Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kaczvinszky József - KELET VILÁGOSSÁGA III. rész - MISZTIKUS YOGA

Kaczvinszky József - KELET VILÁGOSSÁGA III. rész - MISZTIKUS YOGA

Ratings: (0)|Views: 1,367|Likes:
Published by Jancsó István
"Kaczvinszky itthon a Kelet Világossága c. három kötetes Rádzsa Jóga könyvéről ismert, mely a világon páratlan jógakönyv. Nem igen ismerünk hasonló szintű tiszta, nyugati elmével érthető, dogmatikus és vallásos elemektől mentes, európai és magyar nyelvezettel írt, ugyanakkor misztikus leírást a jóga egészéről - annak szellemi és lelki oldaláról. A harmadik kötet végén megtalálható Patanjali jóga szútráinak a Kaczvinszky-féle fordítása, kommentárokkal. Lényegében a három kötet ennek a kifejtése. Szerintem a világ legjobb jóga-szemlélet könyve, teljes, körbeérő, hiteles, a gyakorló mester belső élményével átmelegítve, tudományos rendszerezettséggel megírt mű. Átolvastam más világhírű külföldi jóga-klasszikusokat, amire illik társaságban csoportosan bólogatni, és azt mondani, hogy "tyűűű!", de amíg kint "tyűt" mondok a helyzet kedvéért, addig belül a szívemben a Kaczvinszky mű és szemlélet az, amivel csendben elvagyok. Úgy érzem az én, magyar nyelvemen szól, a lélekből beszélve. Pszichoterapeutaként is azt mondom, ez a lélek és lét teljességéről szól."
http://www.bencelap.hu/old/joga/kaczv_hagyomany.htm
"Kaczvinszky itthon a Kelet Világossága c. három kötetes Rádzsa Jóga könyvéről ismert, mely a világon páratlan jógakönyv. Nem igen ismerünk hasonló szintű tiszta, nyugati elmével érthető, dogmatikus és vallásos elemektől mentes, európai és magyar nyelvezettel írt, ugyanakkor misztikus leírást a jóga egészéről - annak szellemi és lelki oldaláról. A harmadik kötet végén megtalálható Patanjali jóga szútráinak a Kaczvinszky-féle fordítása, kommentárokkal. Lényegében a három kötet ennek a kifejtése. Szerintem a világ legjobb jóga-szemlélet könyve, teljes, körbeérő, hiteles, a gyakorló mester belső élményével átmelegítve, tudományos rendszerezettséggel megírt mű. Átolvastam más világhírű külföldi jóga-klasszikusokat, amire illik társaságban csoportosan bólogatni, és azt mondani, hogy "tyűűű!", de amíg kint "tyűt" mondok a helyzet kedvéért, addig belül a szívemben a Kaczvinszky mű és szemlélet az, amivel csendben elvagyok. Úgy érzem az én, magyar nyelvemen szól, a lélekből beszélve. Pszichoterapeutaként is azt mondom, ez a lélek és lét teljességéről szól."
http://www.bencelap.hu/old/joga/kaczv_hagyomany.htm

More info:

Published by: Jancsó István on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
Kaczvinszky József Kaczvinszky József 
KELETKELET VILÁGOSSVILÁGOSS
ÁÁ
GAGA
III.III.
MISZTIKUS YOGAMISZTIKUS YOGA
1
 
Előszó
A "misztikus" szónak több jelentése van. Egyrészt annyit jelent, mint
titkos,titokzatos
, másrészt pedig a jelzője mindannak,
ami a misztikával - vagyis az érzékektől függetlenné vált, legbensőbb átéléssel és megismeréssel - összefügg.
Bármelyik értelmében alkalmazható e szó - mint jelző - a yoga tanára. Hiszen ayoga minden tétele valóban
titkos, titokzatos
, mert a közönséges emberi ismeretek számára érthetetlen, és mert áltaban olyan teleteket illet, melyek azérzékelhető, tárgyi anyagvilágban meg nem találhatók. Minden yoga-irányzat pedig
misztikus átélésekhez 
is vezet és kell, hogy vezessen, mert a teljes tudásvilágossága csakis a legbensőbb átélések révén, azokon túl, mintegy azok 
 fölött 
 bontakozik ki valójában.E könyv a "Kelet világossága" harmadik - önálló és befejező - részét alkotja. Azelső kötet az
ész és a logika,
a második az
élet 
, e harmadik pedig a
lényeg megismerésének 
szempontjából tárgyalja a yogát. Az első könyv célja, hogyáttekintést nyújtson, a másodiké a
szemszög megváltoztatása,
a harmadiké pedig a
logikát meghaladó belső megismerés mibenlétének és módjának 
az ismertetése.Mindhárom könyv a yoga
egészével 
foglalkozik.
 Az olvasó azonban a yogára vonatkozó legelső ismereteit semmiesetre se ebből aharmadik kötetből merítse,
hanem - ha még nem ismeri a yogát -
kezdje elején atanulmányt!
Hiszen ahogy valamely p tervrajzát is hiába tanulmányozzumindaddig, míg nem ismerjük a technika alapelemeit, éppúgy a yogának is először az alapfogalmait kell megértenünk, és csak 
azután
térhetünk ki e fogalmak bensőösszefüggéseire és rendszerére, a tulajdonképpeni yogára, hogy behatolhassunk végül a tan "misztikájának" a területére.
 E könyv már a yoga kulcsát adja az olvasó kezébe,
megadva a szimbólumok tanának és az elmélyedésnek a magyarázatát.A szimlumok megismerése n olyan lygekbe tunk be, olyananalógiákat ismerünk fel egymásután, amelyek az emberi tudat számára sohasemsejtettek, amelyek összefüggéseit a puszta értelmünk, a gondolkozásunk révénsohasem talhatk meg a Természetben. s vost, egrtelget,
2
 
egyezést 
látunk olyan jelenségek és olyan vonatkozások között is, amelyek emberiszempontból tekintve egymástól távolállók és idegenek. A Természet a maga
egységében
tárul elénk. Mert
- a beavatottak szemével nézve -
felismerjük a
sokban az egyet, az illúzióban a valóságot.
Más oldalról szemléljük a yoga rendszerét is, mint ahogy általában tanítják ésismerik. Mintegy
belülről 
látjuk megvilágítva. Megismerjük az
igazságait 
is,nemcsak az azokból fakadó bölcseletét, leplezetlenül látván azt az
alapot 
, amelyrea bölcselete épül.Szándékosan
 fordított sorrendben
vezetjük be az olvasót a yoga titkos tanításába.Elsősorban a
lényeget 
magyarázzuk a vetkező fejezetek során.
 Mert ha alényeget már megértette az olvasó, akkor természetszerűleg megérti a yogaanyagvilágbeli vonatkozású tételeit is.
(Így például a
csakrák 
ismertetésénél nemaz élő szervezetnek, a testnek a
csakráit 
, hanem magának az egyénnek a
csakra-rendszerét 
tárgyaljuk elsősorban. s így tovább.) Talán szokatlan ez a sorrend, demindenesetre célhoz vezető.
Voltappen ez az egyetlen lehetges dja a yoga teljes rtékű megvilágításának - és megértésének!
Mint minden komoly tanulmányhoz, e könyv átolvasásához is kitartás és türelemkell.
 Minden fáradságot megér azonban az ember látókörének az a mérhetetlenés egyre fokozódó tágulása, amely a yoga tanának a megértéséből fakad!
Csillaghegy, 1943.K. J.
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
13Scorpion13 liked this
citrom76 liked this
Edit Lokos liked this
Tunde Elvegyi liked this
Ros Nelly liked this
solymar61 liked this
randolphandy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->