Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 1

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,101 |Likes:
Published by Azman Bin Jaeh

More info:

Published by: Azman Bin Jaeh on Jul 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU
1
UNITTEMATAJUKARASOBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEMBAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANUNIT 1ARAS 1Tema:KeluargaTajuk:Keluarga Li YingHormati KeluargaTanggungjawabKunjungan Datukdan Nenek
1.1i2.1i3.1iii5.1iii
Mendengar & Bertutur
Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian denganmenggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yangsesuai.Aras 1Menyatakan butiran maklumat asas diri.Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.Aras 1Menamakan dan menyebut ciri-ciri benda maujud dengan perkataan danayat yang betul serta sebutan yang jelas.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara tau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan larasbahasa yang sesuai.Aras 1Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai untuk menyampaikanmaklumat.Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan
Membaca
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yangbetul dan memahami perkara yang dibaca.Aras 1Membunyikan suku kata terbuka.Membunyikan suku kata tertutup.
Tatabahasa :
kata nama amkata ganti namakata kerjaayat perintah
Kosa Kata :
sulungbongsutahniahMenyusunbelanjaasingkangaram
Sebutan danIntonasi
sebutanperkataan
Ilmu:
MoralMatematik
Nilai:
hormat-menghormatikasih sayangbersopan-santun
KBT:
KB – memadankan
TKP
VerbalLinguistikLogikMatematikObjektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk FokusUtama dan FokusSampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.
PENULISAN
Membina ayatberdasarkanperkataan/ gambar.Padanan frasadengan frasa/ gambar denganayat.Membetulkankesalahan ejaandalam ayat.
 
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU
2
6.1i7.1iii8.1iiiiiiMerujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yangsedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.Aras 1Merujuk kamus bergambar untuk meneliti ejaan perkataan yang didengar.Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dantersirat.Aras 1Menyatakan maksud sesuatu gambar yang diberikan.Menyatakan isi kandungan teks secara keseluruhan.
Menulis
Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.Aras 1Menulis perkataan suku kata terbuka.Menulis perkataan suku kata tertutup.Membina ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yangkemas.
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN SATU
3
UNITTEMATAJUKARASOBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN(Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEMBAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANUNIT 2ARAS 1Tema:Alam SekelilingKitaTajuk:Kenali SayaPemandangan diKampungMariMenyanyi (apa
)
Pemandangan diBandarSiapa Saya
2.1i3.1iii4.1iii5.1iiiiii
Mendengar & Bertutur
Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yangbaik dan jelas.Aras 1Menamakan dan menyebut ciri-ciri benda maujud dengan perkataan danayat yang betul serta sebutan yang jelas.Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk denganmenggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan larasbahasa yang sesuai.Aras 1Mengecam perkataan dan frasa yang sesuai uuntuk menyampaikanmaklumat.Menyatakan maklumat berdasarkan bahan rangsangan.Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkarasecara terperinci, tepat dan tersusun.Aras 1Mendengar dan memahami pandangan yang disampaikan oleh rakan.Menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara secara bebas.
Membaca
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yangbetul dan memahami perkara yang dibaca.Aras 1Membunyikan suku kata terbuka.Membunyikan suku kata tertutup.Membaca ayat tunggal yang betul dan menulis dengan tulisan yangkemas.
Tatabahasa:
suku katakata nama am
Kosa Kata:
pentaslembingsongkokengselanggurpetaiskutersawahkandangmencedoksyilingskrunyamukbalaisalaisunyi
Sebutan danIntonasi
sebutanperkataan danayat
Ilmu:
Sains
Nilai:
bersyukurmenghormati
KBT:KB
memadanmenjana ideamembuatkesimpulan
BCB
bacaanluncuranObjektifkeseluruhan unit,rujuk buku teks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama dan Fokussampingan yangdipilih untuk p&ppada hariberkenaan.
PENULISAN
Melengkapkanayat berdasarkangambar/perkataanMembina soalanberdasarkangambar.Meletakkan tandabaca - hurufbesar dannokhtah dalamayat.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Loh Seok Hua liked this
Vishtnu Kala liked this
Menaunah Mar liked this
Anne Ng liked this
Tan Sook Hoon liked this
Liew Eric liked this
Mee Tang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->