Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
teoria instruirii

teoria instruirii

Ratings: (0)|Views: 1,638 |Likes:
Published by maria_ros

More info:

Categories:Types, Recipes/Menus
Published by: maria_ros on Oct 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEISECŢIA PEDAGOGIEÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ
TEORIA ŞI METODOLOGIAINSTRUIRII
- SEMESTRUL I -
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
 
2
 
Tema 1:PRINCIPIILE DIDACTICII MODERNE
În pedagogia contemporană, principiile reprezintă un domeniu abordat într-o mare diversitate deconcepte şi configuraţii teoretice. Definirea tradiţională a principiilor, cu fundamentele lor în psihologiaempiristă este tot mai frecvent înlocuită cu demersuri novatoare, oferite de constructivismul psihogenetic piagetian, de teoria elaborării pe etape a noţiunilor şi operaţiilor mintale (I.P. Galperin) etc. Mai recent, s-aconturat o nouă prezentare a principiilor didacticii, graţie aplicaţiilor psihologiei cognitive în procesul deînvăţământ.Este un fapt unanim recunoscut că psihologia a oferit fundamentele proiectării activităţilor şcolare,odată cu consacrarea ei ca ştiinţă. Cercetarea naturii umane, a dezvoltării psihice, a învăţării şi educaţiei acondus astăzi la conturarea unor domenii de predilecţie ale psihologiei aplicate .Progresele înregistrate în descifrarea mecanismelor gândirii, memoriei şi cogniţiei, proceselor motivaţionaleau o contribuţie directă la înfăptuirea actului de predare şi învăţare, la întreaga activitate numită generic
 şcolarizare.
În acelaşi timp, apariţia unor confruntări de amploare, cum sunt abandonul şcolar precoce saumai tardiv, nivelul ridicat al dificultăţilor şcolare, precum şi alţi parametrii ai
 Pedagogiei de recuperare
aducargumente în plus în susţinerea unor demersuri metodologice centrate pe nevoile şi posibilităţile beneficiarilor educaţiei. Aceste demersuri schiţează trecerea de la
 Pedagogia omogenizării şi recuperării
lao
 Pedagogie a diversităţii
. Diversitatea se constituie drept valoare, care bine tradusă în strategii didactice poate să sporească rata succesului şcolar şi să asigure succesul reformelor educaţionale contemporane.Principiile didacticii moderne sunt produsul ultimului secol de cercetare a predării şi învăţării, iar acestea sunt astăzi larg diseminate în aplicaţiile şcolii contemporane. Acestea valorifică, de asemenea,cercetări şi aplicaţii ale unor domenii conexe, de sociologie, antropologie şi filozofie educaţională.Aplicarea principiilor didacticii moderne este
un factor de susţinere
a reformei sistemului educaţional înansamblul lui. Analiza sistemică a procesului de învăţământ focalizeaatenţia asupra diversităţiicomponentelor ce urmează a fi concertate: predare – învăţare – evaluare – management. Fie şi numai dinacest unghi de vedere, practica pedagogică poate aspira la succes atunci când sistemul educaţional este re- proiectat în acord cu nevoile şi posibilităţile de dezvoltare ale beneficiarilor săi. Pedagogii şi practicieniidomeniului pot oferi factorilor de decizie informaţia utilă pentru re-proiectarea sistemului educaţional şi aşcolii româneşti. O nouă şi provocatoare viziune asupra designului şi funcţionării şcolii este nu numaidezirabilă, dar şi posibilă.Prezentăm, în continuare 12 principii ale didacticii moderne, menite să faciliteze dirijarea învăţăriieficiente în diverse situaţii şcolare concrete. Aceste principii sunt subsumate celor mai importanţi factori aireuşitei şcolare, decantaţi în cercetările contemporane.
Factori cognitivi şi metacognitivi
Principiul 1: Învăţarea este un proces activ, voluntar, personal şi mijlocit social.Prin învăţare sunt descoperite şi elaborate semnificaţii, graţie prelucrării informaţiilor şi a datelor oferite de experienţa personală şi de confruntările inter-personale.Subiectul uman este înzestrat în chip natural să recepteze şi să prelucreze informaţia dobândită pediverse canale. Această capacitate cunoaşte o dinamică continuă, achiziţiile acumulate în timp se organizeazăîn structuri cognitive tot mai cuprinzătoare.Pe durata procesului de învăţare, subiectul creează şi dezvoltă semnificaţii şi interpretări personale,adeseori prin interacţiune cu alţii.Principul 2: Subiectul angajat în actul învăţării ţinteşte să creeze interpretări şi configuraţii coerenteîn zona cunoştinţelor dobândite, indiferent de cantitatea şi calitatea datelor disponibile.Cei care învaţă elaborează structuri integrate, reprezentări comune şi sensuri condensate, chiar şi încondiţiile pătrunderii de suprafaţă, cuprinderii superficiale a faptelor, conceptelor, legităţilor şi teoriilor  prezentate. Procesul de învăţare operează holistic, pe structuri relativ închegate. Drept urmare, înţelegerea ca proces cognitiv intern precede orice validare obiectivă externă. Dar lucrurile nu se încheie cu elaborareasemnificaţiilor şi interpretărilor personale. Pe măsură ce subiectul îşi confruntă achiziţiile învăţării cu alte persoane, semnificaţiile şi interpretările se ajustează, sunt înlăturate zonele de inconsistenţă şi sânt revizuiteconcepţiile anterioare.
3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
FlaVy Ana liked this
partyano liked this
Flora Solomon liked this
ellen20 liked this
Huza Bianca liked this
Aurica Samoila liked this
Michy Love liked this
Cristian Ionel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->