Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
79Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 5

Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 5

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,282|Likes:
Published by Azman Bin Jaeh

More info:

Published by: Azman Bin Jaeh on Jul 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
1
UNIT/TEMA/BAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFokus Utama ( FU)Fokus Sampingan (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANUNIT
1
TEMAkenalankuTAJUK
Sekolah Baharu, KawanBaharu
Mendengar dan bertutur:
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupanseharian dengan menggunakan kata, ungkapan,sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuaimengikut situasi dalam perbualan.1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkarasecara bertatasusila.Aras I (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalamsoalan tanpa kata tanya.2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat sertasebutan dan intonasi yang baik dan jelas.Aras I (i) Memilih diksi yang sesuai untukmenyampaikan sesuatu cerita.3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkaraatau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa,struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.Aras 1 (i) Mengemukakan maklumat dengan jelas dantersusun.
Membaca:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutandan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.
Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayatyang mengandung ayat tunggal danayat majmuk dengan sebutan danintonasi yang betul.
Menulis:
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayatmajmuk.Aras 1 (i) Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayatmajmuk berdasarkan tajuk yang diberikan 
Tatabahasa:
Kata nama am
-
sekolah
-
kolej
-
bandar
Kosa Kata:
-
baharu
-
memperkenalkan
-
menyiram
-
menanam
-
mencangkul
Sebutan dan Intonasi:
-
Ayat tanya
Ilmu:
1. Pendidikan Moral2. Sejarah
Nilai Murni:
1. Baik hati2. Hemah tinggi
KBT:
1. Kemahiran Berfikir.
-
menyusun atur
-
mensintesis2. PembelajaranKontekstual3. Belajar Cara Belajar
Pautan Webhttp://www.mckk.edu.my/sejarah
 Objektifkeseluruhanunit, rujuk bukuteks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama danFokussampinganyang dipilihuntuk p&p padahari berkenaan.Penulisan
Bhg.A:Aktivitimembersihkantaman sainsBhg.B:.Cereka:Ceritakanaktivitigotong-royong dikawasanrumah kamu.
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
2
UNIT/TEMA/BAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFokus Utama ( FU)Fokus Sampingan (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANUNIT
1
TEMA
Kenalanku
TAJUK
Kita Bersaudara
Mendengar dan bertutur:
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secarabertatasusila.Aras I (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakankata tanya dan tanpa kata tanya.2.2 Melaporkan perkara dengan menggunakan bahasa yangsesuai dan tepat.Aras 2 (i) Membentangkan hasil perbincangan tentangsesuatu topik.
Membaca:
5.2 Membaca kuat teks teks prosa dan puisi dengan sebutandan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bahan bukansastera dengan sebutan, intonasi yang betulserta gaya bahasa yang sesuai.7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksyang tersurat dan tersirat.Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersiratberdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.
Menulis:
9.1 Mengimlak berdasarkan teks yang dibaca ataudiperdengarkan.Aras 2 (i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan.10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuke-mel yang mudah, menarik dan bermakna.Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada sumber lisanberdasarkan tajuk.
Tatabahasa:
Kata nama khas
-
Taman Budi
-
Anjung Bacaan
-
Suzan
Kosa Kata:
-
salasilah
-
moyang
-
bersaudara
-
sejahtera
-
kemesraan
Sebutan dan Intonasi:
-
Ayat tanya tanpa katatanya.
Ilmu:
1.Pendidikan Moral2.Kajian Tempatan
Nilai Murni:
1.Kasih sayang2.Hemah tinggi
KBT:
1.Kemahiran Berfikir.
-
menghubungkait
-
menganalisis
-
menjana idea
-
mengecam2. KecerdasanPelbagai- verbal-lingustikObjektifkeseluruhanunit, rujuk bukuteks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama danFokussampinganyang dipilihuntuk p&p padahari berkenaan.
PenulisanBhg.A: -Bhg.B: --Bhg.C: -
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
3
UNIT/TEMA/BAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFokus Utama ( FU)Fokus Sampingan (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANUNIT
1
TEMA
Kenalanku
TAJUK
Hari Keluarga
Mendengar dan bertutur:
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupanseharian dengan menggunakan kata, ungkapan, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai.Aras 3 (i) Menyatakan teguran dengan sopan secaraberterus-terang dalam perbualan.4.1 Mengemukan idea, pandangan dan pendapat tentangsesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.Aras 1 (i) Memberikan pandangan yang releven mengenaisesuatu tajuk.
Membaca:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan danintonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan danintonasi yang betul.
Menulis:
 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisanberangkai yang kemas.Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat dengan tulisanberangkai yang kemas dan cantik.9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan secarakohesi hasil daripada bahan yang diperdengar atau dibaca.Aras 1 (i) Menulis maklumat mengikut prosedur yangbetul.10.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapanejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.
Tatabahasa:
Kata ganti nama diri
-
mereka
-
beliau
Kosa Kata:
-
latihan
-
kejayaan
-
teguran
-
menganjurkan
-
beramah mesra
Sistem Ejaan:
-
Tanda baca
-
Ejaan- Kata terbitan
Ilmu:
1.Pendidikan Moral2.PJK
Nilai Murni:
1.Berterima kasih2.Toleransi dalammasyarakat3. Kerajinan
KBT:
1. Kemahiran Berfikir.
-
menghubungkait
-
menganalisis
-
menjana idea
-
mengecam2. KecerdasanPelbagai- verbal-lingustikObjektifkeseluruhanunit, rujuk bukuteks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama danFokussampinganyang dipilihuntuk p&p padahari berkenaan.
PenulisanBhg.A:AktivitimembersihkankelasBhg.B: -.Bhg.C: -
 

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jamunah Sugumaran added this note
:)
Hong Siew Hoon liked this
Ibni Majah added this note
sape ade dlm bentuk microsft word,leh send kt sy rpt bm sjkc tahun 5..nazimz_720@yahoo.com.my..tq ye
Samantha Tan liked this
Alan Thong liked this
Clara Hii liked this
Encik Nik Arrafi liked this
Littlesyarashope Suhaiza Sukardi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->