Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Interview with Ayesha Mehmood

Interview with Ayesha Mehmood

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 207 |Likes:
Published by Sadaf Fayyaz
The followng interview was conducted to create awareness for Thalassemia....
The followng interview was conducted to create awareness for Thalassemia....

More info:

Published by: Sadaf Fayyaz on Oct 16, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

 
Cnzmrqcm{ {czd Osmxdo FmdfeejWCn Dmoizd CnxckdzV’C {ox hoiimj ze bm o fezcqozcenoi ack}rm onj C zoigmj obe}z icam {czdZdoioxxmfco.‖
&Osmxdo Fmdfeej) eaachcoi xpegmxpmrxen{{{.zdoioxxmfco.hef.pg ‘  Cnzmrqcm{ bs Xojoa Aosso| 
 
Osmxdo cx o Zdoioxxmfco qchzcf {de dox o aofcis dcxzers ea zdm jmojis jcxmoxm. Xdm cx on eaachcoixpegmxpmrxen aer zdm {mbxczm onj cx jecnk o {enjmra}i leb ea hrmozcnk o{ormnmxx ofenk pmepimen zdm aozoi jcxmoxm. Zdm hofpockn {ox xzorzmj bs dmr iozm brezdmr Xoifon Fmdfeej) {de ae}kdzqmrs broqmis zcii zdm mnj. Osmxdo rmhmnzis oppmormj en ’
Zdm Acrxz Bioxz en Jo{n Nm{x
‖ onjxdormj xefm fszdx rmkorjcnk zdm jmojis jcxmoxm. Bmxcjmx zdcx) xdm gmmpx pexzcnk }pjozmx en dmr {mbxczm cn aerf ea dmr biekx zee. Xdm oixe fonokmx zdm bieej bong) k}cjmx pmepimrmkorjcnk bieej nmmjmj ons{dmrm cn Pogcxzon) oienk {czd Aorfon Odfmj xdmorronkm bieej hofpx ox f}hd ox pexxcbim) xdm oixe fonokmx henzmnzen zdoioxxmfco biek % xczm onj forgmzcnk obe}z bieej jenozcen hofpx onjrmkcxzrozcenx.
Zmii xefmzdcnk obe}z se}r mj}hozcen onj moris hdcijdeej.
C doqm jenm Cnzmrfmjcozm cn Orzx) h}rrmnzis xz}jscnk aer B.O) fs hdcijdeej dox nmqmr bmmnjcaamrmnz zdon ons ezdmr hdcij l}xz bmho}xm C {ox xpmhcoi C doqm ze ke aer bieej zronxa}xcen enhmmqmrs fenzd {czd fs z{e ezdmr brezdmrx. 
[dmn se} {mrm acrxz jcoknexmj {czd zdoioxxmfco5
C {ox enis xct fenzdx eij {dmn C kez jcoknexm {czd Zdoioxxmfco) fs ezdmr brezdmrx {mrm oirmojs bmmn jcoknexm xe cz {ox moxs aer jehzer ze }njmrxzonj fs xsfpzefx.
Cz–x on cndmrczmj jcxerjmr) ox o hdcij {doz jcaamrmnhm se} amiz aref ezdmr hdcijrmn5
[mii) cz xosx zdm pormnz–x zmohdcnk orm zdm bmxz zmohdcnk ea mnzcrm {erij se} imorn aref) fsaofcis er rozdmr C {e}ij xos fs fef nmqmr zo}kdz ons ea fs xcbicnkx ze ammi jcaamrmnz aref ezdmr hdcijrmn) xdm zrmozmj }x icgm ons ezdmr fezdmr zrmoz dmr gcj. [m jen–z doqm ons jcaamrmnhm) {m honxz}js) kmz jmkrmmx) kmz forrcmj) doqm gcjx) onj l}xz o zronxa}xcen cn fenzd jemxn–z xzep }x aref
 
 bmcnk nerfoi.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sadaf Fayyaz added this note
Thanks
Naeem Baig added this note
Good work.......
MansourAsri liked this
Naeem Baig liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->