Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Infobrief 2 oktober 2010

Infobrief 2 oktober 2010

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Vincent de Leur

More info:

Published by: Vincent de Leur on Oct 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2010

pdf

text

original

 
oktober 2010
infobrief 
2
 
YAMAHA Music Europe, branche Benelux Blazersklas © Vincent de Leur 20101
Artikel in Music &Show:BlazersklasverovertNederland!
Een artikel zoals dit isnatuurlijk ideaal! Dejournalist heeft deblazersklaslessen inGemert op hetCommanderij Collegebijgewoond en daar inhet artikel uitvoerigverslag van gedaan.Het artikel heeft veelreacties opgeleverd uitde wereld van demuziekverenigingen.Voor iedereen die hetartikel wil lezen: mailnaarBlazersklas@yamaha.nl 
met de vraag „verzoektoezending artikel‟.
 
 
Geachte relatie,Dit is de tweedeInfobrief van deYAMAHA Blazersklas.Wij willen u doormiddel van dezeinfobrief graag op dehoogte houden van deontwikkelingen ophet gebied van deBlazersklassen inNederland en deandere landen vanEuropa!Vincent de Leur
Blazersklassen gestart opnieuwe scholen!
Op diverse scholen (zowel basisals middelbaar) zijn weer nieuweBlazersklassen gestart.De leerlingen hebben allemaaleen instrument gekregen en deeerste tonen zullen snel klinken.De eerste optredens zullen binnenenkele maanden weerplaatsvinden.De interesse voor de Blazersklas isonverminderd groot. Steeds meerziet men de mogelijkheden die deBlazersklas biedt voor zowel debasisschool, de muziekschool ende muziekvereniging. Eensamenwerking tussen dezepartijen is dan ook ideaal.
Blazersklas: vast onderdeel vande basisschool.
Er zijn intussen enkele basisscholenwaar de Blazersklas is ingebed inhet lesprogramma. Alle leerlingenvan groep 7 hebben Blazersklas. Als
„verplicht‟ vak leren de kinderen
samen spelen op eenblaasinstrument. De ouders hoevendaar niets voor te betalen
dat isniet toegestaan als de Blazersklaseen verplichte les is. De betrokkenmuziekverenigingen hebben uiteigen middelen en/ofsponsorgelden de instrumentengekocht en verzorgen de lessen. Erzijn soms vakdocenten van deplaatselijke muziekschool bijbetrokken die de groepslessengeven. De reacties van de
leerlingen: “het is de leukste lesvan de week!”. De docenten en
directie van de betrokken scholenzijn enthousiast.
Gevraagd: vakdocenten die deBlazersklas willen begeleiden!
In de toekomst zullen steeds meermuzieklessen op de basisschool gaanplaatsvinden.
 
oktober 2010
infobrief 
2
 
YAMAHA Music Europe, branche Benelux Blazersklas © Vincent de Leur 20102
Seminar Blazersklas in Leusden op25 en 26 september succesvolverlopen.
De nieuwe seminarleider Karel vanHaren en Vincent de Leur hebben eenBlazersklas seminar gegeven zodat erweer nieuwe docenten aan het werk kunnen met de Blazersklas. Wederomin Leusden waar men in een prettigeomgeving en centraal in het land konwerken aan alle aspecten van deBlazersklas. Iedere deelnemer heeft geleerd op een voor hem vreemdinstrument te spelen. Zondagmiddagkon men 5 tonen spelen en werdenlessituaties nagebootst. Elke deelnemerkon zo ervaring op doen in o.a.dirigeren
en repertoire.
Workshop tijdens Gehrels Muziekmanifestatie ‘Muziekeducatie in de 21
se
 
eeuw’.
 
Yamaha heeft een workshop gegeven aan geïnteresseerden. We proberen zoveel mogelijkmensen in aanraking te brengen met de Blazersklas. Door middel van voorlichting en korteworkshops kunnen mensen merken hoe de Blazersklas in zijn werk gaat: hoe leer je eenhele groep kinderen tegelijkertijd spelen op verschillende instrumenten?Het is altijd weer interessant om te ervaren hoe het is om een instrument in handen tehebben waar je nog nooit op hebt gespeeld. Het eerste begin, de eerste toon, de eerstegrepen. Zo ervaart een leerling dat
probeer dat maar weer eens voor te stellen! Hetmaakt duidelijk dat een docent altijd een bepaalde ervaring met zich meebrengt. Om ditlos te laten en te doen alsof je echt een beginneling bent is moeilijk maar wel leerzaam.Zo is het mogelijk om je in te leven in de situatie van de leerling. En merken dat het dus
niet „moeilijk‟ is om een instrument te leren bespelen! Samen leren –
Samen spelen!
 
oktober 2010
infobrief 
2
 
YAMAHA Music Europe, branche Benelux Blazersklas © Vincent de Leur 20103
Muziek maakt slim!
Waarom? Muziek beoefenen is een activiteit welke de twee hersenhelften doet samenwerken.Dat komt omdat in de linkerhersenhelft het rekenen, de logica en ritme zit en in derechterhersenhelft gevoel, emotie, creativiteit en harmonie en melodie. Aangezien muziekbestaat uit ritme, harmonie en melodie moeten de hersenhelften dus samenwerken. Daardoorworden er meer neurologische verbindingen gemaakt. Dat alles resulteert in een beterfunctioneren van de hersenen. Daarom maakt muziek slim.ritmeMelodieenharmonieHet valt docenten op scholen duidelijk op: kinderen die in de Blazersklas spelen zijn
„anders‟. Ze hebben letterli
jk leren luisteren naar elkaar. Ze hebben meer geduld metelkaar. Alle dingen die belangrijk zijn bij het spelen in een orkest of ensemble zoals naarelkaar luisteren, op elkaar wachten, stil zijn als iemand een solo heeft, tegelijk beginnen entegelijk op
houden vertaalt zich ook naar de „gewone‟ wereld van het kind. Dat gaat
spelenderwijs
letterlijk. De Blazersklas is daarmee niet alleen leuk maar ook goed voor desociale en intellectuele ontwikkeling van het kind. Overigens: een mens is nooit te oud om teleren. Ook voor volwassenen is de Blazersklas goed. Ouderen zullen zelfs baat hebben bij deoptimalisering van de samenwerking van de hersenhelften.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->