Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etika Kebebasan Beragama Di Malaysia

Etika Kebebasan Beragama Di Malaysia

Ratings: (0)|Views: 7,153|Likes:

More info:

Published by: Katiri Sahirin Haimin on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

 
 
Etika Kebebasan Beragama
SOALAN:
“Etika Kebebasan Beragama Di Negara Ini (Malaysia)”.
PENDAHULUAN
MALAYSIA adalah sebuah negara yang dibina dalam jaringankepelbagaian rupa bangsa dan negara. Hidup dalam sebuah negarabermasyarakat majmuk
1
memerlukan sikap toleransi tinggi dan nilai hidupbersama yang kukuh. Inilah uniknya Malaysia sejak dulu dibina secarabersama berteraskan prinsip perlembagaan dan falsafah Rukun Negara. Jadi,berlandaskan kesepaduan jitu itulah negara mampu memacu kejayaan yangmencetuskan rasa cemburu negara lain. Ini kerana walaupun kita hidupdalam masyarakat pelbagai kaum yang mengamalkan budaya hidup dananutan agama berbeza, kita saling memahami dan tidak ekstrim apabilaberhadapan sesuatu isu sensitif. Inilah yang tidak ada pada negara lain.Pun begitu, sejak kebelakangan ini timbul juga kocakan krisis yangmenyentuh isu sensitif khususnya yang bersabit aspek bangsa, bahasamahupun agama. Namun, kita percaya seluruh rakyat Malaysia tidak mudahmelatah menghadapi sesuatu isu kerana mereka semakin matang dan
1
 
Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikanpelbagai kaum serta identiti. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhanbangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina. Menurut KamusDewan, konsep masyarakat membawa maksud kumpulan manusia yang menetap bersama-samadisuatu tempat dengan mengikut aturan dan cara tertentu dan masyarakat ini pula terdiri daripadabeberapa kaum atau bangsa. Oleh itu, gabungan kedua-dua istilah masyarakat majmuk membawamaksud `satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satukesatuaan, khususnya dalam aspek politik, sosial dan ekonomi di sesuatu tempat bagi membentuk satukumpulan yang bersatu padu’.
 
1
 
 
Etika Kebebasan Beragama
bijaksana dalam bertindak. Inilah elemen yang mengakar umbi di kalanganrakyat Malaysia selama ini dan semestinya diperkukuhkan lagi agar misi danvisi negara menjana pembangunan tidak terencat dengan krisis berbentukperkauman dan keagamaan. Bekas Perdana Menteri, Tun Dr MahathirMohamad
2
pernah berkata, “Untuk membina satu negara yang bersatu padu,rakyat perlu mempunyai visi yang sama mengenai negara yang hendakdibentuk. Matlamat kita ialah mewujudkan satu bangsa yang bukan saja taatsetia kepada negara, tetapi mempunyai masa depan yang sama. Ke arahmencapai matlamat ini, kita perlu meningkatkan usaha menyatupadukanrakyat di samping menghapuskan perasaan syak wasangka dan prejudis diantara satu sama lain.”
DEFINISI
Kebebasan beragama ialah prinsip yangmenyokongkebebasanindividu atau masyarakat, untuk mengamalkanagamaataukepercayaandalam ruang peribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk menukar agama dan tidak mengikutmana-mana agama. Dalam negara yang mengamalkan kebebasanberagama, agama-agama lain bebas diamalkan dan ia tidak menghukumatau menindas pengikut kepercayaan lain yang lain daripada agama rasmi.
2
 
 Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, dilahirkan pada20 Disember1925; juga digelar sebagai "Dr. M" dan nama penanya Che Det) adalahPerdana Menteri Malaysiayang keempat. Ketika penggalkepimpinannya dari16 Julai1981sehingga 31 Oktober2003,beliau menerajui negara ke arah arus kemodenan yang amat pantas dan menyebabkan kemakmuran di segala lapisan masyarakat Malaysia.
 
2
 
 
Etika Kebebasan Beragama
Perkara 18
3
dalam Kovenan Antarabangsa PBB tentang Hak-Hak Sivil danPolitik menyatakan dasar yang menafikan kebebasan seseorang untukmengamalkan agamanya merupakan satu kezaliman rohaniah. Kebebasanberagama merupakan satu konsep perundangan yang berkaitan, tetapi tidakserupa dengan, toleransi agama,pemisahan di antara agama dan negara,atau negarasekular(laïcité)
4
.Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagatyang diterima oleh 50anggota Perhimpunan Agung PBB pada 10 Disember 1948, dengan lapanberkecuali, di Paris, mentakrifkan kebebasan beragama sebagai: "Setiaporang berhak kepada kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak-hak ini termasuk kebebasan untuk menukar agama atau kepercayaan, dankebebasan, sama ada sendirian atau dalam masyarakat bersama orang laindan dalam ruang awam atau peribadi, untuk menzahirkan agama ataukepercayaannya dalam pengajaran, amalan, penyembahan dan pengamalanagama."Kebebasan adalah sebahagian daripada hak‐hak manusia yang bersifatasasi. Semua agama, tradisi, negara, tamadun dan perlembagaanmengiktiraf kenyataan ini. Di Malaysia sebahagian daripada hak-hak tersebut
3
Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau Universal Independent of Human Righ dicetuskan padatanggal 10 Desember 1948. Deklarasi tersebut dilatarbelakangi oleh usainya perang dunia II danbanyaknya negara-negara di Asia dan Afrika merdeka dan bergabung dalam United Nation of Organization ( UNO )atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ), yang tujuan awalnya adalah untukmencegah terjadinya perang dunia kembali.
4
Sekularisme memperjuangkan hak untuk bebas dari peraturan dan ajaran agama, dan kebebasandari ajaran agama yang dipaksakan oleh pemerintah ke atas rakyat, sebuah negara yang bersifatneutral dalam hal-hal keagamaan, dan juga tidak memberi keistimewaan terhadap mana-mana agama.Dengan kata lain, sekularisme merujuk kepada kepercayaan bahawa kegiatan dan keputusan yangdibuat oleh manusia, terutamanya yang berkaitan politik, harus berdasarkan bukti dan fakta bukannyapengaruh agama.
 
3

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ibnatun Ali liked this
Yuvaranee Simon liked this
Yuvaranee Simon liked this
Takuya Kimura liked this
Zaman Ali added this note
banyak maklumat diperolhi terima kasih
Muhd Hasif liked this
LyNa LiAna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->