Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Tahunan BM SK Tahun 6

Rancangan Tahunan BM SK Tahun 6

Ratings:

4.84

(25)
|Views: 2,281|Likes:
Published by Azman Bin Jaeh

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Azman Bin Jaeh on Jul 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 
1UNITTEMABAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFOKUS UTAMA ( FU)FOKUS SAMPINGAN (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANPENULISANBACAAN SASTERA
UNIT 1Tema
Kekeluargaan
Bahagian 1
Keluarga Kreatif
Tajuk
Menggapai Impian
1.11.45.18.1
Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupanseharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat,sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
Aras 1
(i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik.Menyatakan permintaan secara berterus-terang danmenyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsurparalinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
Aras 1
(i) Menggunakan perkataan, ayat dan paralingustikyang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.(ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasanyang kukuh.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan danintonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 1
(i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal danayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayatmajmuk.
Aras 1
(i) Menulis pelbagai jenis ayat.
Aras 2
(i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan katahubung.
Tatabahasa
Kata hubungPenanda wacanaAyat majmukAyat perintahAyat penyataAyat seruan
Sebutan & intonasi
Ayat perintahAyat penyataAyat seruan
 Kosa kata
DiskaunKaunterLirikManfaatMelodiMembelek-belekMenerawangMenyanjungMengharumkanMelangganMemprosesPengiktirafanPenelitianTerngiang-ngiangTeruja
Ilmu
- Pendidikan Moral- Pendidikan Seni- Kajian Tempatan
Nilai Murni
- Kerajinan- Hormat-menghormati- Tolong-menolong- Menepati janji- Semangatbermasyarakat- Bekerjasama
PeraturanSosiobudaya
- Sopan santun- Menghormati orangtua
KBTKemahiran Berfikir:
- Banding beza- Meramal- Menghubung kait- Menjana idea
Objektif Unit
 Untuk objektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.
Objektif P&P
Untuk membinaobjektif harian, rujukFokus Utama (FU)dan FokusSampingan (FS)yang dipilih bagiP&P pada hariberkenaan.
PenulisanBahagian (A)
Gambar tunggal
PenulisanBahagian (B)
KeperihalanNaratif
PenulisanBahagian (C)
Cerita Positif
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 
2UNITTEMABAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFOKUS UTAMA ( FU)FOKUS SAMPINGAN (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANPENULISANBACAAN SASTERA
Unit 1Tema
Kekeluargaan
Bahagian 2
Keluarga Kreatif
Tajuk
Nenekku Kreatif
1.45.17.18.110.2Aras 3
(i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesanuntuk memujuk pihak lain.(ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus-terang secaraberhemah.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan danintonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca.
Aras I
(i) Membaca perkataan, rangkaikata, ayat tunggal danayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.(ii) Memahami perkataan, rangkai kata, ayat yang dibaca.Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksyang tersurat dan tersirat.
Aras 1
(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatuperkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat.(ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayatmajmuk.
Aras 1
(i) Menulis pelbagai jenis ayat.Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
Aras 2
(i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapanpenggunaan kata dan struktur ayat.
Peribahasa
Bekas tanganMata pencarianRingan tulangBerpeluk tubuhMasa itu emas
Tatabahasa UPSR
- Kata nama am- Kata nama khas- Kata ganti nama
Kecerdasan Pelbagai:
- Muzik- Verbal-linguistik- Interpersonal
Kajian Masa DepanPembelajaranKontekstualPembelajaranKonstruktivismeBACAANSASTERAKampung OhKampung
PenantianPulang ke Kampung
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 
3UNITTEMABAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFOKUS UTAMA ( FU)FOKUS SAMPINGAN (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANPENULISANBACAAN SASTERA
Unit 1Tema
Kekeluargaan
Bahagian 3
Keluarga Kreatif
Tajuk
Impian MenjadiKenyataan
5.16.310.111.2
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan danintonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca.
Aras I
(i) Membaca perkataan, rangkaikata, ayat tunggal danayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.(ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yangdibaca.Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isisampingan daripada teks.
Aras 1
(i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripadapelbagai bahan bacaan.Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuke-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Aras 2
(i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepadapelbagai genre.(ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaanidea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Aras 1
(i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penandawacana yang menarik dalam karya yang dibaca.
- UNIT SATU TAMAT -

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ra'fiah Mudin liked this
Kamal Hassan liked this
anumskb2 liked this
Wanz Zaid liked this
Lilian Lucy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->