpli, vor putea avea o opiniecorectă în faţa bunului Dumnezeu. Mintea înţaţilor se va poticniadeseori. Ferice de acela care nu se va rătăci pe drumul îndoielilor!Acela care citeşte această carte şi o consideră de inspiraţie divină,dar nu-i este prea clar dacă ea vine de la un spirit înalt sau de la unul mai puţin înalt, este încă extrem de orb, iar intelectul lui acoperă cu un văl grosviziunea corectă a inimii.Cine crede cu rie în Mine, Îmi cunote desigur puterea, bunătatea şi suprema înţelepciune, iar acela poate şi trebuie să înţeleagă căEu posed puterea şi înţelepciunea în eternă deplinătate, şi că pot să gonesc pentru totdeauna duşmanul de pe câmpul meu; pentru că Eu şi Satana nune-am înfipt încă plugul în aceeaşi brazdă. Din păcate, acest lucru seîntâmplă adesea atunci când este implicat intelectul egoist, pentru că fiindel însuşi întunecat, el nu vede altceva decât întuneric, pretutindeni. Dar înochii aceluia care este format şi învăţat întru spiritul Tatălui, totul aparediferit, întrucât adevărul pur şi luminos purifică şi luminează totul.Să mai spunem că aceia care afirmă că pentru a putea accepta ideeacă această carte a fost inspirată direct de
Cel preaînalt 
, i-ar trebui maimultă simplitate, pace, o viziune mai amplă, precum şi o anumită profunzime în ideologia generală pe care o prezintă (aluzie la critica unuialt celebru învăţat german,
nota
 
 publ.)
, aceia ar trebui să-şi examineze eiînşişi cu multă grijă inimile, pentru a vedea dacă nu cumva chiar lor lelipseşte ceea ce cred că îi lipseşte Cuvântului inspirator. Ei îşi fac o păreredespre această carte, ca şi învăţaţii europeni, fără să pătrundă în spiritul ei.Deşi, pentru a exprima o părere, este în mod evident nevoie de mult maimult decât de simpla lectură a unui capitol al cărţii.Ce anume înţeleg asemenea cititori prin simplitate? Eu cred căscrierile care, în pofida profunzimii lor nespus de misterioase pentrumintea umană limitată, sunt prezentate într-un asemenea mod încât până şicopiii le-ar putea pricepe, din momentul în care ştiu să citească şi dispunde primele rudimente în materie de scriere şi aritmetică, se caracterizeazăîntr-adevăr prin simplitate. Limbajul şi imaginile utilizate nu constituieneapărat o măsură a simplităţii, ci numai înţelegerea facilă a ceea ce estescris, de către orice fiinţă cu inima simplă. Orice altceva – precum scrierileînvechite şi stângace sau alegoriile corespunzătoare lor, vechi de câtevamii de ani –, sunt tot atât de departe de simplitate pe cât este intelectullumesc, inferior, departe de înţelepciune. Cât despre remarca potrivitcăreia cărţii i-ar lipsi viziunea largă, pacea şi profunzimea ideologieigenerale pe care o prezintă, ele sunt cu atât mai mult prezente în aceastăcarte cu cât înţelepciunea critică şi lumească îşi imaginează că ar lipsi; pentru că acela care poate dărui pace inimii trebuie să posede el însuşi pace din belşug. Desigur, nu se poate dărui pace intelectului care nu estedeloc receptiv la aşa ceva, şi care, de aceea, nu poate afla pacea într-oscriere, după cum nu poate afla izvorul pacea până când nu atinge cele maimari adâncimi ale mării.Şi totuşi, dacă intelectul învăţaţilor laici s-ar umili să coboare din presupusele lui înălţimi până în cămăruţa inimii, atunci el ar putea găsi, înafară de pacea propriei inimi, pacea care înainte credea că-i lipseşte acesteicărţi, precum şi cea mai largă viziune cu putinţă. Dar atâta timp cât acestintelect este asemeni cocoşului de pe turla înţelepciunii lumeşti, sucindu-seîncontinuu în toate direcţiile, după cum bate vântul, este foarte probabil ca
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->