Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEIU United Long Term Care Workers Oct. 2010 Newsletter | Armenian

SEIU United Long Term Care Workers Oct. 2010 Newsletter | Armenian

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Blair Barry

More info:

Published by: Blair Barry on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2010

pdf

text

original

 
SEIU United Long Term Care Workers
ULTCW
 report 
Hogdympyr
 2010
;7
ULTCW  
ULTCW-
i antamnyru miaxanLos An]ylys dara/a,r]anihazarawor pnagi[nyri po.okin` hamaqmpylov Amyrigan Hogdympyri
 2
-i a-awod3an Galiornia3i
ANTAMNYRU MASNAGXOVMYN 8BAHAN}YL “O”OQOV:#AN)R9 MYG AZCI HAMAR YV NO#YMPYRI
2-
IN MARTGANXTOVRS HANYL UNDRYLOV
ULTCW -
i antamnyru hnaraworov;3ovngovnynan a3s darwa No3ympyrinwyraga-ovxylov Galiornian`  kwya;yr;igi ,norhiw1 Kwyargo.iba,donagan ov.yxov3xu gxwa/ e1
ULTCW
ANTAM KWYARGO>IOV>YXOV#X
,arovnagyli e]
4)
,arovnagov;3ovnu
 2-
rt e]ovm 
 )
Ar2acankylow dndysagan jcna=ami=amanag dy.agan undaniknyri ywyryqanyri gariknyrin5
ULTCW-
nA,qadanki )rwa gabagxov;3ampLos An]ylysovm mygnargyx A,qadawor
 NOR SGIZP “A_ADONU )CNOVM E UNDANIKNYRINGRGIN CNAL TBROX
,arovnagyli e]
5)
A3s darwa ar,alov3sin mynkgazmyxink
ULTCW-
i nbadagnyri mi‘a;y;5 oronk bydk e iraganaxwyn1Tranxix mi kanisu qo[untodnyrein5 oronx mynk sbasovm einkhantibyl5 0rinag Nahancabydia-a]argu` grjadyl nahanci dna3inqnamagalov;3an /a-a3ov;3ovnnyri
 87%-
u1 M3ovsnyru gabwa/ ein nrahyd5 ;y mynk in[bys ynk ovzovm inknyrsmyz trsyvoryl hama3nknyrovm yvhamacor/agxyl gazmagyrbov;3ovnnyrihyd` sgsylov soxialagan yv dndysaganartarov;3an ,ar=ovmu5 in[bisin yv0rinag Nor Sgizpu yv Myg Azcu1Min[ty- a3lok ‘or2ovm ein awylaxnylmyr miov;3an hzorov;3ovnu` m,agylowa-a]nortagan hnarawov;3ovnnyr5in[bys 0rinag5 myr Qnamki DnyriGazmagyrb[agan ,ar=ovmu5Galiornia3i Naqnagan ,ar=ovmu5H3ovsisa3in Galiornia3i ,ar=ovmu yvA-a]nortagan Agatymia3isdy./ovmu1 Yv wyr]abys5 mynk [einkgaro. andysyl oro, hancamanknyr50rinag Arizona3i
SB 1070
0rynku1A3sbisow5
2010
;7 a3s wyr]in ka-ortin5 in[bys asovm yn5 8Mynk,r]anxovm ynk /-wa/ov;3ovnu91 Yv mynkgadaryl ynk a3t amynu1 Iraganovm5amyn in[ hianali e1 Yv mynk garo.axylynk grjadovmnyri sba-naliku
87%-
ix i]yxnyl
3%-
i1 Saga3n mynk amynin[ [ynk awardyl1 Ty-yvs ga calikUndrov;3an )r hasgaxo.ov;3ovnu1 Yvmynk cidynk5 ;y a3s mrxar,awnyrugynsaganoryn orkan garyvor yn`  Nahanca3in 0rynstrov;3ovnix min[yvGoncrys5 Clqawor Tadaqazix min[yv Nahancabyd5 art3ovnkovm mynk ,adlovr] qa.atrov3; ynk ovnynalov
(
dysykgxwa/ Undrov;3ovnnyriwyrapyr3al hotwa/u
)
1Ovrymn mynk bydke awylaxnynk myrsdy./a/ ,ar=i[ ov=u5 ga-[ynk myrovnyxa/ enyrcia3iyv =amanagi amyn mi masnigix yvlraxnynk myr nbadagi a3s masu7 samyz poloris ;ov3l gda nor sgizp a-nyl
2011
;71Carnana3in ylov3;nyrixs mygovm ysasaxi5 or mynk 8Artaratadov;3anJanabarhin9 ynk gancna/1 Ihargymynk ty- dy. [ynk hasyl5 saga3n mynkovnynk a3ndy. hasnylov
GPS
nawargmanhamagarcu7 ys gar/ovm ym5 awylihy,d glini asyl5 or mynk p-nyl ynkji,d ov.in1 Ygyk ,arovnagynk myrjanabarhu1
SEIU ULTCW -
I NAQACAH LAfONZA PA:LYRI GO>MIX
 NAQACAHI ZYGOV#XU7
HYDYvYL MYR ?RACRIN
 
  K  A  >  A  K  A  G  A  N  C  O  R  ?  I  {  N  Y  R  I  N  H  A  <  W  Y  D  O  V  B  A  H  Y  L
Ty3w }onsAbahowacrmanHan2nagadar:om :orlaksonHanra3in Hrahanc-nyri Wyrahsgi[ Cawin N3ovsom  NahancabydiDy.agal
Kamala HarisClqaworTadaqaz
}yri Praovn Nahancabyd
SEIU ULTCW-
I KWYARGO>I Ov>YXOv#X
+amanagn e Ygyl Wyraga-ovxylov Galiornian1 
KWYARGYK NO#YMPYRI
2-
IN
 No3ympyri
2-
in mynk hnaraworov;3ovn govnynank wyraga-ovxylov Galiornian` undrylow a-a]nortnyri a3nbisi;im5 owkyr garo. yn a-a]nortyl myr nahancu` miyvnov3n =amanag ba,dbanylow yrgaradyv qnamku1Himnwylow myr antamnyri gar/iknyrin yv a,qadawor undaniknyrin a]agxylov nranx ar2anacrov;3ovnnyrin5mynk a-a]atrovm ynk hydyv3al ;ygna/ovnyrin777AMN Goncrysi5 Galiornia3i Hawasaryxman Qorhrti5 Galiornia3i Nahanca3in Synadi yvGaliornia3i Nahanca3in Asamplya3i ba,donnyrovm a-a]atrwa/ ;ygna/ovnyri lriw xovxagu dysnylovhamar5 garo. yk a3xylyl
www.SEIU-ULTCW.org
ga3ku1
 
SEIU-
I GO>MIX A_A}ATRWO> GALIfORNIA NAHANCI :YGNA?OVNYR
GARYvOR AMSA:WYR7
KWYARGOv:#AN CRANXMANWYR}IN )RU7 HOGD7
18
 NOR KA>AKAXINYRIKWYARGOV:#AN CRANXMANHADOvG +AMANAGA<R}AN7HOGD7
19 –
HOGD7
26
KWYA:YR:IGU “OSDOWBAHAN}YLOv WYR}IN )RU7HOGD7
26
AN@AMP KWYA:YR:IGBAHAN}YLOV WYR}IN )RU7 NO#7
2
UNDROv:#OvNNYRI )RU7YRYK<AP:I5 NO#7
 
2
(
Kwyadara/knyru pax glinyn =amu
 7:00 am-
ix min[yv
8:00 pm)
}yri Praovnu qosovm e
ULTCW-
i antamnyri hyd
Kamaa Harisu 8myg 0r abrovm e9 dna 3in qnamaga Wynti Ko 3i g 3an ko
 
K A > AK A A NC ? N Y  N H  A <  W Y  D B A H  Y  L 
UNDRO>NYRI MI}OXNYRI Ov>YXOv#X
Orbyszi Galiornian wyrsdin wyragancwi5 anhra=y,d e5 or polors kwyargynk a3s No3ympyrin1 @yz hovzo. harxyrin badasqanylov ywgarywor 0ryri ov =amgydnyri dy.ygaxman hamar5 sdy./wyl e hydyw3alUndro.nyri Mi]oxnyri Ov.yxov3xu1 Lraxovxi[ harxyr gam 0cnov;3an garikovnynalov tybkovm5 qntrovm ynk zancaharyl Ardakin Cor/yri crasyn3ag` 
 
(800) 345-8683
hy-aqosahamarow5 gam a3xylyl
www.sos.ca.gov.
ga3ku1
IN{BY|S CRANXWYL KWYARGMANU1
Y;y tovk ty- cranxwa/ [yk5bydk e cranxwyl min[yw
2010
;7 Hogdympyri
18-
u` No3ympyrin
 2
6i unthanovr kwyargov;3anu masnagxylov hamar1@yr Undro.nyri Cranxman @yvu bydk ehasxyacrwa/ lini min[yw Hogdympyri
18-
u5ov.argwi Dransborda3in Mi]oxnyri War[ov;3ovngam Azca3in Undro.nyri cranxman agdi n,anagwa/ cor/agalov;3ovn1Undro.nyri Cranxman @yvu garo. yk lraxnyl elygdrona3in darpyragow` a3xylylow BydKardov.arov;3an ga3ke]
(www.sos.ca.gov)
gam wyrxnyl 2yr dy.amasa3in undro.nyricrasyn3agix5 crataranix gam “osda3in pa=anmovnkix1
IN{BY|S GARYLI E KWYARGYL “OSDI MI}OXOW1
Y;y tovk artyn cranxwa/ kwyargo. yk yv naqundrovm yk No3ympyri
2
6i undrov;3ovnnyrin kwyargyl elygdrona3in ‘osdi mi]oxow5 @yr timovmu bydk e sdaxwa/ lini min[yw
2010
 ;7 Hogdympyri
26-
u1 Tovk garo. yk 0cdacor/yl kwya;yr;igi hydyvovm cdnwo. 2yvu5 oru2yz gov..argwi min[yv undrov;3ovnnyru5 gam garo. yk timyl 2yr dy.amasa3in undro.nyricrasyn3agin` bahan]ylow a3n1
IN{BY|S GARYLI E KWYARGYL5 Y:Y NOR KA>AKAXI YK1
Y;y tovk yrgri kaxakaxi yk tar2yl
2010
;7 Hogdympyri
18
6ix hydo5 tovk garo. yk kwyargyl No3ympyrin
2
6i unthanovr kwyargov;3anu` a3xylylow
2
-
rt dy.amasa3in undro.nyri crasyn3ago[ ov,5 kan
2010
;wagani Hogdympyri
26
6u` nyrga3axnylow 2yr ka.akaxiov;3ovnu hasdado.‘asda;ov.;u yw ha3dnylow5 or m,dagan pnagov;3ovn yk hasdadwyl Galiornia3ovm1 Y;y tovkyrgri ka.akaxi yk tar2yl naqkan
2010
;7 Hogdympyri
18
6u5 aba barzabys hydyvykundro.nyri cranxman unthanovr ov.yxov3xin1
IN{BY|S GARYLI E DY>YGANAL5 :YR ORDY> KWYARGYL1
Wsda|h [yk5 ;y ordy. bydk e kwyargyl No3ympyri
2
6in1 @yr kwyadara/ku garo. ykcdnyl 2yz ov.argwa/ kwya;yr;igi wra gam garo. yk dy.yganal 2yr dy.amasa3inundradara/kix1 Dy.amasa3in Undradara/knyri crasyn3agnyri unthanovr xovxagugaro. yk cdnyl
http://www.sos.ca.gov/elections/elections_d.htm
ga3kovm1
Manramasn dy.ygov;3ovnnyri hamara3xylyl
www.SEIU-ULTCW.org
ga3ku1
ULTCW 
Long 
 
Term 
 
Care United Workers 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->