Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Antropologija

Antropologija

Ratings: (0)|Views: 477 |Likes:

More info:

Published by: Danijela Dani Cirkovic on Oct 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
2) Tumačenje rane religije
Decenijama su Tejlorove i Frejzerove uzastopne publikacije i javni govori predstavljali prihvaćeno stanovište unilinearne evolucije. Unilinearni evolucionizam jekoncept o postojanju jedne dominantne linije evolucije tj. shvatanja da sva društva prolaze kroz iste stupnjeve, ali se razvijaju različitom brzinom.Uvod u antropologiju Edvarda Tejlora je nastao tokom njegovog putovanja po S.Americi. U svojoj prvoj knjizi proučio je evoluciju kulture koristeći doktrinu prežitaka.Osnovna ideja te doktrine je da današnja kultura zadržava elemente koji su sada izgubilisvoje funkcije, ali čije postojanje govori o njihovoj nekadašnjoj važnosti. S obzirom nareligiju, smatrao je da prežici drevnih rituala i verovanja nastavljaju da postoje dugonakon što je zaboravljen njihov izvorni smisao, ali da instiktivniji i primitivniji vidovimišljenja civilizovanog čovečanstva još uvek sade naznake o ranijem razvojureligijskih ideja. Tejlerova teorija religije sadržala je šemu evolucije od animizma (duša postoji nezavisno od materijalnog sveta). Primetio je da u svim društvima postoji opšteverovanje u duhovnu suštinu koja opstaje nakon smrti. ove pojmove ljudi su najranijestekli putem snova. Tejlor je verovao da su se fetišizam (kontrolisanje božanstava putem predmeta) i totemizam razvili iz animizma.Lubokova šema evolucije religije kreće od ateizma, preko fetišizma, kulta prirode/totemizma, šamanizma do teizma.Džejms Frejzer daje prednost jednoj ravni kulture (nauci) u odnosu na druge, ali je ipak tu ravan pripisao i najprimitivnijim i najcivilizovanijim kulturama. Sarelativističke tačke gledišta o magiji u primitivnim društvima se može razmišljati kao o primenjenoj nauci. Religija se razvija iz primitivne nauke, a moderna kultura sadrži obeove niti.
 
4) Nemačko-austrijski difuzionizam
Difuzionizam naglašava prenos stvari od jedne ka drugoj kulturi, od jednog dodrugog naroda ili sa jednog mesta na drugo. Implicintna pretpostavka ekstremnogdifuzionizma je da je čovečanstvo neinventivno, tj. da se otkriće dešava samo jednom, azatim se prenosi od naroda do naroda bilo direktnim prenosom, bilo migracijama.Fridrih Racel bio je prvi veliki difuzionista. On se zalagao za mapiranje regiona itraženja tokova migracije i difuzije širom zemljine kugle. Smatrao je da su kulturnikontakti uzrok kulturnih sličnosti. On je mislio da se pojedinačni elementi kulture prenose dok se celoviti kulturni kompleksi šire migracijom. Dalje, smatrao je da sekulture razvijaju uglavnom putem velikih migracija i osvajanja slabih od strane jačih ikulturno razvijenijih. Dakle, njegove teorije zadržale su elemente evolucionizma. Racel je takođe bio prvi koji je podelio svet na kulturna polja.Leo Frobenijus, istraživač Afrike, razvio je Racelovu teoriju i stvorio idejukulturnih kurgova. Kulturni krugovi osmišljeni su u vidu velikih kulturnih polja koja se ponekad šire po celoj zemlji i preklapaju sa prethodnim. (npr kultura luka i strele preklopila je - zamenila kulturu koplja). Ovakvo shvatanje preovladalo je u nemačkoj iaustrijskoj antropologiji od 1890 do 1930 god. U svojim kasnijim radovima Frobenijus seskoncentrisao na "dušu kulture", osnovni psihološki pricnip koji određuje bilo koju datukonfiguraciju kulturnih obeležja. Takođe, kroz istraživanje afričke kulturne konfiguracijedoprineo je nastanku pojma pogled na svet. Tako je u Africi zapazio dva osnovna pogleda na svet - etiopijski (gajenje stoke i biljaka, patrilinearnost, kult predaka) ihamitski (gajenje stoke i lov, matrilinearnost, izbegavanje mrtvih, vračanje).Grebner se koncentrisao na sličnosti u materijalnoj kulturi, prvo u Okeaniji izatim i širom sveta. Odredio je kulturne krugove kao što su tasmanijski, australijskog bumeranga, melanezijskog luka i polinezijske patrilinearnosti pretpostavljajući da predstavljaju velike kulturne talase koji su se širili preko Pacifika.
 
5) Proučavanje kulturnih polja u američkoj antropologiji
1920-ih interes za istorijske relacije među kulturama i pojam kulturnih polja ikulturnih konfiguracija predstavljao je opšte mesto u američkoj antropologiji. Boas,Ovije, Sapir i Kreber doprineli su razvoju pojma kulturnih polja. 30-ih i 40-ih svedetaljne studije kulturnog poređenja unutar kulturnih područja omogućile su stvaranje poduže liste kulturnih obeležja za istraživanje.Melvil Herskovits, antropolog Afrike i Afro-Amerike, dao je najpoznatiji primer kulturne konfiguracije ili "sklopa obeležja". Nazvao ga je "stočarska konfiguracijaistočne Afrike". Uočio je da gde ima gajenja stoke ima i nomadizma, grupisanja postarosti, miraza i mnogo drugih sa ovim povezanih kulturnih obeležja.Klark Vislero najznačajniji doprinos predstavlja hipoteza o poljima vremenskihrazdoblja. U vremenu pre radiokarbonskog datiranja arheolozi su teško uspevali da procene stvarnu starost iskopanog materijala. Vislerova je hipoteza bila da kulturnaobeležja imaju tendenciju da se šire iz centra ka periferiji bilo kog kulturnog područja.Stoga su obeležja nađena na periferiji starija (starijeg porekla), a ona u centru mlađa.Stjuard u svom radu meša difuzionizam i evolucionizam. U nejgovoj teoriji odsuštinske je važnosti razlikovanje:- kulturnog jezgra koje je određeno okruženjem i evolucijom i- totalne kulture koja sadrži elemente podložne difuziji

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tijana liked this
harissijaric liked this
raphaela3107 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->