Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
79Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 5

Rancangan Tahunan BM SJK Tahun 5

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,277|Likes:
Published by Azman Bin Jaeh

More info:

Published by: Azman Bin Jaeh on Jul 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
1
UNIT/TEMA/BAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFokus Utama ( FU)Fokus Sampingan (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANUNIT
1
TEMAkenalankuTAJUK
Sekolah Baharu, KawanBaharu
Mendengar dan bertutur:
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupanseharian dengan menggunakan kata, ungkapan,sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuaimengikut situasi dalam perbualan.1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkarasecara bertatasusila.Aras I (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalamsoalan tanpa kata tanya.2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat sertasebutan dan intonasi yang baik dan jelas.Aras I (i) Memilih diksi yang sesuai untukmenyampaikan sesuatu cerita.3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkaraatau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa,struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai.Aras 1 (i) Mengemukakan maklumat dengan jelas dantersusun.
Membaca:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutandan intonasi yang betul dan memahami perkara yangdibaca.
Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayatyang mengandung ayat tunggal danayat majmuk dengan sebutan danintonasi yang betul.
Menulis:
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayatmajmuk.Aras 1 (i) Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayatmajmuk berdasarkan tajuk yang diberikan 
Tatabahasa:
Kata nama am
-
sekolah
-
kolej
-
bandar
Kosa Kata:
-
baharu
-
memperkenalkan
-
menyiram
-
menanam
-
mencangkul
Sebutan dan Intonasi:
-
Ayat tanya
Ilmu:
1. Pendidikan Moral2. Sejarah
Nilai Murni:
1. Baik hati2. Hemah tinggi
KBT:
1. Kemahiran Berfikir.
-
menyusun atur
-
mensintesis2. PembelajaranKontekstual3. Belajar Cara Belajar
Pautan Webhttp://www.mckk.edu.my/sejarah
 Objektifkeseluruhanunit, rujuk bukuteks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama danFokussampinganyang dipilihuntuk p&p padahari berkenaan.Penulisan
Bhg.A:Aktivitimembersihkantaman sainsBhg.B:.Cereka:Ceritakanaktivitigotong-royong dikawasanrumah kamu.
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
2
UNIT/TEMA/BAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFokus Utama ( FU)Fokus Sampingan (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANUNIT
1
TEMA
Kenalanku
TAJUK
Kita Bersaudara
Mendengar dan bertutur:
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secarabertatasusila.Aras I (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakankata tanya dan tanpa kata tanya.2.2 Melaporkan perkara dengan menggunakan bahasa yangsesuai dan tepat.Aras 2 (i) Membentangkan hasil perbincangan tentangsesuatu topik.
Membaca:
5.2 Membaca kuat teks teks prosa dan puisi dengan sebutandan intonasi yang betul dan lancar serta memahamiperkara yang dibaca.Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bahan bukansastera dengan sebutan, intonasi yang betulserta gaya bahasa yang sesuai.7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teksyang tersurat dan tersirat.Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersiratberdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.
Menulis:
9.1 Mengimlak berdasarkan teks yang dibaca ataudiperdengarkan.Aras 2 (i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan.10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuke-mel yang mudah, menarik dan bermakna.Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada sumber lisanberdasarkan tajuk.
Tatabahasa:
Kata nama khas
-
Taman Budi
-
Anjung Bacaan
-
Suzan
Kosa Kata:
-
salasilah
-
moyang
-
bersaudara
-
sejahtera
-
kemesraan
Sebutan dan Intonasi:
-
Ayat tanya tanpa katatanya.
Ilmu:
1.Pendidikan Moral2.Kajian Tempatan
Nilai Murni:
1.Kasih sayang2.Hemah tinggi
KBT:
1.Kemahiran Berfikir.
-
menghubungkait
-
menganalisis
-
menjana idea
-
mengecam2. KecerdasanPelbagai- verbal-lingustikObjektifkeseluruhanunit, rujuk bukuteks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama danFokussampinganyang dipilihuntuk p&p padahari berkenaan.
PenulisanBhg.A: -Bhg.B: --Bhg.C: -
 
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
3
UNIT/TEMA/BAHAGIANHASIL PEMBELAJARANFokus Utama ( FU)Fokus Sampingan (FS)SISTEM BAHASAPENGISIANKURIKULUMCATATANUNIT
1
TEMA
Kenalanku
TAJUK
Hari Keluarga
Mendengar dan bertutur:
1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupanseharian dengan menggunakan kata, ungkapan, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai.Aras 3 (i) Menyatakan teguran dengan sopan secaraberterus-terang dalam perbualan.4.1 Mengemukan idea, pandangan dan pendapat tentangsesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.Aras 1 (i) Memberikan pandangan yang releven mengenaisesuatu tajuk.
Membaca:
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan danintonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan danintonasi yang betul.
Menulis:
 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisanberangkai yang kemas.Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat dengan tulisanberangkai yang kemas dan cantik.9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan secarakohesi hasil daripada bahan yang diperdengar atau dibaca.Aras 1 (i) Menulis maklumat mengikut prosedur yangbetul.10.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapanejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.
Tatabahasa:
Kata ganti nama diri
-
mereka
-
beliau
Kosa Kata:
-
latihan
-
kejayaan
-
teguran
-
menganjurkan
-
beramah mesra
Sistem Ejaan:
-
Tanda baca
-
Ejaan- Kata terbitan
Ilmu:
1.Pendidikan Moral2.PJK
Nilai Murni:
1.Berterima kasih2.Toleransi dalammasyarakat3. Kerajinan
KBT:
1. Kemahiran Berfikir.
-
menghubungkait
-
menganalisis
-
menjana idea
-
mengecam2. KecerdasanPelbagai- verbal-lingustikObjektifkeseluruhanunit, rujuk bukuteks.Untuk membinaobjektif harian,rujuk Fokusutama danFokussampinganyang dipilihuntuk p&p padahari berkenaan.
PenulisanBhg.A:AktivitimembersihkankelasBhg.B: -.Bhg.C: -
 

Activity (79)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jamunah Sugumaran added this note
:)
Hong Siew Hoon liked this
Samantha Tan liked this
Alan Thong liked this
Clara Hii liked this
Encik Nik Arrafi liked this
Ibni Majah added this note
sape ade dlm bentuk microsft word,leh send kt sy rpt bm sjkc tahun 5..nazimz_720@yahoo.com.my..tq ye

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->